CV-sida

Mattias Qviström

Mattias Qviström
Professor i Landskapsarkitektur, särskilt fysisk planering

Presentation

Landskapsarkitekt (1998), doktor i landskapsarkitektur (2003), docent i landskapsplanering (2008), professor i Landskapsplanering, särskilt landskapsteori (2013, Inst för Landskapsarkitektur, Planering och Föraltning, Alnarp), professor i Landskapsplanering, särskilt fysisk planering (Inst för Stad & Land, 2017).  

Pågående forskningsprojekt:

"The welfare landscape reassembled: policies for sustainable outdoor recreation in times of urban densification" (2017 –22), finansierat av Formas. Projektledare.

"Sustainable leisure mobilities in compact towns: changing patterns of outdoor recreation in Transit-oriented development" (2018 –22), finansierat av Formas. Projektledare.

"Norra Sorgenfri planned, populated and problematised: the role of social sustainability in urban renewal" (2018 – 2023), finansierat av Formas. Projektet leds av Erik Jönsson, Uppsala Universitet.

"Transit-oriented development (TOD) for inclusive and sustainable rural-urban regions, TOD IS RUR", Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks, 2021 - 24. Projektet leds av Greet De Block, Antwerpens universitet.  

Undervisning

Landscape planning in theory and practice (masterkurs)

Forskning

Akademiska intressen; landskapsforskningens teori och metod, landskaps/planerings-historia, interaktionen mellan stad och land, urbanisering, stationssamhällets återkomst (transit-oriented development), postindustriell natur, planering för rekreation och vardagsmotion, välfärdens landskap.

Handledning

Jag är huvudhandledare åt doktoranderna Amalia Engström, Sued Ferreira da Silva, Edson Sanga, Maglan Sang’enoi, Mia Ågren och Ragnhild Claesson (lic), och biträdande handledare åt Thomas Lexén (lic). Jag handleder även examensarbetare i landskapsarkitektur, om än i begränsad omfattning. 

Publikationer i urval

Lexén, T., Qviström, M (under utgivning). "Negotiating asymmetric borders in an emerging soft region", European Planning Studies

Pries, J., Qviström, M. 2021. "The patchwork planning of a welfare landscape: reappraising the role of leisure planning in the Swedish welfare state", Planning perspectives, doi/full/10.1080/02665433.2020.1867884

Qviström, M. 2021. "Recreative places in a remotely urban context", Nilsson, K., Weber, R., Rohrer (red) Green visions: Greenspace planning and design in Nordic cities. Arvinius + Orfeus. 

Qviström, M., Fridell, L., Kärrholm, M. 2020. "Differentiating the time-geography of recreational running", Mobilities, 15, 575 - 587.

Qviström, M., Wästfelt, A. 2020. "In search of the landscape theory of Torsten Hägerstrand", Landscape research, 45, 683 - 686. (Intro till temanummer) 

Qviström, M., Pries. Johan. 2020. "Välfärdens landskap i förtätningens tidevarv", tidningen Utemiljö nr 5, Gröna fakta sid I - VIII.  

Jansson, M., Fors, H., Pritzel Sundevall, E., Bengtsson, A., Lerstrup, I., Hurley, P., Qviström, M., Randrup, B. 2020. "User-oriented urban open space governance and management", in Jansson, M & Randrup, T (Eds) Urban open space governance and management. Routledge.

Qviström, M., Luka, N., De Block, G. 2019. "Beyond circular thinking: geographies of transit-oriented development", International journal of urban and regional research, 43, 786 - 793

Qviström, M., Fridell, L. 2019. "Att trixa sig genom staden - planering för ett löpvänligt landskap", Movium fakta, no 1.

Fridell, L., Aldén, N. & Qviström, M. 2019. Urbana löpspår. SLU.

Qviström, M. 2018. “Peri-urban landscape studies”, Peter Howard, Ian Thompson, Emma Waterton, Mick Atha (Eds): Routledge companion to landscape studies, second edition. Routledge, pp. 523 - 533.

Sarlöv-Herlin, I., Nord, J., Qviström, M. 2018. “Landscape characterisation in Sweden: Landscape in the planning system”, Fairclough, G., Sarlöv Herlin, I., Swanwick, C (Eds) Routledge handbook in of landscape character assessment: current approaches to characterisation and assessment. Routledge, London, pp. 53 68.

Qviström, M. 2018. “Farming ruins: a landscape study of incremental urbanisation”, Landscape research, 43, 575-586.

Vicenzotti, V., Qviström, M. 2018. “Zwischenstadt as a travelling concept: towards a critical discussion of mobile ideas in transnational planning discourses on urban sprawl”, European Planning Studies, 26, 115-132

Qviström, M. 2018. “Planera för löpning: från motionscentraler till stadslandskap”, Utemiljö, no 2, Gröna fakta, pp. I-VIII

Qviström, M. 2017. “Competing geographies of recreational running: The case of the “jogging wave” in Sweden in the late 1970s”. Health & Place, 46, 351 – 357.

Qviström, M. 2017. "De "levande" generalplanerna: en studie av de informella planernas betydelse, med den stadsnära landsbygden som exempel", Bebyggelsehistorisk tidskrift, 73, 64-75.

Qviström, M. 2017. “Landscape histories of urbanisation”, Landscape Research, 42, 239 - 242 (intro to special issue)

Qviström, M. 2016. “The nature of running: On embedded landscape ideals in leisure planning”, Urban Forestry and Urban Greening, 17, 202 - 210

Qviström, M., Bengtsson, J., Vicenzotti, V. 2016. “Part-time amenity migrants: Revealing the importance of second homes for senior residents in a transit-oriented development”, Land Use Policy, 56, 169 – 178.

Qviström, M., Vicenzotti, V. 2016. “Landscape research in Landscape Research: reflections on a changing field”, Landscape Research, 41, 385 – 387 (intro to special issue)

Vicenzotti, V., Jorgensen, A., Qviström, M., Swaffield, S. 2016. “Forty Years of Landscape Research”, Landscape Research, 41, 388 - 407

Cerwén, G., Wingren, C., Qviström, M. 2016. “Evaluating soundscape intentions in landscape architecture: a study of competition entries for a new cemetery in Järva, Stockholm”, Journal of environmental management and planning, 60. 1253 – 1275.

Qviström, M. 2015. “Putting accessibility in place: A relational reading of accessibility in policies for transit-oriented development”; Geoforum, 58, 166 – 173.

Qviström, M., Bengtsson, J. 2015. ”What kind of Transit-Oriented Development? Using Planning History to Differentiate a Model for Sustainable Development”, European Planning Studies, 23, 2516 – 2534

Qviström, M. 2013. “Landscapes with a heartbeat: tracing a portable landscape for jogging in Sweden (1958 – 1971)”, Environment and Planning A, 45, 312 – 328.

Qviström, M. 2013. “Searching for an open future: planning history as a means of peri-urban landscape analysis”, Journal of Environmental Planning and Management, 56, 1549 – 1569.

Qviström, M. 2012. “Taming the wild: Gyllin’s garden and the urbanisation of a wildscape”, A Jorgensen & R Keenan (Eds) Urban wildscapes. Routledge, London.

Qviström, M. 2012. “Network ruins and green structure development: an attempt to trace relational spaces of a railway ruin”, Landscape Research, 37, 257 – 275.

Qviström, M. 2012. “Contested landscapes of urban sprawl: landscape protection and regional planning in Scania (Sweden), 1932 – 1947”, Landscape research, 37, 399 – 415.

Qviström, M. 2012. ”Peri-urban landscapes: from disorder to hybridity”, P Howard, I Thompson, E Waterton (Eds): Routledge companion to landscape studies. Routledge.

Qviström, M. 2011. ”Vägen i landskapet: Från jordbruk till transportkorridor”, H Antonson & U Jansson (red) Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900 – studier av de areella näringarnas geografi och historia. KSLA, Malmö

Qviström, M. 2010. “Shadows of planning: revealing inherited ambiguities at the urban fringe”, Geografiska annaler series B, 92, 217 – 235.

Qviström, M. 2009. ”Nära på stad: framtidsdrömmar och mellanrum i stadens utkant”, K Saltzman (red) Mellanrummens möjligheter: studier av stadens efemära landskap. Makadam förlag.

Qviström, M. 2008. “A waste of time? On spatial planning and ‘wastelands’ at the city edge of Malmö (Sweden)”, Urban forestry and urban greening, 7, 157 – 169.

Qviström, M. 2007. “Landscapes out of order: studying the inner urban fringe beyond the rural – urban divide”, Geografiska annaler series B, 89, 269 – 282.

Qviström, M., Saltzman, K. 2006. "Exploring landscape dynamics at the edge of the city: spatial plans and everyday places at the inner urban fringe of Malmö, Sweden", Landscape research, 31, 21-41.


Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för Landskapsarkitektur
Telefon: +4618672528
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala