CV-sida

Stefan Löfgren, docent

Stefan Löfgren
Min forskning har fokus på hur olika ämnen (surhet, humus, näringsämnen, metaller) frigörs och transporteras från marken till sjöar och vattendrag.

Presentation

Min forskning följer två linjer 1) experimentella studier i små skogsavrinningsområden (reduktionistisk) och 2) utvärderingar av stora mängder övervakningsdata och officiell statistik (holistisk). Fokus ligger på biogeokemi och surhetsrelaterade variabler (BC, DOC, Al etc.), humus (DOC), metaller samt näringsämnen (N och P). Avrinningsområdesstudier genomförs i transekter från in- till utströmningsområden där mark, markvatten, grundvatten och avrinning utvärderas. Förutom naturlig variation är effekterna av skogs- och jordbruksmarkens brukande i fokus.

Jag är djupt involverad i miljöövervakning och fortlöpande miljöanalys (FOMA) och är sedan 2015 SLU:s koordinator för FOMA försurning.

Jag har under 10 år varit anställd vid Naturvårdsverket och länsstyrelsen i Dalarna med inriktning mot miljöanalys snarare än forskning. Arbetet på myndighet och på senare år som ledamot i SGU:s insynsråd och Norra Östersjöns vattendelegation har gett mig god insikt i hur vattenvårdsarbetet förändrats sedan 1980-talet och hur det idag går till i praktiken. Miljöanalysarbetet har även genererat ett stort antal rapporter på svenska. En mer fullständig lista över mina publikationer och citeringar framgår av länkarna nedan.

Forskning

Jag har varit initiativtagare och projektledare för forskningsprogram och projekt som finansierats av Vetenskapsrådet, Formas, SGU, Naturvårdsverket (NV), Energimyndigheten (STEM), Skogsstyrelsen (SKS), Vägverket (VV), Nordiska Ministerrådet (NMR) , Europeiska rymdstyrelsen(ESA) och EU. Forskningen har resulterat i 73 vetenskapliga publikationer (h-index = 30-34 beroende på källa).

 

Miljöanalys

Jag är djupt involverad i miljöövervakning och fortlöpande miljöanalys (FOMA) och är sedan 2015 SLU:s koordinator för FOMA försurning, vilket ger breda kontakter med miljömyndig­heter från nationell till lokal nivå samt privata företag och NGO:s. Många av mina arbeten har därför publicerats på svenska. Jag anlitas även som expert i vattenfrågor av flera myndig­heter bl.a. HaV, NV, STEM, SKS, SGU, vattenmyndigheter och kommuner samt var under 10 år medlem i Kungliga Skogs- och Lantbruksvetenskapsakademiens (KSLA) vattenråd.

Samverkan

Jag har tidigare varit anställd som forskare vid Naturvårdsverket (1990-93) och som handläggare (1987-89) och biträdande miljövårdsdirektör (1996-98) vid länsstyrelsen i Dalarna län. Arbetet på myndighet och som ledamot i SGU:s insynsråd 2014-2021 och Norra Östersjöns vattendelegation sedan 2015 har gett mig god insikt i hur både äldre och aktuell lagstiftning relaterat till vattenfrågor använts av myndigheter och domstolar.

Publikationer i urval

1.     Karltun, E., Stendahl, J., Iwald, J., Löfgren, S. (2022). Forest biomass accumulation is an important source of acidity to forest soils: Data from Swedish inventories of forests and soils 1955 to 2010. Ambio 51:199-208. https://doi.org/10.1007/s13280-021-01540-y 

2.     Löfgren, S., Stendahl, J., Karltun, E., (2021). Critical biomass harvesting indicator for whole-tree extraction does not reflect the sensitivity of Swedish forest soils. Ecological Indicators 132, 108310. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.108310 

3.     Forsius, M., Posch, M., Holmberg, M., Vuorenmaa, J., Kleemola, S., Augustaitis, A., Beudert, B., Bochenek, W., Clarke, N., de Wit, H.A., Dirnböck, T., Frey, J., Grandin, U., Hakola, H., Kobler, J., Krám, P., Lindroos, A.-J., Löfgren, S., Pecka, T., Rönnback, P., Skotak, K., Szpikowski, J., Ukonmaanaho, L., Valinia, S., Váňa, M. (2021). Assessing critical load exceedances and ecosystem impacts of anthropogenic nitrogen and sulphur deposition at unmanaged forested catchments in Europe. Science of The Total Environment 753, 141791. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141791 

4.     Bel, J., Legout, A., Saint-André, L., Hall, S., J., Löfgren, S., Laclau , J.-P., van der Heijden, G. (2020). Conventional analysis methods underestimate the plant-available pools of calcium, magnesium and potassium in forest soils. Scientific Reports 10, 15703. https://doi.org/10.1038/s41598-020-72741-w 

5.     Conrad, S., Löfgren, S., Bauer, S., Ingri, J., (2019). Seasonal Variations of Redox State in Hemiboreal Soils Indicated by Changes of δ56Fe, Sulfate, and Nitrate in Headwater Streams. ACS Earth and Space Chemistry 3(12):2816-2823. https://doi.org/10.1021/acsearthspacechem.9b00237 

6.     Rosenstock, N. P., Stendahl, J., van der Heijden, G., Lundin, L., McGivney, E., Bishop, K., and Löfgren, S. (2019). Base cations in the soil bank. Non-exchangeable pools may sustain centuries of net loss to forestry and leaching, SOIL 5:351-366, https://doi.org/10.5194/soil-2019-5.

7.     Kritzberg, E.S., Hasselquist, E.M., Škerlep, M., Löfgren, S., Olsson, O., Stadmark, J., Valinia, S., Hansson, L.-A., Laudon, H. (2019). Browning of freshwaters: Consequences to ecosystem services, underlying drivers, and potential mitigation measures. Ambio 49:375-390. https://doi.org/10.1007/s13280-019-01227-5 

8.     Nieminen, M., Piirainen, S., Sikström, U., Löfgren, S., Marttila, H., Sarkkola, S., Laurén, A., Finér, L. (2018). Ditch network maintenance in peat-dominated boreal forests: Review and analysis of water quality management options. Ambio. https://doi.org/10.1007/s13280-018-1047-6. 

9.     Löfgren, S., Ågren, A., Gustafsson, J.P., Olsson, B.A., Zetterberg, T. (2017) Impact of whole-tree harvest on soil and stream water acidity in southern Sweden based on HD-MINTEQ simulations and pH-sensitivity. Forest Ecology and Management. 383:49-60. http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2016.07.018

10.  De Jong, J., Akselsson, C., Egnell, G., Löfgren, S., and Olsson, B.A. (2017). Realizing the energy potential of forest biomass in Sweden - how much is environmentally sustainable? Forest Ecology and Management. 383:3-16. http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2016.06.028

11.  Ekström, S.M., Regnell, O., Reader, H.E., Nilsson, P.A., Löfgren, S., Kritzberg, E.S., 2016. Increasing concentrations of iron in surface waters as a consequence of reducing conditions in the catchment area. Journal of Geophysical Research: Biogeosciences 121, 479-493. http://dx.doi.org/10.1002/2015JG003141 

12.  Schelker, J., Sponseller, R., Ring, E., Högbom, L., Löfgren, S., and Laudon, H. 2016 Nitrogen export from a boreal stream network following forest harvesting: seasonal nitrate removal and conservative export of organic forms, Biogeosciences 13:1-12, http://dx.doi.org/10.5194/bg-13-1-2016.

13.  Löfgren, S., Stendera, S. and Grandin, U. 2014. Long-term effects on nitrogen and benthic fauna of extreme climatic events – examples from two headwater streams. Ambio 43:58–76. http://dx.doi.org/10.1007/s13280-014-0562-3

14.  Ekvall, H., Löfgren, S. and Bostedt, G. 2014. Ash recycling - A method to improve forest production or to restore acidified surface waters? Forest Policy and Economics 45:42-50. http://dx.doi.org/10.1016/j.forpol.2014.04.002

15.  Löfgren, S.,  Fröberg, M., Yu, J., Ranneby, B. 2014. Water chemistry in 179 randomly selected Swedish headwater streams related to forest production, clear-felling and climate. Environmental Monitoring and Assessment 186: 8907-8928.
http://dx.doi.org/10.1007/s10661-014-4054-5


Kontaktinformation

Senior Advisor tjl vid Institutionen för vatten och miljö; Avdelningen för geokemi och hydrologi
Telefon: +4623793457, 070-6955177
Postadress:
Institutionen för vatten och miljö, Box 7050
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala