CV-sida

Malin Axel-Nilsson

Malin Axel-Nilsson
Doktor i etologi och husdjursvetenskap med specialkompetens inom hästens beteende och samspel med ryttaren, livsmedelscertifiering, hållbar livsmedelsproduktion och LCA - livscykelanalys. Utgår från Lerum utanför Göteborg.

Presentation

Efter husdjursagronomprogrammet vid SLU, tog jag en omväg via språkstudier vid Sorbonne i Paris, ett år som intendent vid Göteborgs Universitet, och landade sedan åter på Ultuna för att sätta tänderna i ett doktorandprojekt, som 2015 ledde till disputation vid Institutionen för Husdjurens miljö och Hälsa med avhandlingen ”The Match Between Horse and Rider” (Länk: https://pub.epsilon.slu.se/12635/ ).

Sedan dess har jag arbetat både som gymnasielärare, kvalitetsansvarig inom livsmedelscertifiering, och de senaste åren som forskare och projektledare inom hållbar livsmedelsproduktion på RISE, Research Institutes of Sweden, vid enheten för Hållbar konsumtion och produktion i Göteborg.

Har nyligen startat företaget Hästologen AB, med syftet att arbeta med spridning av vetenskapligt belagd kunskap om hästen som biologisk varelse och samspelet mellan häst och ryttare.

Undervisning

Fårproduktion och landskapsvård, ht 2022


Publikationslista: