CV-sida

Malin Beckman

Malin Beckman
Malin Beckman undervisar på agronomprogrammet – landsbygdsutveckling. Hon disputerade i landsbygdsutveckling 2007 på en avhandling med titeln: ”Resilient Society, Vulnerable People. A study of disaster response and recovery from floods in central Vietnam”. Hon gjorde post doc 2011-2013 på Stockholm Environment Institute – Asia med ett forskningsprojekt om “Adaptive Capacity of Poor Households in Southeast Asia, in context of climate change and privatization of natural resources”. Denna forskning följer hon upp, parallellt med undervisningen.

Presentation

Anställd på SLU sedan 1989 då Malin tog agronomexamen med inriktning ekonomi. Hon undervisade på International Rural Development Centre tre år. Därefter arbetade hon med landsbygdsutvecklingsbistånd i Vietnam i sex år. Sedan 1999 har hon arbetat med arbetat med undervisning, forskning, projektsamordning och konsultverksamhet vid Institutionen för Landsbygdsutveckling och Institutionen för Stad och Land.

Hennes intresseområden är: Klimatanpassning, naturresursförvaltning,  försörjning på landsbygden, katastrofriskreducering, fattigdomsbekämpning.

Undervisning

Undervisar på agronomprogrammet - landsbygdsutveckling med Introduktionskursen och kurserna i självständigt arbete, naturresursförvaltning, praktik mm

Forskning

Doktorsavhandling 2007 med titeln: ”Resilient Society, Vulnerable People. A study of disaster response and recovery from floods in central Vietnam”.

Forskningsprojekt 2011-2013 med titeln: “Adaptive Capacity of Poor Households in Southeast Asia, in context of climate change and privatization of natural resources”

Samverkan

Projektkoordinator for "RDViet" – ett samverkansprogram mellan SLU och universitet in Vietnam, finansierat av Sida, 2010-2012 och biträdand koordinator 2004 – 2009. I programmet ingick ett MSc program i landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning vid Hue Universitet, där studenterna fick SLU examen.  Vidare ingick stöd till forskningsprojekt och kurser för lärare och forskare i Vietnam. Förutom projektkoordinator undervisade Malin i all denna verksamhet.

Handledning

Malin har handlett otaliga uppsatser för kandidat-, MSc- och yrkesexamen.

Publikationer i urval

- Beckman, Malin 2016. Katastrofrisk och klimatanpassning i Sydostasiens bergsområden. I: Baez Ullberg, S. och Becker, P. (red) Katastrofriskreducering. Perspektiv, praktik, potential. Lund: Studentlitteratur

- Beckman, M. & Nguyen, M.V.T (2015): Upland development, climate relate risk and institutional conditions for adaptation in Vietnam, Climate and Development,  DOI: 10.1080/17565529.2015.1067178

- Beckman, M., Mochizuki, J. and Naruchaikusol,S. 2015. Changing Land Use, Disaster Risk and Adaptive Responses in Upland Communities in Thailand. Journal of Integrated Disaster Risk Management, IDRiM (2015)5(1) ISSN: 2185-8322 DOI10.5595/idrim.2015.0083

- Beckman, M. 2011. Converging and conflicting interests in adaptation to environmental change in central Vietnam. Journal of Climate and Development vol. 3 (2011) http://dx.doi.org/10.3763/cdev.2010.0065

- Beckman, M. 2006. Resilient Society, Vulnerable People. A study of disaster response and recovery from floods in central Vietnam. Ph.d. thesis. Uppsala: Swedish University of Agriculture Sciences.
 

 


Kontaktinformation

Universitetsadjunkt vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling
Telefon: +4618671408
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala