Blodprov för diagnostik av hjärtsjukdom hos katt

Senast ändrad: 09 februari 2017
Blodprov i provrör. foto

Hjärtsjukdom, oftast hypertrofisk kardiomyopati (HCM), är en vanlig orsak till sjukdom och död hos svenska katter. För den kliniskt verksamma veterinären kan det vara svårt att diagnostisera hjärtsjukdom hos katt.

Syftet med projektet är att med hjälp av ett blodprov förbättra diagnostik och behandling av hjärtsjukdom hos katt. Vi ska studera biomarkörer för hjärtsjukdom som finns i blodet. Hos hund har man sett att koncentrationen av sådana cirkulerande biomarkörer varierar mycket mellan raser. För att kunna använda dessa markörer diagnostiskt hos katter med hjärtsjukdom är det därför viktigt att veta om det finns rasvariationer även hos katt.

Dessutom vill vi studera om en kombination av cirkulerande biomarkörer ökar möjligheten att diagnostisera hjärtsjukdom. Projektet består både av studier av friska katter av raserna birma, norsk skogkatt och huskatter och av katter av alla raser med olika stadier av hjärtsjukdom.

Om vi med hjälp av ett blodprov kan påvisa hjärtsjukdom i ett tidigt skede, innan katterna går i avel, möjliggör det ett effektivare avelsarbete och kan på lång sikt leda till friskare kattpopulationer. Projektet kan också leda till en bättre djurhälsa hos katt genom förbättrad diagnostik av hjärtsjukdom.


Kontaktinformation

Sofia Hanås
Extern resurs vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV)                                                        
E-post: sofia.hanas@slu.se