CV-sida

Torun Wallgren

Torun Wallgren

Presentation

Jag är forskarepå Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, avdelningen för miljö omsorg och djurhälsa i Skara. Jag arbetar med forskning och undervisning framförallt om kring grisar och grisproduktion.

Bakgrund

Jag är husdjursagronom och har även kandidat samt masterexamen i Animal Science från SLU.

Publikationer i urval

Populärvetenskapliga artiklar:

Wallgren, T. 2018. Att använda knorren som indikator för svansbitning. Grisföretagaren. 10:2018. länk till artikeln

Pedersen, L. J., Vestbjerg Larsen, M. L., Jensen, M. B., Wallgren, T. and S. Gunnarsson, 2017. How can enrichment help to reduce tail docking? Pig progess Sep 13, 2017 

Vetenskapliga artiklar:

A survey of straw use and tail biting in Swedish pig farms rearing undocked pigs
Wallgren, T., Westin, R., Gunnarsson, S. 2016. Acta Veterinaria Scandinavica 201658:84 https://doi.org/10.1186/s13028-016-0266-8

Wallgren, T., Larsen, A., Lundeheim, N., Westin, R. and Gunnarsson, S. 2018. Implication and impact of straw provision on behaviour, lesions and pen hygiene on commercial farms rearing undocked pigs. Applied Animal Behaviour Science 210: 26-37

Wallgren, T., Larsen, A. and Gunnarsson, S. 2018. Tail Posture as an Indicator of Tail Biting in Undocked Finishing Pigs. Animals 2018, 9, 18



 


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa; Avdelningen för miljö, omsorg och djurhälsa
Telefon: +4651167219
Postadress:
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Box 7068
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala

Publikationslista: