CV-sida

Mattias Eriksson

Mattias Eriksson
Min forskning fokuserar på hur livsmedelssystemet kan bli mer hållbart genom minskat matsvinn

Presentation

Jag jobbar främst med mätningar av matsvinn och att analysera miljöpåverkan från olika avfallsminskande aktiviteter.

Undervisning

Jag är kursledare för kursen System- och Livscykelanalys (15hp) men gästföreläser om matsvinn på flera kurser om hållbarhet och livsmedelssystemet.

Jag jobbar även som studierektor för forskarskolan Sustainable Biomass Systems.

Forskning

AVARE - Värdeskapande i en resurseffektiv livsmedelskedja 2018-2021. Med fokus på hur livsmedelskedjan kan bli mer hållbart genom minskat matsvinn i restauranger och storkök.

UrBan Waste - Strategier för effektivare avfallshantering i turiststäder 2016-2019. Med fokus bland annat på mätning och minskning av matsvinn i turisthotell.

Utveckling av vegetariska inblandningsprodukter av sidoströmmar från broccoli- och grönkålsproduktion 2018-2021. Med fokus på att beräkna miljövinsten av att ta tillvara på sidoströmmar för att skapa värde av det som tidigare var svinn.

Mistra Biotech. Här jobbade jag med att analysera miljöpåverkan från genetiskt modifierat sojafoder.

Bakgrund

Jag har tidigare studerat kemi och kostvetenskap på Uppsala Universitet, Samt livsmedelstillsyn på SLU. Därefter jobbade jag som livsmedelsinspektör innan jag började forska.


Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för energi och teknik; Lantbrukets teknik och system
Telefon: 018-671732
Postadress:
Inst för energi och teknik, Box 7032
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala

Publikationslista: