Avdelningen för antrozoologi och tillämpad etologi

Senast ändrad: 01 mars 2021

Foto på personalen på avdelningen för antrozoologi och tillämpad etologi, HMH, SLU.

Avdelningschef är: Maria Anderssontel. 0511-67207.

Här hittar ni en lista på avdelningens personal.

Vi bedriver utbildning inom ämnena antrozoologi, etologi, djurhållning, bevarandebiologi och djurskydd. Vi har kurser på flera av fakultetens djurprogram; etologi och djurskyddsprogrammet, djursjukskötarprogrammet och de husdjursvetenskapliga programmen. Vi jobbar också med utveckling av kurser i samarbete med Högskolan i Skövde.

Vi bedriver forskning inom antrozoologi, etologi och djurs välfärd och vi ser fram emot framtida forskningssamarbete med andra forskargrupper i Sverige och internationellt.

Vi jobbar för att skapa plattformar inom kattforskning, djurparksforskning och antrozoologiforskning, se länkarna nedan.

Sidansvarig: gunilla.jacobsson@slu.se