CV-sida

Lotta Rydhmer

Lotta Rydhmer
Professor i husdjursgenetik och prefekt

Presentation

Jag är professor i husdjursgenetik och arbetar med forskning och utbildning kring avel för en mer hållbar produktion med husdjur. Jag är särskilt intresserad av beteende- och reproduktionsegenskapers genetiska bakgrund.

Forskning

 • Avel för en långsiktigt hållbar kött- och mjölkproduktion i olika produktionssystem
 • Social livscykelanalys
 • Avelsvärdering av får
 • Genetisk studie av suggors modersegenskaper och oxytocin
 • Okastrerade hangrisar, beteende och skötsel

Bakgrund

Utbildning och examina

 • Husdjursagronomexamen, SLU, Uppsala, 1984
 • Agronomie doktorsexamen, SLU, 1993
 • Docent i husdjursförädling, SLU, 2000

Tjänster och uppdrag

 • Försöksassistent, forskningsledare, forskarassistent, Inst f husdjursgenetik, SLU, 1985-2007
 • Lektor, Inst f husdjursgenetik, SLU 2007-
 • Vicedekan-grundutbildning, VH-fakulteten SLU, 2007-2009
 • Avdelningschef, Avd för tillämpad genetik, Inst f husdjursgenetik, SLU, 2011-2013, 2015-2016
 • Prefekt, Inst f husdjursgenetik, SLU 2017-

Publikationslista: