CV-sida

Lotta Rydhmer

Lotta Rydhmer
Prefekt och professor i husdjursgenetik

Presentation

Jag är professor i husdjursgenetik och arbetar med forskning och utbildning kring avel för hållbar produktion med husdjur. Jag är särskilt intresserad av beteende- och reproduktionsegenskapers genetiska bakgrund.

Forskning

 • Framtidens lantbruk - djur, växter och markanvändning, en tvärvetenskaplig forskningsplattform vid SLU
 • Avel för en långsiktigt hållbar grisproduktion i olika produktionssystem
 • Genetisk studie av suggors modersegenskaper och oxytocin
 • Okastrerade hangrisar, beteende och skötsel

Bakgrund

Utbildning och examina

 • Husdjursagronomexamen, SLU, Uppsala, 1984
 • Agronomie doktorsexamen, SLU, 1993
 • Docent i husdjursförädling, SLU, 2000

Tjänster och uppdrag

 • Försöksassistent, Inst f husdjursgenetik, SLU, 1985-1995
 • Forskningsledare, Inst f husdjursgenetik, SLU 1995-1998
 • Forskarassistent, Inst f husdjursgenetik, SLU 1998-2004
 • Forskningsledare, Inst f husdjursgenetik, SLU 2005-2007
 • Lektor, Inst f husdjursgenetik, SLU 2007-
 • Vicedekan-grundutbildning, VH-fakulteten SLU, 2007-2009
 • Avdelningschef, Avd för tillämpad genetik, Inst f husdjursgenetik, SLU, 2011-2013 och sept. 2015-dec. 2016
 • Prefekt (delat ledarskap tillsammans med DJ de Koning), Inst f husdjursgenetik, SLU 2017-
Gris-2000px.jpg

Kontaktinformation
Professor vid Institutionen för husdjursgenetik (HGEN); Institutionen för husdjursgenetik, Tillämpad genetik
Telefon: 018-674544
Arbetsbeskrivning: Arbetar med forskning och utbildning kring avel för hållbar produktion med husdjur. Intresserad av beteende- och reproduktionsegenskapers genetiska bakgrund. Works with research and education on breeding for sustainable animal production. Interested in the genetic background of reproduction and behavioural traits.
Postadress:
Inst för HGEN, Box 7023
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala

Publikationslista: