Forskning vid avdelningen för tillämpad genetik

Senast ändrad: 24 april 2018

Forskningen i tillämpad genetik handlar om hur vi genom avel kan förbättra egenskaper såsom produktion, prestation, hälsa, fruktsamhet och temperament i husdjurspopulationer. Vi forskar både om livsmedelsproducerande djur inom lantbruk och fiskodling, samt om sport- och sällskapsdjur. Vi arbetar också med frågor om hållbara avelsmål och avelsprogram anpassade till djurartens biologi och till de miljömässiga, ekonomiska och social förutsättningar där djuren används. Vi integrerar kunskaper och metoder från kvantitativ genetik och molekylärgenetik med annan biologisk, statistisk, och praktisk kunskap. Vi använder även t.ex. datasimulering och verktyg från samhällsvetenskap och ekonomi. Vi hanterar olika typer av data såsom redan insamlade fältdata, nya försöksdata och data från enkätstudier. En viktig del är också att studera hur nya typer av registreringar, såsom progesteronhalten i mjölk, idisslares metanutsläpp och sällskapsdjurs reaktion i beteendetest, kan användas i avelsarbetet.


Kontaktinformation