Vass som foder till hästar och nötkreatur

Senast ändrad: 26 januari 2024
Plastpåsar med klippt vass som ska analyseras. Foto.

I det här projektet undersöks om vassensilage kan användas som grovfoder för hästar. Vassen skördas i olika plantmognad och analyseras med avseende på sitt energivärde och näringsinnehåll.

Att skörda vass som foder är inte en ny företeelse, det är något man gjort i hundratals år men intresset för vass som foder har på senare år förnyats. Att skörda vass från olika typer av sjöar och vattendrag kan bidra till att återta växtnäringsämnen till land som hamnat i vattnet via läckage från jordarna. Det kan därmed bidra till att minska effekterna av övergödning av sjöar och hav.

I det här projektet undersöks om vassensilage kan användas som grovfoder för hästar (och nötkreatur). Vass kommer att skördas i olika plantmognad och analyseras med avseende på sitt energivärde och näringsinnehåll. Vassproverna undersöks också med in vitro-metoder för att öka kunskapen om smältbarheten i vass skördad i olika stadier. Vidare kommer utfodringsförsök med både hästar och nötkreatur att göras där såväl frivillig konsumtion som smältbarhet undersöks. Effekter av att skörda vass på biologisk mångfald och ekologi ingår också i projektet.
 
Projektet startar 2022 och avslutas 2025. Det är finansierat av Formas och innefattar en doktorand (William Ashworth). Projektet genomförs tillsammans med Örjan Östman (huvudhandledare) och Charlotte Berkström (biträdande handledare), Inst. för akvatiska resurser, SLU Aqua.

Mer information om HUVs delar i projektet: Cecilia.Muller@slu.se (biträdande handledare häst), Bengt-Ove.Rustas@slu.se (biträdande handledare nötkreatur).

Doktorand:

William Ashworth, william.ashworth@slu.se 

Fakta:

Projektet finansieras av Formas och genomförs 2022 - 2025.