CV-sida

Mats Jonsell

Mats Jonsell
Jag är samverkanslektor i skogsentomologi, dvs skogens insekter. Jag forskar, undervisar och "samverkar" om dessa insekter. "Samverka" betyder kontakter med världen utanför universiteten, och inbegriper allt från frågor från privatpersoner till att rigga forskningsprojekt för att lösa praktiska frågor i skogsbruket. Ämnet innehåller både skadeinsekter och naturvårdsfrågor, och även insekter utanför skogarna. Jag har också hand om inst f Ekologis insektssamlingar.

Undervisning

Jag undervisar på flera olika kurser vid SLU, inom ämnena entomologi, naturvård och skadegörare.

Mest arbetar jag med "Insekternas mångfald och bevarande" (BI 1357) en distanskurs 7,5 hp som går på 25% fart under hösten. Vi börjar med en fältvecka i augusti, varefter man får hemmauppgifter att lösa under resten av terminen.

Forskning

Min forskning handlar om insekter, och främst naturvårdsfrågor i skogen. De viktigare projekten har handlat om:

* Bioenergiuttag från hyggen (GROT och stubbar).

* Högstubbars värde för insektsfaunan

* Produktion av mat (vedskalbaggar) för vitryggig hackspett vid restaureringar av sogsbestånd

* Insekter i tickor

* Värdet av gamla träd, speciellt lindar i parker

Publikationer i urval

Victorsson, J. & Jonsell, M. 2013. Ecological traps and habitat loss, stump extraction and its effects on saproxylic beetles. – Forest Ecology & Management 290: 22-29. http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2012.06.057

Ols, C., Jonsell, M. & Victorsson, J. 2013. The retention of stumps on wet ground at stump harvest and its impacts on saproxylic insects. – Forest Ecology & Management 290: 15-21. http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2012.08.040

Victorsson, J. & Jonsell, M. 2013. Effects of stump extraction on saproxylic beetle diversity in Swedish clear-cuts. – Insect Conservation & Diversity 6: 483-493. http://dx.doi.org/10.1111/icad.12005

Ranius, T., Caruso, A., Jonsell, M., Juutinen, A., Thor, G. & Rudolphi, J. 2014. Dead wood creation to compensate for habitat loss from intensive forestry. – Biological Conservation 169: 277-284. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.biocon.2013.11.029

Jonsell, M. & Schroeder, M. 2014. Proportions of saproxylic beetle populations that utilise clear-cut stumps in a boreal landscape – Biodiversity implications for stump harvest. Forest Ecology & Management 334: 313-320. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2014.08.042

Jonsell, M,. González Alonso, C., Forshage, M., Achterberg, C.v. & Komonen, A. 2016 Structure of insect community in the fungus Inonotus radiatus in riparian boreal forests. – Journal of Natural history 50: 1613-1631. http://dx.doi.org/10.1080/00222933.2016.1145273.

Victorsson, J. & Jonsell, M. 2016. Overlooked subterranean saproxylic beetle diversity in clear-cut stumps and its implications for stump extraction. – Forest Ecology & Management 371: 59-66. http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2016.01.037.

Manak, V. & Jonsell, M. 2016. Saproxylic beetles in fine woody debris: comparison between two types of twigs of Norway spruce. – Forestry 90: 82-87. http://dx.doi.org/10.1093/forestry/cpw028.

Steiner, M., Öckinger, E., Karrer, G., Winsa, M. & Jonsell, M. 2016. Restoration of semi-natural grasslands, a success for phytophagous beetles (Curculionidae). – Biodiversity and Conservation 25: 3005-3022. http://dx.doi.org/10.1007/s10531-016-1217-4.

Hiron, M., Jonsell, M., Kubartová, A., Thor, G., Schroeder, M., Dahlberg, A., Johansson, V., & Ranius, T. 2017. Consequences of bioenergy wood extraction for landscape-level availability of habitat for dead-wood dependent organisms. – Journal of Environmental Management 198: 33-42. http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.04.039

Jonsell, M., Abrahamsson, M., Widenfalk, L. & Lindbladh, M. 2019. Increasing influence of the surrounding landscape on saproxylic beetle communities over 10 years of succession in dead wood. – Forest Ecology and Management 440: 267-284. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2019.02.021

Jonsell, M., Ols, C., Victorsson, J., & Hellqvist, S. 2019. Diptera in clear felling stumps like it dry. – Scandinavian Journal of Forest Research 34: 673-677. https://doi.org/10.1080/02827581.2019.1663916

Ranius,T., Hämäläinen, A., Sjögren, J., Hiron, M.,Jonason, D., Kubart, A., Schroeder, M., Dahlberg, A., Thor, G. & Jonsell, M. 2019. The evolutionary species pool concept does not explain occurrence patterns of dead-wood-dependent organisms: implications for logging residue extraction. – Oecologia 191:241–252. https://doi.org/10.1007/s00442-019-04473-2

Felton, A. et al. 2020. The tree species matters: Biodiversity and ecosystem service implications of replacing Scots pine production stands with Norway spruce.– Ambio 49: 1035-1049. https://doi.org/10.1007/s13280-019-01259-x

Jonsell, M. Widenfalk, L.A. & Hellqvist, S. 2020. Substrate specificity among Diptera in decaying bioenergy wood: Can they be conserved by the same measures as are currently applied to beetles? –Biodiversity and Conservation 29: 2623-2662. https://doi.org/10.1007/s10531-020-01992-w


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för ekologi; S, Enheten för skogsentomologi
Telefon: +4618672876, +46722086359
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Väg 16, Uppsala

Publikationslista: