CV-sida

Stefan Löfgren

Stefan Löfgren
Min forskning har fokus på hur olika ämnen (surhet, humus, näringsämnen, metaller) frigörs och transporteras från marken till sjöar och vattendrag.

Presentation

Min forskning följer två linjer 1) experimentella studier i små skogsavrinningsområden (reduktionistisk) och 2) utvärderingar av stora mängder övervakningsdata och officiell statistik (holistisk). Fokus ligger på biogeokemi och surhetsrelaterade variabler (BC, DOC, Al etc.), humus (DOC), metaller samt näringsämnen (N och P). Avrinningsområdesstudier genomförs i transekter från in- till utströmningsområden där mark, markvatten, grundvatten och avrinning utvärderas. Förutom naturlig variation är effekterna av slutavverkning, skogsmarkskalkning och skörd av skogsbiomassa i fokus. Jag har tidigare arbetat med motsvarande inriktning i jordbruksområden.

Jag har under 10 år varit anställd vid Naturvårdsverket och länsstyrelsen i Dalarna med inriktning mot miljöanalys snarare än forskning. Det har gett mig erfarenhet av hur vattenvårdsarbetet går till i praktiken och genererat ett stort antal rapporter på svenska. En mer fullständig lista över mina publikationer och citeringar framgår av länkarna nedan.

Publikationer i urval

 1. De Jong, J., Akselsson, C., Egnell, G., Löfgren, S., and Olsson, B.A. (Accepted). Realizing the energy potential of forest biomass in Sweden - how much is environmentally sustainable? Accepted for publication in Forest Ecology and Management
 2. Zetterberg, T., Olsson, B.A., Löfgren, S., Hyvönen, R. & Brandtberg, P.-O., 2016. Long-term soil calcium depletion after conventional and whole-tree harvest. Forest Ecology and Management 369, 102-115. http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2016.03.027
 3. Ekström S., Regnell O., Reader R., Nilsson P., Löfgren S. and Kritzberg, E. 2016. Increasing concentrations of iron in surface waters as a consequence of reducing conditions in the catchment area. Journal of Geophysical Research - Biogeosciences accepted.
 4. Schelker, J., Sponseller, R., Ring, E., Högbom, L., Löfgren, S., and Laudon, H. 2016 Nitrogen export from a boreal stream network following forest harvesting: seasonal nitrate removal and conservative export of organic forms, Biogeosciences 13:1-12, http://dx.doi.org/10.5194/bg-13-1-2016.
 5. Lestander, R., Löfgren, S., Henriksson, L. and Ågren, A.M. 2015. Relationship between structural features and water chemistry in boreal headwater streams—evaluation based on results from two water management survey tools suggested for Swedish forestry. Environmental Monitoring and Assessment 187:190. http://dx.doi.org/10.1007/s10661-015-4385-x
 6. Futter, M., Valinia, S., Löfgren, S., Köhler, J. and Fölster, J. 2014. Long-term (1987-2012) trends in water chemistry of acid sensitive lakes show slow recovery from historic acidification. Ambio 43:77–90. http://dx.doi.org/10.1007/s13280-014-0563-2
 7. Löfgren, S., Stendera, S. and Grandin, U. 2014. Long-term effects on nitrogen and benthic fauna of extreme climatic events – examples from two headwater streams. Ambio 43:58–76. http://dx.doi.org/10.1007/s13280-014-0562-3
 8. Ekvall, H., Löfgren, S. and Bostedt, G. 2014. Ash recycling - A method to improve forest production or to restore acidified surface waters? Forest Policy and Economics 45:42-50. http://dx.doi.org/10.1016/j.forpol.2014.04.002
 9. Löfgren, S.,  Fröberg, M., Yu, J., Ranneby, B. 2014. Water chemistry in 179 randomly selected Swedish headwater streams related to forest production, clear-felling and climate. Environmental Monitoring and Assessment 186: 8907-8928. http://dx.doi.org/10.1007/s10661-014-4054-5
 10. Stockdale, A., Tipping, E., Lofts, S., Fott, J., Garmo, Ø.A., Hruska, J., Keller, B., Löfgren, S., Maberly, S.C., Majer, V., Nierzwicki-Bauer, S.A., Persson, G., Schartau, A-K., Thackeray, S.J., Valois, A., Vrba, J., Walseng, B., Yan, N. 2014. Metal and proton toxicity to lake zooplankton: A chemical speciation based modelling approach. Environmental Pollution 186: 115-125. http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2013.11.012
 11. Wallin, M.B., Löfgren, S., Erlandsson, M. and Bishop, K. 2014. Representative regional sampling of carbon dioxide and methane concentrations in hemiboreal headwater streams reveal underestimates in less systematic approaches. Global Biogeochemical Cycles 28(4):465-479. http://dx.doi.org/10.1002/2013GB004715
 12. Zetterberg, T., Köhler, S. and Löfgren, S. 2014. Sensitivity analyses of MAGIC modelled predictions of future impacts of whole-tree harvest on soil calcium supply and stream acid neutralizing capacity. Sci Tot Environ 494-495:187-201. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.06.114
 13. Schelker, J., Öhman, K., Löfgren, S. & Laudon, H., 2013 Scaling of increased dissolved organic carbon inputs by forest clear-cutting - What arrives downstream? Journal of Hydrology 508:299-306. http://dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2013.09.056
 14. Göthe E., Angeler D.G., Gottschalk S., Löfgren S. & Sandin L., 2013. The Influence of Environmental, Biotic and Spatial Factors on Diatom Metacommunity Structure in Swedish Headwater Streams. PLoS ONE 8(8): e72237. doi:10.1371/journal.pone.007223
 15. Zetterberg, T., Olsson, B., Löfgren, S., von Brömssen, C. & Brandtberg, P-O. 2013. The effect of harvest intensity on long-term calcium dynamics in soil and soil solution at three coniferous sites in Sweden. For. Ecol. Man 302:280–294. http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2013.03.030

Kontaktinformation
Forskningsledare vid Institutionen för vatten och miljö; Sektionen för geokemi och hydrologi
Telefon: 023-793457, 070-6955177
Postadress:
Institutionen för vatten och miljö, Box 7050
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala