CV-sida

Torun Wallgren

Torun Wallgren

Presentation

Jag är forskare på Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, avdelningen för miljö omsorg och djurhälsa i Uppsala. Jag arbetar med forskning och undervisning framförallt om kring grisar och grisproduktion.

Undervisning

Förutom undervisning kring exempelvis grisar och grisproduktion, ekologisk djurproduktion och labdjur på flera av djurprogrammen är jag kursledare för kursen Djurhållning, djurhälsa, smittskydd. Jag är också handledare till studenter på kandidat, master och doktorandnivå. 

Forskning

Jag är involverad i flera forskningsprojekt på både nationell och internationell nivå. 

Just nu pågår exempelvis följande projekt

BroilerNet, ett europeiskt projekt med fokus på innovationer inom matfågelproduktion. Här är Sverige, med Stefan Gunnarsson som projektledare, huvudkordinationer för totalt 23 partners. Läs mer här: BroilerNet 

ActPig, ett svenskt fyraårigt projekt med fokus på att förbättra grisproduktionen. Det projektet är finansieras av Formas och planeras starta under 2o24 då jag är tillbaka från min föräldraaledighet.

 

Tidigare projekt har bland annat varit:

FareWellDock ett EU projekt kring svansbitning på gris

LivestockSense ett ICT Agri projekt kring precisionsteknik inom gris- och fjäderfäproduktion 

 

Bakgrund

Jag är i grunden husdjursagronom och har även kandidat samt masterexamen i Animal Science från SLU. 

Publikationer i urval

Populärvetenskapliga artiklar:

Wallgren, T. 2018. Att använda knorren som indikator för svansbitning. Grisföretagaren. 10:2018. länk till artikeln

Pedersen, L. J., Vestbjerg Larsen, M. L., Jensen, M. B., Wallgren, T. and S. Gunnarsson, 2017. How can enrichment help to reduce tail docking? Pig progess Sep 13, 2017 

Vetenskapliga artiklar:

A survey of straw use and tail biting in Swedish pig farms rearing undocked pigs
Wallgren, T., Westin, R., Gunnarsson, S. 2016. Acta Veterinaria Scandinavica 201658:84 https://doi.org/10.1186/s13028-016-0266-8

Wallgren, T., Larsen, A., Lundeheim, N., Westin, R. and Gunnarsson, S. 2018. Implication and impact of straw provision on behaviour, lesions and pen hygiene on commercial farms rearing undocked pigs. Applied Animal Behaviour Science 210: 26-37

Wallgren, T., Larsen, A. and Gunnarsson, S. 2018. Tail Posture as an Indicator of Tail Biting in Undocked Finishing Pigs. Animals 2018, 9, 18

Se fullständig publikationslista på min orcid 0000-0003-3205-2692 Orcid Torun Wallgren

 


Publikationslista: