CV-sida

Mikael Brandström Durling

Mikael Brandström Durling
Läs mer på den engelska sidan.

Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi; Avdelningen för skoglig patologi
Telefon: +4618-671503
Postadress:
Skoglig mykologi och växtpatologi , Box 7026
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, Uppsala