CV-sida

Samar Khalil

Samar Khalil

Presentation

Forskningsområde

  • Mikrobiella interaktioner i hortikulturella produktionskedjor med fokus på biologisk bekämpning.
  • Hållbara och miljövänliga produktionssystem med fokus på akvaponik

Undervisning

Trädgårdsvetenskap (hydroponics, akvaponik, mikrobiologi, växtfysiologi, växtskydd)

Forskning

Pågående forskningsprojekt

  • Bekämpningsstrategier för hållbar produktion av jordgubbar i substrat
  • Mikroorganismer i samspel med växtnäringsprodukt för hållbara odlingssubstrat mot rotsjukdomar hos tunnelodlade jordgubbar
  • Växtskyddspotential hos cellkulturer från medicinalväxter mot gråmögel

Samverkan

  • Delad energi dubble energi: samarbete med Malmö stad, Linköping universitet inom ramen för Vinnova projekt tillsammans med andra nationella svenska myndigheter (Eon, Lantmännen; Sysav)
  • Mikroorganismer för hållbar odling av jordgubbar: (samarbete med hushållningssällskapet och jordgubbs odlarföretag)
  • Bekämpning av gråmögel: samarbete med företaget In vitro plant tech i Malmö
  • Den odlade matbasaren: samarbete med Landskrona kommun
  • Trichoderma som växtskyddsmedel: Samarbete med Binab Innovation AB för utveckling av hållbara växtskyddsstrategier

Bakgrund

Docent i Hortikultur, Sveriges Lantbruksuniversitet, 2012
Fil. Dr. i trädgårdsvetenskap, Sveriges Lantbruksuniversitet, 2002
Fil. Mag. i Biologi, Lunds Universitet, 1996

Länkar


Publikationslista: