CV-sida

Sofia Hanås

leg veterinär och specialist internmedicin hund och katt forskarstuderande

Presentation

Forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet på institutionen för kliniska vetenskaper som industridoktorand och klinikveterinär på Evidensia Djurkliniken Västerås.


Mitt huvudsakliga forskningsintresse är hjärta och kärl hos katter. Forskningsområden omfattar diagnostik och prognos av hjärtsjukdomar med cirkulerande biomarkörer hos katt. Jag är även intresserad av och forskar inom blodtrycksmätning på katter.

Undervisning

Handleder aspiranter för både steg 1 utbildning (specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar)  och steg 2 utbildning (specialist internmedicin hund och katt) i klinisk verksamhet.

Forskning

Forskningsprojekt cirkulerande biomarkörer hos katt med hjärtsjukdom som pågår sedan 2013 och tills vidare. 

Samarbetar även med andra forskare inom infektionssjukdomar och reproduktion.

Bakgrund

Veterinärexamen från veterinärhögskolan i Uppsala, 1990

Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar, Steg I, 2003

Specialist i internmedicin, hund och katt (Steg II), 2008

Antagen till Specialistkompetensprogrammet i Kardiologi steg II 2008

Antagen som forskarstuderande på instutionen för kliniska vetenskaper 2013

Handledning

Huvudhandledare: Docent Bodil Ström Holst, Inst kliniska vetenskaper, SLU

Bihandledare: SLU, Professor Jens Häggström, Inst kliniska vetenskaper, SLU, Docent Katja Höglund, Inst kliniska vetenskaper, Docent Ingrid Ljungvall, Inst kliniska vetenskaper, SLU, Docent Anna Tidholm, Anicura Djursjukhuset Albano, Stockholm

Publikationer i urval

Komplett publikationslista finns på länken nedan:

https://www.researchgate.net/profile/Sofia_Hanas/publications

Ett urval av mina publikationer nedan:

K Höglund, AS Lequarré, I Ljungvall, K Mc Entee, A-C Merveille, M Wiberg, V Gouni, J Lundgren Willesen, S Hanås, G Wess, L Mejer Sørensen, L Tiret, M Kierczak, S Forsber, E Seppälä, K Lindblad-Toh, H Lohi, V Chetboul, M Fredholm, J Häggström. Effect of breed on plasma endothelin-1 concentration, plasma renin activity and serum cortisol concentration in healthy dogs. Journal of veterinary internal medicine 30:2, 2016.

S Hanås, A Tidholm, BS Holst. Ambulatory electrocardiogram recordings in cats with primary asymptomatic hypertrophic cardiomyopathy. Journal of feline medicine and surgery, doi: 10.1177/1098612X15618702, first published november 30, 2015.

Höglund K, Lequarré A-S, Ljungvall I, Mc Entee K,  Merveille A-C, Wiberg M, Gouni V, Lundgren J , Willesen, Hanås S, Wess G, Mejer Sørensen L, Tiret L, Kierczak M, Forsberg S, Seppälä E, Battaille G, Lindblad-Toh K,  Lohi H,  Chetboul V, Fredholm M, Häggström J. Breed differences in concentrations of circulating vasoactive peptides and cortisol in healthy dogs. PLoS ONE 2015. PloS ONE, doi 10.1371/journal.pone.0123173.

K Sjöstrand, G Wess, I Ljungvall, J Häggström, A-C Merveille, M Wiberg, V Gouni, J Lundgren-Willesen, S Hanås, A-S Lequarré, L SM Sörensen, J Wolf, Laurent Tiret, V Chetboul, M Kierczak, S Forsberg, Y Momozawa, K McEntee, H Lohi, G Bataille, K Lindblad-Toh, M Fredholm, M George, K Höglund. Breed differences in natriuretic peptides in healthy dogs.  Journal of Veterinary Internal Medicine 2014 Mar-Apr 28(2):451-7.

Höglund, K, Hanås, S, Carnabuci, C, Ljungvall, I, Tidholm, A, Häggström, J. "Blood pressure, heart rate and urinary catecholamines in healthy dogs subjected to different clinical settings". Journal of Veterinary Internal Medicine 2012 Nov-Dec 26(6):1300-8.

Hanås S, Tidholm A, Egenvall A, Ström Holst B. Twenty-four hour Holter monitoring of unsedated healthy cats in the home environment. Journal of Veterinary Cardiology 2009. 11(1): 17-22.


Kontaktinformation