CV-sida

Lisbet Norberg

Lisbet Norberg

Presentation

Jag jobbar i huvudsak inom miljöanalys och miljöövervakning.

Mitt doktorandprojekt handlade om Växthusgaser från organogen jordbruksmark och resulterade i avhandlingen ”Greenhouse gas emissions from cultivated organic soils – Effect of cropping system, soil type and drainage”.

Publikationer

Norberg, L. (2017). Greenhouse gas emissions from cultivated organic soils – Effect of cropping system, soil type and drainage. Doctoral thesis no. 2017:30, SLU, Uppsala.

Norberg, L., Berglund, Ö. & Berglund, K. (2016). Seasonal CO2 emissions under different cropping systems on Histosols in southern Sweden. Geoderma Regional 7, 338-345.

Norberg, L., Berglund, Ö. & Berglund, K. (2016). Nitrous oxide and methane fluxes during the growing season from cultivated peat soils, peaty marl and gyttja clay under different cropping systems. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B – Soil and Plant Science 66, 602-612.                               


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för mark och miljö; Jordbrukets vattenhushållning och vattenkvalitet
Telefon: +4618671187, +46730317621
Postadress:
Inst för mark och miljö, JbHy, Box 7014
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala