CV-sida

Li-Hua Zhu

Li-Hua Zhu
Klicka på ‘English’ ovanför för att se denna CV-sida

Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för växtförädling
Telefon: +4640415373
Postadress:
Växtförädling, Box 190
234 22 LOMMA
Besöksadress: Sundsvägen 10, Alnarp