CV-sida

Sofia Boqvist

Sofia Boqvist

Presentation

Det var under min utbildning till veterinär som jag fick upp ögonen för zoonoser, det vill säga sjukdomar som sprids mellan djur och människa. Sedan dess har zoonoser, veterinär folkhälsa och livsmedelssäkerhet intresserat och engagerat mig.

Undervisning

Jag handleder examensarbetare och mastersstudenter, samt föreläser om livsmedelssäkerhet och veterinär folkhälsa.

Forskning

Mitt forsknings- och expertområde är veterinär folkhälsa, mikrobiell livsmedelssäkerhet, och epidemiologi, med fokus på zoonotiska infektioner.

Aktuell forskning och urval av tidigare projekt

 • Molecular characterization and AMR among Salmonella spp. isolated from food in Cambodia (Sida)
 • AMR in zoonotic pathogens – a challenge for urban small holder livestock production system, Uganda (VR)
 • Mitigation of Campylobacter and other pathogenic bacteria in Swedish  poultry production (SLU, Sandberg)
 • Genomic diversity and AMR of Campylobacter using One Health approach, Ethiopia (Sida)
 • One Health Initiative – Food safety interventions along pork value chain in Vietnam (ILRI)

Samverkan

I min nuvarande tjänst har jag speciellt ansvar för samverkan, dvs att föra en dialog med det omgivande samhället för att nyttiggöra forskning.

Samverkan utgör en viktig del av ett universitets verksamhet. Det är ett viktigt sätt för att sprida information som kan vara till gagn för samhället och för att knyta nya kontakter som kan leda till nya samarbeten. Under flera år har jag samverkat med olika organisationer, universitet och myndigheter i Sverige och utomlands.

Bakgrund

Nuvarande anställning

Lektor inom livsmedelssäkerhet och riskanalys, med uppdrag inom samverkan, BVF sedan 2012. Dessutom är jag chef för programmet Agriculture for Food Security 2030 (AgriFoSe2030). Agriculture for Food Security 2030

Examina

 • Docent i infektionsepidemiologi 2010
 • Veterinärmedicine doktor 2002
 • Legitimerad veterinär 1997

Tidigare anställningar

 • Sektionschef på Avd för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF), SLU: 2015-2017
 • Forskarassistent inom infektionsepidemiologi och sjukdomskontroll, BVF, SLU: 2007-2012
 • Sektionschef Zoonoscenter, Avd för sjukdomskontroll, SVA: 2006-2007
 • Veterinär epidemiolog, Avd för sjukdomskontroll, Zoonoscenter, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA): 2001-2006 (2001-2003 var jag 50% placerad på Smittskyddsinstitutet)
 • Doktorand: 1997-2002

Urval av tidigare uppdrag

 • Temaledare inom programmet Agriculture for Food Security 2030: 2015-2019
 • Föreståndare för Centrum för globala djursjukdomar på SLU: 2011-2015
 • Sveriges representant i EFSAs (European Food Safety Authority) Task Force for Zoonoses: 2002-2007
 • Flertalet internationella uppdrag

Handledning

 • Huvudhandledare för fyra pågående doktorandprojekt och två avslutade.
 • Biträdande handledare för åtta avslutade doktorandprojekt.
 • Huvudhandledare för 15 mastersprojekt.

Publikationer i urval

Totalt mer än 85 artiklar i granskande vetenskapliga tidskrifter.

Rortana C, Dang-Xuan S, Nguyen-Viet H, Unger F, Lindahl JF, Tum S, Ty C, Grace D,  Osbjer K, Boqvist S. 2022 Quantitative risk assessment of salmonellosis in Cambodian consumers through chicken and pork salad consumption. Front. Sustain. Food Syst. 6:1059235. https://doi.org/10.3389/fsufs.2022.1059235

Abu Hatab A, Krautscheid L, Boqvist S. 2021. COVID-19, Livestock Systems and Food Security in Developing Countries: A systematic review of an emerging literature. Pathogens, 10: 586. https://doi.org/10.3390/pathogens10050586

Rajala E, Vogel I, Sundin A, Kongmanila D, Nassuna Musoke M.G., Musundire R, Nasha Mulangala M, Chiwona-Karltun L, Magnusson U, Boqvist S. 2020. How can agricultural research translation projects targeting smallholder production systems be strengthened by using Theory of Change? Global Food Security. 28, article: 100475, https://doi.org/10.1016/j.gfs.2020.100475

Hansson I, Tamminen L-M, Frosth S, Fernström L-F, Emanuelsson U, Boqvist S. 2020. Occurrence of Campylobacter spp. in Swedish calves, common sequence types, and antibiotic resistance patterns, Journal of Applied Microbiology. https://doi.org/10.1111/jam.14914

Fernandez-Cassi X,  Söderqvist K, Bakeeva A, Vaga M, Dicksved J, Vagsholm I,  Jansson A, Boqvist S. 2020. Microbial communities and food safety aspects of crickets (Acheta domesticus) reared under controlled conditions, Journal of Insects as Food and Feed. 6(4); 429-440 https://doi.org/10.3920/JIFF2019.0048

Vågsholm I, Shah Arzoomand N, Boqvist B. 2020.  Food security, safety, and sustainability - getting the trade-offs right. Frontiers in Sustainable Food Systems, section Agro-Food Safety. Review. https://doi.org/10.3389/fsufs.2020.00016

Habib I, Harb A, Hanson I, Vågsholm I, Osama W, Adnan S, Anwar M, Agamy N, Boqvist S. 2020. Challenges and opportunities towards the development of risk assessment at the consumer phase in developing countries— the case of Campylobacter cross-contamination during handling of raw chicken in two Middle Eastern countries. Pathogens, 9: 62; https://doi.org/10.3390/pathogens9010062

Hallenberg Ström G, Björklund H, Barnes A C, Chau Thi Da, Nguyen Huu Yen Nhi, Trinh Thi Lan, Magnusson U, Norman Haldén A, Boqvist S. 2019. Antibiotic use by small-scale farmers in freshwater aquaculture in the upper Mekong Delta, Vietnam. 31:3Journal of Aquatic Animal Health https://10.1002/aah.10084


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); Enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet
Telefon: +4618672388, +46722403494
Postadress:
BVF, Bakteriologi och livsmedelssäkerhet, Box 7036
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala