CV-sida

Stanley Zira

Stanley Zira
Doktorand i husdjursvetenskap

Presentation

Ämnet för mitt doktorandprojekt är utvärdering av produktionssystem för kött och mjölk. Jag studerar hållbara, framtida produktionssystem för nöt och gris.

Forskning

Mitt doktorandprojekt är tvärvetenskapligt och handlar om miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet för produktionssystem där bi- och restprodukter används i utfodringen och där djuren selekteras för ökad fodereffektivitet och resiliens. Jag kommer använda miljömässig och social livscykelanalys, och ekonomiska beräkningar, i utvärderingen av nuvarande och framtida produktionssystem.

Samverkan

Projektet är ett samarbete mellan Future Food (SLU), forskare på Inst f husdjursgenetik, Inst f husdjurens utfodring och vård samt Inst f energi och teknik (SLU) och forskare från bl a Storbritannien, Spanien, Schweiz och Frankrike i EU-projekten SusPig och GenTORE.

Bakgrund

Utbildning
  • Master of science i ekologiskt lantbruk, Wageningen University, Nederländerna
  • Master of commerce i strategisk företagsledning, Great Zimbabwe University
  • Bachelor of livestock and wildlife management, Midlands State University, Zimbabwe
  • Kurser i veterinärmedicinska forskningsmetoder samt gris- och fjäderfäproduktion, University of Pretoria, Sydafrika
Yrkeserfarenhet

Jag har tidigare arbetat med tvärvetenskapligt biståndsarbete för Zimbabwes regering, CARE International i Zimbabwe, Land O Lakes Zimbabwe Inc och Southern Alliance for Indigenous Resources (SAFIRE) under tio år.

Publikationer i urval

  • Zira, S., 2018. Evaluation of environmental and economic impact of extending laying hen period in the Netherlands. Wageningen University, Msc Thesis, Wageningen, the Netherlands
  • Zira, S., 2018. Relationship of Buy Local Campaigns with Consumer Ethnocentrism and Brand Equity: The Case of the Fruit Trade in Bulawayo Zimbabwe. International Journal of Recent Research in Commerce Economics and Management (IJRRCEM) 5, (1), 44-48
  • Rodríguez, A.T., Álvarez, A.G., Mijatovic, D., Palikhey, E., Azhdari, G., Cazón, H.G., Wakkumbure, L.K, Salimi, M., Carmona, N.E., Shabong, R.M., Stapit, S., Maneerattanachaiyong, S., Zira, S., Hodgkin, T. 2016. Agrobiodiversity perspectives in land-use decisions, Eds: Maria, L., Ferguson, K. Platform for Agrobiodiversity Research (PAR), Rome, Italy.
  • Zira, S., Mumvumi, K., 2016. Assessing the effects of land-use change on agrobiodiversity. PAR, Rome, Italy.
  • Hodgkin, T., Zira, S., Farvar, T., Azhdari, G., Salimi, M., Mijatovic, D., 2016. Landscapes for agrobiodiversity: Documenting the livestock perspective. PAR, Rome, Italy.

Publikationslista: