CV-sida

Malin Connysson

Malin Connysson
Jag är husdjursagronom och har haft ett brinnande intresse för trav och travhästar sedan jag var tonåring. Nu arbetar jag som universitetsadjunkt på AFB, här undervisar jag på de flesta långa utbildningarna. Utöver undervisningen så är jag dessutom inblandad i flera forskningsprojekt. I min forskning har jan intresserat mig för träningsfysiologi och hur vi påverkar hästen med hästhållning och utfodring.

Forskning

Att få större kunskaper om hur utfodringen och hästhållningen påverkar sporthästen vilket kommer ge bättre rekommendationer som i sin tur gör att vi kan få friskare och hållbarare hästar.

 

Publikationer i urval

Connysson, M. Muhonen, S. Lindberg J E, Essén-Gustavsson, B., Nyman, G., Nostell, K. and Jansson, A. (2006). Effects on exercise response, fluid and acid-base balance of protein intake from forage-only diets in Standardbred horses. Equine Vet J. Suppl. 36, 648-653.

Nostell K., Funkqvist P., Nyman G., Essén-Gustavsson B., Connysson M., Muhonen S. and Jansson A. (2006) The physiological responses to stimulated race tests on a track and on a treadmill in Standardbred trotters. Equine Vet J. Suppl. 36, 123-127.

Muhonen S., Connysson M., Lindberg JE., Julliand V. Bertilsson J. and Jansson A.(2008) Effects of crude protein intake from grass silage-only diets on the equine colon ecosystem after an abrupt feed change. J Anim Sci. 86: 3465-3472

Essén-Gustavsson B, Connysson M, Jansson A. (2010) Effects of crude protein intake from forage-only diets on muscle amino acids and glycogen levels in horses in training. Equine Vet J. ;42 Suppl 38:341-346

Connysson M, Essén-Gustavsson B, Lindberg JE, Jansson A. (2010) Effects of feed deprivation on Standardbred horses fed a forage-only diet and a 50:50 forage-oats diet. Equine Vet J. 42 Suppl 38:335-340

Bergh, A., Svernhage, M. and Connysson, M., 2018. Validation of two simple, objective tools for the assessment of synovial swelling in the equine fetlock region. Comparative Exercise Physiology, 14(2), pp.111-118.

Connysson, M.; Rhodin, M.; Jansson, A. Effects of Horse Housing System on Energy Balance during Post-Exercise Recovery. Animals 2019, 9, 976. https://doi.org/10.3390/ani9110976 

Connysson, M., M. Rhodin, A. Bergh and A. Jansson (2021) Effects of horse housing on musculoskeletal system post-exercise recovery. Comparative Exercise Physiology 17 (5): 421. 

Hartmann, Elke, Anna Byström, Mette Pökelmann, Malin Connysson, Kathrin Kienapfel-Henseleit, Magnus Karlsteen, Paul McGreevy, and Agneta Egenvall. "Associations between driving rein tensions and drivers’ reports of the behaviour and driveability of Standardbred trotters." Applied Animal Behaviour Science 254 (2022): 105726.

Egenvall, A., Byström, A., Pökelmann, M., Connysson, M., Kienapfel-Henseleit, K., Karlsteen, M., McGreevy, P. and Hartmann, E., 2022. Rein tension in harness trotters during on-track exercise. Frontiers in veterinary science, 9.

Sätter, J.K., McGawley, K., Connysson, M. and Staunton, C.A., 2023. Biomechanical variables in Icelandic horse riders and the effect on tölt performance: A pilot study. PloS one, 18(6), p.e0287748.

 

 


Kontaktinformation

Universitetsadjunkt vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Telefon: +4618672496, +46761135192
Postadress:
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Box 7023
75007 UPPSALA
Besöksadress: VHC Huvudentré, Ulls väg 26, hus 5, plan 4, Uppsala