CV-sida

Mukesh Dubey

Mukesh Dubey
Läs mer på den engelska sidan.

Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi; Avdelningen för växtpatologi
Telefon: +4618-672540
Postadress:
Skoglig mykologi och växtpatologi , Box 7026
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, Uppsala