CV-sida

Sofia Boqvist

Sofia Boqvist

Presentation

Det var under min utbildning till veterinär som jag fick upp ögonen för zoonoser, det vill säga sjukdomar som sprids mellan djur och människa. Sedan dess har zoonoser, veterinär folkhälsa och livsmedelssäkerhet intresserat och engagerat mig.

Undervisning

Jag handleder examensarbetare och mastersstudenter, samt föreläser om livsmedelssäkerhet och veterinär folkhälsa.

Forskning

Mitt forsknings- och expertområde är veterinär folkhälsa, mikrobiell livsmedelssäkerhet, och epidemiologi, med fokus på zoonotiska infektioner.

Aktuell forskning och urval av tidigare projekt

 • Kontroll av hälsorisker för människor och djur vid den ökade användningen av vattenbufflar som mjölkdjur i Bangladesh. (VR 2019-2021)
 • Bakteriella livsmedelrisker, med speciellt focus på antibiotikaresistens, i köttprodukter i Kambodja (ILRI 2018-2022)
 • Karaktärisering och genomisk jämförelse av multiresistenta Salmonella enterica isolate i Kambodja. (Sida 2019-2022) Projektledare
 • Äta syrsor – en smaklig lösning på dagens globala problem. (Formas 2016-2020) Delprojektledare
 • Molekylär karaktärisering av Campylobacter spp. i kyckling och kvantitativ modellering av risk för human campylobacterios i Egypten (VR 2015-2017) Projektledare
 • Verktyg för att förebyggande av infektionssjukdomar hos nötkreatur i Uganda (VR 2014-2016.
 • Säkra bladgrönsaker från jord till bord: Bladytans mikroekologi är grundbulten i en framgångsrik preventionsstrategi mot EHEC (Safe Salad) (Formas 2013-2016) Delprojektledare
 • Urban och peri-urban djurhållning i Uganda – zoonotiska infektioner: (UD 2011-2013) Projektledare

Samverkan

I min nuvarande tjänst har jag speciellt ansvar för samverkan, dvs att föra en dialog med det omgivande samhället för att nyttiggöra forskning.

Samverkan utgör en viktig del av ett universitets verksamhet. Det är ett viktigt sätt för att sprida information som kan vara till gagn för samhället och för att knyta nya kontakter som kan leda till nya samarbeten. Under flera år har jag samverkat med olika organisationer, universitet och myndigheter i Sverige och utomlands.

Bakgrund

Nuvarande anställning

Lektor inom livsmedelssäkerhet och riskanalys, med uppdrag inom samverkan, BVF sedan 2012. Dessutom är jag chef för programmet Agriculture for Food Security 2030 (AgriFoSe2030).

Examina

 • Docent i infektionsepidemiologi 2010
 • Veterinärmedicine doktor 2002
 • Legitimerad veterinär 1997

Tidigare anställningar

 • Sektionschef på Avd för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF), SLU: 2015-2017
 • Forskarassistent inom infektionsepidemiologi och sjukdomskontroll, BVF, SLU: 2007-2012
 • Sektionschef Zoonoscenter, Avd för sjukdomskontroll, SVA: 2006-2007
 • Veterinär epidemiolog, Avd för sjukdomskontroll, Zoonoscenter, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA): 2001-2006 (2001-2003 var jag 50% placerad på Smittskyddsinstitutet)
 • Doktorand: 1997-2002

Urval av tidigare uppdrag

 • Temaledare inom programmet Agriculture for Food Security 2030: 2015-2019
 • Föreståndare för Centrum för globala djursjukdomar på SLU: 2011-2015
 • Sveriges representant i EFSAs (European Food Safety Authority) Task Force for Zoonoses: 2002-2007
 • Rådgivare till Svenskt sigill: 2009-2010
 • Medlem i Socialstyrelsens Central fältepidemiologisk grupp: 2002-2011
 • Flertalet internationella uppdrag

Handledning

 • Huvudhandledare för tre pågående doktorandprojekt och ett avslutat.
 • Biträdande handledare för åtta avslutade doktorandprojekt.
 • Huvudhandledare för 13 mastersprojekt.

Publikationer i urval

Fernandez-Cassi X et al. 2019. The house cricket (Acheta domesticus) as a novel food: A risk profile. Journal of Insects as Food and Feed. 5: 1357-157

Söderqvist K et al. 2019. Season and species – two possible hurdles for reducing the food safety risk of Escherichia coli O157 contamination of leafy vegetables. Journal of Food Protection, 82: 247–255

Mogren L et al. 2018. The hurdle approach – a holistic concept for controlling food safety risks associated with leafy green vegetables. Review. Journal: Frontiers in Microbiology, section Plant Microbe Interactions. Front. Microbiol. 9:1965

Ström G et al. 2018. Antimicrobials in small-scale urban pig farming in a lower middle-income country - arbitrary use and high resistance levels. Antimicrobial Resistance & Infection Control Mar 7;7:35

Boqvist S et al. 2018. Food safety challenges and One Health within Europe. Review, Acta Vet Scand 60:1

Wolff C et al. 2017 Biosecurity aspects of cattle production in Western Uganda, and associations with seroprevalence of brucellosis, salmonellosis and bovine viral diarrhea. BMC Veterinary Research

Söderqvist K et al. 2017. Emerging microbiota during cold storage and temperature abuse of ready-to-eat salad. Infect Ecol Epidemiol. 2017 Jun 6;7:1328963

Chenais E et al. 2017. Quantitative assessment of social and economic impacts of African swine fever outbreaks in northern Uganda. Prev Vet Med. 144:134-148

Söderqvist K et al. 2017. Fate of Listeria monocytogenes, Pathogenic Yersinia enterocolitica, and Escherichia coli O157:H7 gfpþ in Ready-to-Eat Salad during Cold Storage: What Is the Risk to Consumers? Journal of Food Microbiology 80:204-12

Hoffman T et al. 2016. Molecular detection and characterization of Brucella species in raw informally marketed milk from Uganda. Infection Ecology and Epidemiology 2016, 6: 32442

Boqvist S, Fernström L-L, Alsanius B W, Lindqvist R. 2015. Escherichia coli O157:H7 reduction in hamburgers with regards to premature browning of minced beef, colour score and method for determining doneness. Int J of Food Microbiology, 215; 109-116


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); Enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet
Telefon: +4618672388, +46722403494
Postadress:
BVF, Bakteriologi och livsmedelssäkerhet, Box 7036
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala