Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

BVF bedriver forskning inom djurhälsa, livsmedelssäkerhet och miljöhälsa och ansvarar för cirka en tredjedel av grundutbildningen i veterinärprogrammet.

Ivar Vågsholm


Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) forskar och utbildar vi inom grundläggande veterinärmedicinska vetenskaper. Vi utvecklar kunskap om olika smittämnen såsom bakterier, virus och parasiter, deras smittvägar och vilka sjukdomar de kan orsaka. Vi arbetar också för att utveckla diagnostiska metoder och behandlingar för olika typer av sjukdomar genom analys av molekyler, celler, vävnader och organ.

Många av institutionens viktigaste forskningsfrågeställningar ligger i gränssnittet mellan djurs hälsa, människors hälsa och vår omgivande miljö – det som inom forskningen kallas One Health.

Prefekt Ivar Vågsholm


Publicerad: 13 april 2022 - Sidansvarig: patrik.claesson@slu.se
Loading…