CV-sida

Roger Finlay

Roger Finlay
Läs mer på den engelska sidan.

Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi; Avdelningen för skoglig mikrobiologi
Telefon: +4618-671554
Postadress:
Skoglig mykologi och växtpatologi , Box 7026
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, Uppsala