CV-sida

Therése Strömvall Nyberg

Therése Strömvall Nyberg
Jag har precis börjat min doktorandutbildning på Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap i Alnarp. Min forskning kommer att koncentreras på hur vi bättre ska kunna anlägga barrblandskogar med fokus på tall och gran i samma bestånd.

Presentation

Fokusen på min forskning kommer mest ligga på de sydsvenska förhållandena men då ett av mina försök går ut på att återinventera ett försök från 90-talet som lades ut över i stort sätt hela Sverige kommer även centrala och nordligare breddgrader beröras.    

Forskning

Under min doktorandtid ska jag koncentrera mig på fyra projekt. Det första är en återinventering av ett gammalt drettingeförsök som anlades i början på 90-talet. Drettingemetoden eller även kallad blandmetoden går ut på att lämna fröträd av tall på lämpliga marker för att sedan låta en självföryngring av tall komma upp med planterade granplantor. Detta för att låta granplantorna få ta del av de positiva effekterna av fröträden samtidigt som en blandskog etableras. Nu har det gått några år sedan dessa bestånd anlades och jag ska alltså se hur de har utvecklats. 

Det andra försöket jag ska kolla på är tall- och granplantor som har planterats i olika gruppställningar med antingen vanlig högläggning eller på stora inverser. Det vi vill kolla på i det här försöket är hur plantöverlevnaden påverkas av markberedningstyp, om grupplanteringar påverkar kvalitén och överlevnaden samt om det kan vara möjligt att på detta vis minska mellan-trädartskonkurrens och på så vis få upp en barrblandskog. 

Mitt tredje försök är en röjningsstudie. Om vi röjer med fokus på olika trädslag och sammansättningar, är det möjligt att få en blandskog?

Det sista försöket kommer handla om ett reviderat drettingeförsök. Det mesta tyder på att granen tog över i de bestånd som anlades i början på 90-talet. Om vi därför ändrar vissa parametrar, andelen planterad gran, tidpunkten för planteringen samt antalen fröträd som lämnas, kan vi då få en barrblandskog?  

Bakgrund

Jag är utbildad jägmästare med fokus på skogsskötsel och ekologi. Utöver mina studier i Umeå var jag även under min studietid på praktik på den amerikanska skogsstyrelsen i Alaska och på en utbytestermin i Kanada. 

Handledning

Emma Holmström, SLU 

Kristina Wallertz, SLU

Magnus Petersson, Södra skogsägarna

Henrik Holmberg, Södra skogsägarna