CV-sida

Stefan Löfgren, docent

Stefan Löfgren
Min forskning har fokus på hur olika ämnen (surhet, humus, näringsämnen, metaller) frigörs och transporteras från marken till sjöar och vattendrag.

Presentation

Min forskning följer två linjer 1) experimentella studier i små skogsavrinningsområden (reduktionistisk) och 2) utvärderingar av stora mängder övervakningsdata och officiell statistik (holistisk). Fokus ligger på biogeokemi och surhetsrelaterade variabler (BC, DOC, Al etc.), humus (DOC), metaller samt näringsämnen (N och P). Avrinningsområdesstudier genomförs i transekter från in- till utströmningsområden där mark, markvatten, grundvatten och avrinning utvärderas. Förutom naturlig variation är effekterna av skogs- och jordbruksmarkens brukande i fokus.

Jag är djupt involverad i miljöövervakning och fortlöpande miljöanalys (FOMA) och är sedan 2015 SLU:s koordinator för FOMA försurning.

Jag har under 10 år varit anställd vid Naturvårdsverket och länsstyrelsen i Dalarna med inriktning mot miljöanalys snarare än forskning. Arbetet på myndighet och på senare år som ledamot i SGU:s insynsråd och Norra Östersjöns vattendelegation har gett mig god insikt i hur vattenvårdsarbetet går till i praktiken. Miljöanalysarbetet har även genererat ett stort antal rapporter på svenska. En mer fullständig lista över mina publikationer och citeringar framgår av länkarna nedan.

Forskning

Jag har varit initiativtagare och projektledare för forskningsprogram och projekt som finansierats av Vetenskapsrådet, Formas, SGU, Naturvårdsverket (NV), Energimyndigheten (STEM), Skogsstyrelsen (SKS), Vägverket (VV), Nordiska Ministerrådet (NMR) , Europeiska rymdstyrelsen(ESA) och EU. Forskningen har resulterat i 65 vetenskapliga publikationer (h-index = 22-26 beroende på källa).

 

Miljöanalys

Jag är djupt involverad i miljöövervakning och fortlöpande miljöanalys (FOMA) och är sedan 2015 SLU:s koordinator för FOMA försurning, vilket ger breda kontakter med miljömyndig­heter från nationell till lokal nivå samt privata företag och NGO:s. Många av mina arbeten har därför publicerats på svenska. Jag anlitas även som expert i vattenfrågor av flera myndig­heter bl.a. HaV, NV, STEM, SKS, SGU, vattenmyndigheter och kommuner samt var under 10 år medlem i Kungliga Skogs- och Lantbruksvetenskapsakademiens (KSLA) vattenråd.

Samverkan

Jag har tidigare varit anställd som forskare vid Naturvårdsverket (1990-93) och som handläggare (1987-89) och biträdande miljövårdsdirektör (1996-98) vid länsstyrelsen i Dalarna län. Arbetet på myndighet och som ledamot i SGU:s insynsråd sedan 2014 och Norra Östersjöns vattendelegation sedan 2015 har gett mig god insikt i hur både äldre och aktuell lagstiftning relaterat till vattenfrågor använts av myndigheter och domstolar.

