CV-sida

Malin Connysson

Malin Connysson
Jag är doktorand på AFB och jobbar som lärare och forskningsansvarig på Wången. Är husdjursagronom och har haft ett brinnande intresse för trav och travhästar sedan jag var tonåring. Det gör att jag har intresserat mig för hur vi påverkar hästen med hästhållning och utfodring.

Undervisning

Undervisar på hippologprogrammet på Wången

Forskning

Att få större kunskaper om hur utfodringen och hästhållningen påverkar sporthästen vilket kommer ge bättre rekommendationer som i sin tur gör att vi kan få friskare och hållbarare hästar.

 

Publikationer i urval

Connysson, M. Muhonen, S. Lindberg J E, Essén-Gustavsson, B., Nyman, G., Nostell, K. and Jansson, A. (2006). Effects on exercise response, fluid and acid-base balance of protein intake from forage-only diets in Standardbred horses. Equine Vet J. Suppl. 36, 648-653.

Nostell K., Funkqvist P., Nyman G., Essén-Gustavsson B., Connysson M., Muhonen S. and Jansson A. (2006) The physiological responses to stimulated race tests on a track and on a treadmill in Standardbred trotters. Equine Vet J. Suppl. 36, 123-127.

Muhonen S., Connysson M., Lindberg JE., Julliand V. Bertilsson J. and Jansson A.(2008) Effects of crude protein intake from grass silage-only diets on the equine colon ecosystem after an abrupt feed change. J Anim Sci. 86: 3465-3472

Essén-Gustavsson B, Connysson M, Jansson A. (2010) Effects of crude protein intake from forage-only diets on muscle amino acids and glycogen levels in horses in training. Equine Vet J. ;42 Suppl 38:341-346

Connysson M, Essén-Gustavsson B, Lindberg JE, Jansson A. (2010) Effects of feed deprivation on Standardbred horses fed a forage-only diet and a 50:50 forage-oats diet. Equine Vet J. 42 Suppl 38:335-340

 


Kontaktinformation

Universitetslektor, adjungerad vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Avdelningen för hippologi
Telefon: +46736261527
Postadress:
Enheten för hippologutbildning, Box 7046
75007 UPPSALA
Besöksadress: VHC Huvudentré, Ulls väg 26, hus 5, plan 4, Uppsala