CV-sida

Therese Rehn

Therese Rehn

Presentation

Jag arbetar som forskare på avdelningen för antrozoologi och tillämpad etologi (vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa) vid SLU i Skara. I grunden är jag husdjursagronom och har alltid haft ett stort intresse för djurs välfärd och deras beteende. Jag arbetar mest med studier kring interaktioner mellan människa och djur (antrozoologi), framförallt inom hund och katt. Inom mitt doktorandprojekt tittade jag på relationen mellan hund och människa och hur olika typer av interaktioner kan påverka hundars beteende och välfärd. Tyngdpunkten inom min forskning ligger på positiva interaktioner (t ex återförening mellan djur och ägare) där målet är att försöka hitta lämpliga metoder för att mäta kvalitén av relationen mellan ett sällskapsdjur och dess ägare. Vi har i tidigare studier sett att hundens återföreningsbeteende påverkas av hur länge ägare och hund varit ifrån varandra, hur personen själv tar kontakt med hunden, hur välkänd personen är för hunden, samt hur relationen mellan hund och ägare ser ut.

Forskning

I ett pågående projekt går vi in på djupet kring hur man på ett vetenskapligt sätt kan mäta olika relationsstilar mellan sällskapsdjur och deras ägare. Metodutvecklingen baseras på teorier inom humanpsykologin (anknytning och social support). Vi arbetar även med ett projekt som handlar om människors omvårdnadsstil och dess effekt på känslomässig anknytning hos hund. En större internationell enkätstudie om hur vi relaterar till våra sällskapsdjur är också på gång.

Jag är projektledare för en stor svensk långsiktig studie, Mitt liv med hund. I detta projekt följer vi hund och ägare under flera års tid för att studera hur olika livsstilsfaktorer påverkar hundens välfärd och beteende. Här finns projektets hemsida www.slu.se/mittlivmedhund och om du är nybliven valpägare är du såklart mer än välkommen att delta i projektet! Om du har några frågor kring projektet, maila oss på mittlivmedhund@slu.se.