Publikationer i urval

 1. Kritzberg, E.S., Hasselquist, E.M., Škerlep, M., Löfgren, S., Olsson, O., Stadmark, J., Valinia, S., Hansson, L.-A., Laudon, H. (2019). Browning of freshwaters: Consequences to ecosystem services, underlying drivers, and potential mitigation measures. Ambio. https://doi.org/10.1007/s13280-019-01227-5
 2. McGivney, E., Belyazid, S., Zetterberg, T., Löfgren, S., Gustafsson, J.P. (2019). Assessing the impact of acid rain and forest harvest intensity with the HD-MINTEQ model – Soil chemistry of three Swedish conifer sites from 1880 to 2080. SOIL 5:63-77. https://doi.org/10.5194/soil-5-63-2019
 3. Hawkes, J., Radoman, N., Bergquist, J., Wallin, M., Tranvik, L., Löfgren, S. (2018). Regional diversity of complex dissolved organic matter across forested hemiboreal headwater streams. Nature Scientific Reports 8:16060, pp. 1-11. https://doi.org/10.1038/s41598-018-34272-3
 4. Gustafsson, J.P., Belyazid, S., McGivney, E., Löfgren, S. (2018). Aluminium and base cation chemistry in dynamic acidification models – need for a reappraisal? SOIL 4:237-250, https://doi.org/10.5194/soil-4-237-2018
 5. Nieminen, M., Piirainen, S., Sikström, U., Löfgren, S., Marttila, H., Sarkkola, S., Laurén, A., Finér, L. (2018). Ditch network maintenance in peat-dominated boreal forests: Review and analysis of water quality management options. Ambio. https://doi.org/10.1007/s13280-018-1047-6.
 6. Vuorenmaa, J., Forsius, M., Augustaitis, A., Beudert, B., Bochenek, W., Clarke, N., de Wit, H.A., Dirnböck, T., Frey, J., Hakola, H., Kleemola, S., Kobler, J., Krám1, P., Lindroos, A-J., Lundin, L., Löfgren, S., Marchetto, S., Pecka, T., Schulte-Bisping, H., Skotak, K., Srybny, A., Szpikowski, J., Ukonmaanaho, L., Váňa, M., Åkerblom, S. (2018). Long-term changes (1990-2015) in the atmospheric deposition and runoff water chemistry of sulphate, inorganic nitrogen and acidity for forested catchments in Europe in relation to changes in emissions and hydrometeorological conditions. Science of The Total Environment, 625:1129–1145, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.12.245.
 7. Wallin, M.B., Campeau, A., Audet, J., Bastviken, D., Bishop, K., Kokic, J., Laudon, H., Lundin, E., Löfgren, S., Natchimuthu, S., Sobek, S., Teutschbein, C., Weyhenmeyer, G., Grabs, T. (2018). Carbon dioxide and methane emissions of Swedish low-order streams – a national estimate and lessons learnt from more than a decade of observations. Limnology and Oceanography Letters, http://dx.doi.org/10.1002/lol2.10061.
 8. Gottselig, N., Amelung, W., Kirchner, J., Bol, R., Eugster, W., Granger, S.J., C., Hernández-Crespo, Herrmann, F., Keizer, J.J., Korkiakoski, M., Laudon, H., Lehner, I., Löfgren, S., Lohila,A., Macleod, C.J.A., Mölder, M., Müller, C., Nasta, P., V., Nischwitz, E. Paul-Limoges, M.C. Pierret, K. Pilegaard, N. Romano, M.T. Sebastia, Siemens, J. Stähli, M., Voltz, M., Vereecken, H., Klumpp. E. (2017). Elemental composition of natural nanoparticles and fine colloids in European forest stream waters and their role as phosphorus carriers. Global Biogeochemical Cycles. http://dx.doi.org/10.1002/2017GB005657
 9. Campeau, A., Wallin, M., Giesler, R., Löfgren, S., Mörth, C-M., Schiff, S., Venkiteswaran, J., and Bishop, K. (2017). Multiple sources and sinks of dissolved inorganic carbon across Swedish streams, refocusing the lens of stable C isotopes." Nature Scientific Reports 7, 9158. http://dx.doi.org/10.1038/s41598-017-09049-9
 10. Löfgren, S., Ågren, A., Gustafsson, J.P., Olsson, B.A., Zetterberg, T. (2017) Impact of whole-tree harvest on soil and stream water acidity in southern Sweden based on HD-MINTEQ simulations and pH-sensitivity. Forest Ecology and Management. 383:49-60. http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2016.07.018
 11. De Jong, J., Akselsson, C., Egnell, G., Löfgren, S., and Olsson, B.A. (2017). Realizing the energy potential of forest biomass in Sweden - how much is environmentally sustainable? Forest Ecology and Management. 383:3-16. http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2016.06.028
 12. Zetterberg, T., Olsson, B.A., Löfgren, S., Hyvönen, R. & Brandtberg, P.-O., 2016. Long-term soil calcium depletion after conventional and whole-tree harvest. Forest Ecology and Management 369, 102-115. http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2016.03.027
 13. Ekström, S.M., Regnell, O., Reader, H.E., Nilsson, P.A., Löfgren, S., Kritzberg, E.S., 2016. Increasing concentrations of iron in surface waters as a consequence of reducing conditions in the catchment area. Journal of Geophysical Research: Biogeosciences 121, 479-493. http://dx.doi.org/10.1002/2015JG003141
 14. Schelker, J., Sponseller, R., Ring, E., Högbom, L., Löfgren, S., and Laudon, H. 2016 Nitrogen export from a boreal stream network following forest harvesting: seasonal nitrate removal and conservative export of organic forms, Biogeosciences 13:1-12, http://dx.doi.org/10.5194/bg-13-1-2016.
 15. Löfgren, S., Stendera, S. and Grandin, U. 2014. Long-term effects on nitrogen and benthic fauna of extreme climatic events – examples from two headwater streams. Ambio 43:58–76. http://dx.doi.org/10.1007/s13280-014-0562-3
 16. Ekvall, H., Löfgren, S. and Bostedt, G. 2014. Ash recycling - A method to improve forest production or to restore acidified surface waters? Forest Policy and Economics 45:42-50. http://dx.doi.org/10.1016/j.forpol.2014.04.002
 17. Löfgren, S.,  Fröberg, M., Yu, J., Ranneby, B. 2014. Water chemistry in 179 randomly selected Swedish headwater streams related to forest production, clear-felling and climate. Environmental Monitoring and Assessment 186: 8907-8928. http://dx.doi.org/10.1007/s10661-014-4054-5

Kontaktinformation

Forskningsledare vid Institutionen för vatten och miljö; Sektionen för geokemi och hydrologi
Telefon: +4623793457, 070-6955177
Postadress:
Institutionen för vatten och miljö, Box 7050
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala