CV-sida

Therese Rehn

Therese Rehn

Presentation

Foto av Therese Rehn, SLU, med en schäfer bredvid sig.

Jag arbetar som forskare på avdelningen för antrozoologi och tillämpad etologi (institutionen för husdjurens miljö och hälsa) vid SLU i Skara. I grunden är jag husdjursagronom och har alltid haft ett stort intresse för djurs välfärd och deras beteende. Jag arbetar mest med studier kring interaktioner mellan djur och människa, framförallt på hund och katt. Inom mitt doktorandprojekt tittade jag på relationen mellan hund och människa och hur olika typer av interaktioner kan påverka hundars beteende och välfärd. Tyngdpunkten inom min forskning ligger på positiva interaktioner (t ex återförening mellan djur och ägare) där målet är att försöka hitta lämpliga metoder för att mäta kvalitén av relationen mellan ett sällskapsdjur och dess ägare. Detta ligger nära övrig forskning på djur inom vår grupp, där vi vill undersöka olika metoder för att mäta positiva känslotillstånd genom beteende, kognitiva tester och fysiologiska mått. Vi har i tidigare studier sett att hundens återföreningsbeteende påverkas av hur länge ägare och hund varit ifrån varandra, hur personen själv tar kontakt med hunden samt hur välkänd personen är för hunden.

Forskning

I ett pågående projekt går vi in på djupet kring hur man på ett vetenskapligt sätt kan mäta olika relationsstilar mellan sällskapsdjur och deras ägare. Metodutvecklingen baseras på teorier inom humanpsykologin (anknytning och social support). Vi arbetar även med ett projekt som handlar om människors omvårdnadsstil och dess effekt på känslomässig anknytning hos hund. En större internationell enkätstudie om hur vi relaterar till våra sällskapsdjur är också på gång.

Jag är projektledare för en stor longitudinell studie som ska starta under året. I detta projekt kommer vi att följa hund och ägare under flera års tid och studera hur olika livsstilsfaktorer påverkar hundens välfärd och beteende.


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa; Avdelningen för antrozoologi och tillämpad etologi
Telefon: +4618672108
Postadress:
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Box 234
532 23 SKARA
Besöksadress: Gråbrödragatan 19, Skara