CV-sida

Sanna Bergqvist

Sanna Bergqvist
Doktorand i växtodling

Presentation

Jag är en förstaårsdoktorand på institutionen för forrländsk jordbruksvetenskap på SLU i Umeå.

Forskning

Målet med min forskning är att vidareutveckla användningen av olika sensorer både i fältexperiment och storskalig växtproduktion. Både handhållna och platformsmonterade fjärranalysinstrument kommer att användas för att estimera fodrets kvalitet och smältbarhet i redan etablerade fält.

Bakgrund

Mark/växt agronom examen med master i biologi, SLU, Uppsala, 2021

Handledning

Handledare:

Prof. David Parsons, Instutionen för norrländsk jordvetenskap, SLU, Umeå

Biträdande handledare:

Dr. Julien Morel, Joint research centre, European commision, Ispra

Dr. Kristin Piiki, Institutionen för mark och miljö, SLU, Skara

Publikationer i urval

Bergqvist, S. (2021) Long-term effects of cropping system on red clover proportion and crude protein concentration in mixed leys: Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology. Uppsala. Master’s thesis. https://stud.epsilon.slu.se/17423/


Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, gem; Enheten för växtodling
Telefon: +46907868726, +46730675037
Postadress:
Inst för NJV, avd för växtodling,
90183 UMEÅ
Besöksadress: Skogsmarksgränd, Umeå