Avdelningen för antrozoologi och tillämpad etologi

Senast ändrad: 11 september 2023

Personal - Avd för antrozoologi och tillämpad etologi

Avdelningschef är: Maria Anderssontel. 0511-67207.

Vi bedriver utbildning inom ämnena antrozoologi, etologi, djurhållning, bevarandebiologi och djurskydd. Vi har kurser på flera av fakultetens djurprogram; etologi och djurskyddsprogrammet, djursjukskötarprogrammet och de husdjursvetenskapliga programmen. Vi jobbar också med utveckling av kurser i samarbete med Högskolan i Skövde.

Vi bedriver forskning och forskarutbildning inom antrozoologi, etologi och djurs välfärd och vi ser fram emot framtida forskningssamarbete med andra forskargrupper i Sverige och internationellt.

Vi jobbar för att skapa plattformar inom kattforskning, djurparksforskning och antrozoologiforskning, se länkarna nedan.

Människa-djurinteraktioner (antrozoologi) är ett relativt nytt ämnesområde på SLU, som vi presenterar på separata sidor (följ länken för att läsa mer).