CV-sida

Miron Arljung

Miron Arljung
Med en interdisciplinär bakgrund och erfarenhet av kommunikationsarbete såväl i Sverige som utomlands trivs jag med att söka vägar för samarbete mellan aktörer intresserade av hållbar samhällsutveckling.

Presentation

Jag har en bakgrund inom geografi, där jag studerat en mängd temaområden, från miljövård, geomorfologi, och klimatologi till stadsplanering, nationalekonomi och landsbygdsutveckling. En röd tråd genom mina studier har varit ett intresse för markägande och markanvändning, där jag genomfört  fältstudier i Nya Zeeland och Costa Rica. Jag kombinerar dessa teoretiska kunskaper med praktiskt arbete som miljökommunikatör både på FN-nivå och för icke-statliga organisationer i Sverige.

Forskning

Jag arbetar inom två forskningsprojekt:

  • Vad är desinformation? Analys av förståelser inom litteratur och opinionsbildning – hur desinformation uppfattas och används inom svenskt skogsbruk
  • Mistra Environmental Communication: marknadsbaserade nätverk – kring hur hållbarhet kommuniceras och förstås inom internationella värdekedjor för bomull och svensk modeindustri

Bakgrund

  • Masterexamen i Miljökommunikation och Naturresurshantering (2022), SLU
  • Masterexamen i geografi (2016) Stockholms universitet
  • Kandidatexamen i geografi (2012) Stockholms universitet

Kontaktinformation

Forskningsassistent vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för miljökommunikation
Telefon: +4618673261, +46720836401
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala