CV-sida

Ulf Emanuelson

Ulf Emanuelson
Som professor i epidemiologi består mitt huvudsakliga arbete i att forska och i att handleda kandidat-, magister- och forskarstuderanden samt post-doktorer.

Presentation

Mitt huvudsakliga forskningsområde rör produktionssjukdomar hos mjölkkor, men även andra sjukdomar eller försämrad produktivitet och andra djurslag utgör delar av min forskning. Forskningen baserar sig på tillgängliga sekundära databaser (till exempel av sjukdomsuppkomst), varav många är unika för Sverige, men också på storskaliga fältstudier, som är utformade och utförda för specifika forskningsprojekt. Mitt expertområde är analytisk epidemiologi. Jag deltar också i undervisningen i epidemiologi för veterinärstudenter och för studenter inom magisterprogrammet i infektionsbiologi.

Se även min Orcid-sida

Forskning

Pågående projekt

God djurvälfärd - vinster för djur, lantbrukare och samhälle

Sensorbaserad management av mastit i automatiska mjölkningssystem

Miljöns betydelse för smittspridning från nötkreatur av VTEC som orsakar EHEC hos människa

FreeWalk – ett innovativt sätt att hålla mjölkkor

Knäledssjukdomarnas epidemiologi hos hund

Förbättrad detektion av mastit hos mjölkkor

Motiverande samtal som verktyg för minskad antibiotikaanvändning i animalieproduktionen

Antibiotika och antibiotikaresistens i ekologisk mjölkproduktion

Riskfaktorer för "super-shedder" av E. coli O157:H7 (VTEC O157) hos nötkreatur

 

Avslutade projekt

Evolutionär management i stora mjölkbesättningar – en väg till bättre juverhälsa

Förbättrad användning av klövverkningsregistreringar

Användning av data insamlade genom den offentliga djurskyddskontrollen i djurskyddsforskning

Riskfaktorer för sjuklighet hos kalvar i den specialiserade köttproduktionen samt möjligheter till profylax

Assessing the impact of African Swine Fever in smallholder pig systems and the feasibility of potential interventions

IMPRO – Impact matrix analysis and cost-benefit calculations to improve management practices regarding health status in organic dairy farming. Se http://www.impro-dairy.eu/.

Evaluation of alternative strategies for raising pigs with minimal antimicrobial usage: Opportunities and constraints (MINAPIG). Se http://www.minapig.eu/.

Varför ökar inte livslängden hos svenska mjölkkor?

Virusinfektioner i ekologiska mjölkbesättningar - risker, smittskydd och ekologisk resiliens

Kryptosporidiers infektionsdynamik hos nötkreatur.

Värdering av teknisk och ekonomisk effektivitet hos kontrollåtgärder mot mastit för att förbättra juverhälsoarbetet och öka välfärden hos mjölkkor

 

Externa forskningsmedel som erhållits som huvudsökande, i konkurrens, de senaste 10 åren

Extreme weather – impacts on health and productivity of dairy cows. Formas, 2 999 000 kr. Project period 2019-2022. Main applicant.

Good animal welfare - gains for animals, farmers and society. Formas, 2 991 834 kr. Project period 2018-2020. Main applicant.

Improved detection of mastitis in dairy cows. SSF, 2 500 000 kr. Project period 2016-2019. Main applicant.

Risk-factors for super-shedding of E. coli O157:H7 (VTEC O157) in cattle, Formas, 4 541 000 kr. Project period 2015-2017. Main applicant.

Antibiotic use and antimicrobial resistance in organic dairy herds, Formas, 4 323 000 kr. Project period 2015-2017. Main applicant.

Evolutionary management systems in large dairy herds - a way to improve udder health, SLF, 1 596 000 kr. Project period 2014-2017. Main applicant.

Improved claw trimming information, Formas, 2 706 000 kr. Project period 2014-2016. Main applicant.

IMPRO – Impact matrix analysis and cost-benefit calculations to improve management practices regarding health status in organic dairy farming, EC/FP7, € 438 810. Project period 2012-2016. Main Swedish applicant. Part of a joint European project totalling € 2 765 787.

Evaluation of alternative strategies for raising pigs with minimal antimicrobial usage: Opportunities and constraints (MINAPIG), Formas, 2 790 000 kr. Project period 2011-2015. Main applicant. Part of a joint European (EMIDA) project totalling € 1 495 987.

Why is longevity not increasing in Swedish dairy cows? SLF, 1 425 000 kr. Project period 2011-2014. Main applicant.

Mortality in dairy cows in Sweden and Denmark - an epidemiological study, SLF, 1 425 000 + 1 610 000 kr. Project period 2009-2011 + 2012-2014. Main applicant.

Samverkan

De viktigaste 2-3 samverkanspartners

Undervisning

SLU
·    Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

·    Department of Animal Environment and Health

·    Department of Animal Breeding and Genetics
Nationellt
·    Department of Medical Biochemistry and Microbiology, Uppsala University

·    National Veterinary Institute (SVA)
Internationellt
·    Norwegian University of Life Sciences (NMBU)

·    University of Helsinki, Finland

·    Estonian University of Life Sciences (EMU)

Forskning

SLU
·    Department of Animal Environment and Health

·    Department of Economics

·    Department of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Nationellt
·    Statens veterinärmedicinska anstalt

·    RS Strömsholm

·    Gård- och djurhälsan
Internationellt
·    Wageningen University, mainly Department of Social Sciences, Business Economics

·    University of Prince Edward Island, Centre for Veterinary Epidemiological Research

·    Department of Equine Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Utrecht University

Bakgrund

Utbildning, examina Husdjursagronomexamen vid SLU, Uppsala, 1980 Agronomie doktorsexamen, Institutionen för husdjursgenetik, SLU, 1987 Docent i veterinärmedicinsk epidemiologi, SLU, 1992 Associerad medlem (diplomate) vid European College of Veterinary Public Health, 2007

Tjänster Undervisningsassistent, Institutionen för Husdjursgenetik, SLU, 1979-1980 Forskningsassistent, Institutionen för Husdjursgenetik, SLU, 1980-1983 Doktorand, Institutionen för Husdjursgenetik, SLU, 1983-1987 Epidemiolog, Svensk Mjölk, 1987-1998 Interbull Centre, SLU, (föreståndare del av tiden) 1998-2004 Professor i veterinärmedicinsk epidemiologi, Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Avd. för Idisslarmedicin och epidemiologi, SLU, 2004- Avdelningschef, Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Avd. för Idisslarmedicin och epidemiologi, SLU, 2005-2008

Handledning

Pågående doktorander:

Lena-Mari Tamminen: “Risk-factors for super-shedding of E. coli O157:H7 (VTEC O157) in cattle”. Huvudhandledare.

Dorota Anglart: “Improved detection of mastitis in dairy cows”. Huvudhandledare.

Karolina Engdahl: "Epidemiology of knee joint problems in dogs". Huvudhandledare.

John Bonestroo: "Sensor based mastitis management in automatic milking system". Huvudhandledare.

Publikationer i urval

Se Scopus Author ID eller Google Scholar för en komplett lista

Andrée O’Hara, E., K. Holtenius, R. Båge, C. von Brömssen, and U. Emanuelson. 2020. An observational study of the dry period length and its relation to milk yield, health, and fertility in two dairy cow breeds. Prev. Vet. Med. 175. doi:10.1016/j.prevetmed.2019.104876.

Ahmed, H., K. Alvåsen, C. Berg, H. Hansson, J. Hultgren, H. Röcklinsberg, and U. Emanuelson. 2020. Assessing economic consequences of improved animal welfare in Swedish cattle fattening operations using a stochastic partial budgeting approach. Livest. Sci. 232. doi:10.1016/j.livsci.2020.103920.

Andrée O’Hara, E., R. Båge, U. Emanuelson, and K. Holtenius. 2019. Effects of dry period length on metabolic status, fertility, udder health, and colostrum production in 2 cow breeds. J. Dairy Sci. 102:595–606. doi:10.3168/jds.2018-14873.

Tamminen, L.-M., R. Söderlund, D.A. Wilkinson, M. Torsein, E. Eriksson, M. Churakov, J. Dicksved, L.J. Keeling, and U. Emanuelson. 2019. Risk factors and dynamics of verotoxigenic Escherichia coli O157:H7 on cattle farms: An observational study combining information from questionnaires, spatial data and molecular analyses. Prev. Vet. Med. 170. doi:10.1016/j.prevetmed.2019.104726.

Fischer, K., K. Sjöström, A. Stiernström, and U. Emanuelson. 2019. Dairy farmers’ perspectives on antibiotic use: A qualitative study. J. Dairy Sci. 102:2724–2737. doi:10.3168/jds.2018-15015.

Blanco-Penedo, I., K. Sjöström, P. Jones, M. Krieger, J. Duval, F. van Soest, A. Sundrum, and U. Emanuelson. 2019. Structural characteristics of organic dairy farms in four European countries and their association with the implementation of animal health plans. Agric. Syst. 173:244–253. doi:10.1016/j.agsy.2019.03.008.

Chenais, E., S.S. Lewerin, S. Boqvist, K. Ståhl, S. Alike, B. Nokorach, and U. Emanuelson. 2019. Smallholders’ perceptions on biosecurity and disease control in relation to African swine fever in an endemically infected area in Northern Uganda. BMC Vet. Res. 15. doi:10.1186/s12917-019-2005-7.

Sjöström, K., S. Sternberg-Lewerin, I. Blanco-Penedo, J.E. Duval, M. Krieger, U. Emanuelson, and N. Fall. 2019. Effects of a participatory approach, with systematic impact matrix analysis in herd health planning in organic dairy cattle herds. Animal 13:358–366. doi:10.1017/S1751731118002008.

Åberg, M., U. Emanuelson, K. Troell, and C. Björkman. 2019. Infection dynamics of Cryptosporidium bovis and Cryptosporidium ryanae in a Swedish dairy herd. Vet. Parasitol. X 1. doi:10.1016/j.vpoa.2019.100010.

Telldahl, C., H. Hansson, and U. Emanuelson. 2019. Modelling animal health as a production factor in dairy production- a case of low somatic cell counts in Swedish dairy agriculture. Livest. Sci. 230. doi:10.1016/j.livsci.2019.103840.

Stevenson, M.A., E. Löf, M. Söderström, H. Gustafsson, and U. Emanuelson. 2019. Herd and environmental determinants of reproductive performance in Swedish dairy herds, 2001–2009. Spat. Spatiotemporal. Epidemiol. 31. doi:10.1016/j.sste.2019.100299.

Svensson, C., N. Lind, K.K. Reyher, A.M. Bard, and U. Emanuelson. 2019. Trust, feasibility, and priorities influence Swedish dairy farmers’ adherence and nonadherence to veterinary advice. J. Dairy Sci. 102:10360–10368. doi:10.3168/jds.2019-16470.

Svensson, C., U. Emanuelson, A.M. Bard, L. Forsberg, H. Wickström, and K.K. Reyher. 2019. Communication styles of Swedish veterinarians involved in dairy herd health management: A motivational interviewing perspective. J. Dairy Sci. 102:10173–10185. doi:10.3168/jds.2018-15731.

Anglart, D., C. Hallén-Sandgren, and U. Emanuelson. 2019. Predicting somatic cell counts in an automatic milking rotary using conductivity and generalised additive models 241–245.

Mõtus, K., T. Niine, A. Viltrop, and U. Emanuelson. 2019. Herd-Level on-Farm Mortality in Extensively Managed Beef Herds. J. Appl. Anim. Welf. Sci.. doi:10.1080/10888705.2019.1696679.

Lind, N., H. Hansson, U. Emanuelson, and C.J. Lagerkvist. 2019. A combination of differentiation and consolidation theory and risk-benefit analysis to examine decisions on mastitis prevention. J. Risk Res.. doi:10.1080/13669877.2018.1547783.

Moreira, T.R., C. Sarturi, F.N. Stelmachtchuk, E. Andersson, E. Norlander, F.L.C. de Oliveira, J. Machado Portela, A. Marcili, U. Emanuelson, S.M. Gennari, and A.H.H. Minervino. 2019. Prevalence of antibodies against Toxoplasma gondii and Neospora spp. in equids of Western Pará Brazil. Acta Trop. 189:39–45. doi:https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2018.09.023.

Blanco-Penedo, I., C. Fernández González, L.-M. Tamminen, A. Sundrum, and U. Emanuelson. 2018. Priorities and Future Actions for an Effective Use of Phytotherapy in Livestock—Outputs from an Expert Workshop. Front. Vet. Sci. 4. doi:10.3389/fvets.2017.00248.

Fall, N., A. Ohlson, U. Emanuelson, and I. Dohoo. 2018. Exploring milk shipment data for their potential for disease monitoring and for assessing resilience in dairy farms. Prev. Vet. Med. 154:23–28. doi:10.1016/j.prevetmed.2018.03.012.

Sjöström, K., N. Fall, I. Blanco-Penedo, J.E. Duval, M. Krieger, and U. Emanuelson. 2018. Lameness prevalence and risk factors in organic dairy herds in four European countries. Livest. Sci. 208:44–50. doi:10.1016/j.livsci.2017.12.009.

Emanuelson, U., K. Sjöström, and N. Fall. 2018. Biosecurity and animal disease management in organic and conventional Swedish dairy herds: A questionnaire study. Acta Vet. Scand. 60. doi:10.1186/s13028-018-0376-6.

Tamminen, L.-M., U. Emanuelson, and I. Blanco-Penedo. 2018. Systematic Review of Phytotherapeutic Treatments for Different Farm Animals Under European Conditions. Front. Vet. Sci. 5:140. doi:10.3389/fvets.2018.00140.

Mötus, K., A. Viltrop, and U. Emanuelson. 2018. Reasons and risk factors for beef calf and youngstock on-farm mortality in extensive cow-calf herds. Animal 12:1958–1966. doi:10.1017/S1751731117003548.

Andrée O’Hara, E., A. Omazic, I. Olsson, R. Båge, U. Emanuelson, and K. Holtenius. 2018. Effects of dry period length on milk production and energy balance in two cow breeds. Animal 12. doi:10.1017/S1751731117001987.

Collineau, L., S. Bougeard, A. Backhans, J. Dewulf, U. Emanuelson, E. Grosse Beilage, A. Lehébel, S. Lösken, M. Postma, M. Sjölund, K.D.C. Stärk, V.H.M. Visschers, and C. Belloc. 2018. Application of multiblock modelling to identify key drivers for antimicrobial use in pig production in four European countries. Epidemiol. Infect. 146:1003–1014. doi:10.1017/S0950268818000742.

Duval, J.E., N. Bareille, A. Madouasse, M. De Joybert, K. Sjöström, U. Emanuelson, F. Bonnet-Beaugrand, and C. Fourichon. 2018. Evaluation of the impact of a Herd Health and Production Management programme in organic dairy cattle farms: A process evaluation approach. Animal 12:1475–1483. doi:10.1017/S1751731117002841.

Tamminen, L.-M., H. Fransson, M. Tråvén, A. Aspán, S. Alenius, U. Emanuelson, I. Dreimanis, M. Törnquist, and E. Eriksson. 2018. Effect of on-farm interventions in the aftermath of an outbreak of hypervirulent verocytotoxin-producing Escherichia coli O157:H7 in Sweden. Vet. Rec. 182. doi:10.1136/vr.104223.

Krieger, M., E.-M. Schwabenbauer, S. Hoischen-Taubner, U. Emanuelson, and A. Sundrum. 2018. Graph-based impact analysis as a framework for incorporating practitioner knowledge in dairy herd health management. animal 12:624–633. doi:10.1017/S1751731117002105.

Reimus, K., T. Orro, U. Emanuelson, A. Viltrop, and K. Mõtus. 2018. On-farm mortality and related risk factors in Estonian dairy cows. Prev. Vet. Med. 155:53–60. doi:10.1016/j.prevetmed.2018.04.006.

Widgren, S., S. Engblom, U. Emanuelson, and A. Lindberg. 2018. Spatio-temporal modelling of verotoxigenic Escherichia coli O157 in cattle in Sweden: exploring options for control. Vet. Res. 49:78. doi:10.1186/s13567-018-0574-2.

Alvåsen, K., I. Dohoo, A. Roth, and U. Emanuelson. 2018. Farm characteristics and management routines related to cow longevity: A survey among Swedish dairy farmers. Acta Vet. Scand. 60. doi:10.1186/s13028-018-0390-8.

Hitchens, P.L., J. Hultgren, J. Frössling, U. Emanuelson, and L.J. Keeling. 2017. Circus and zoo animal welfare in Sweden: An epidemiological analysis of data from regulatory inspections by the official competent authorities. Anim. Welf. 26:373–382. doi:10.7120/09627286.26.4.373.

Ågren, E.C.C., J. Frössling, H. Wahlström, U. Emanuelson, and S. Sternberg Lewerin. 2017. A questionnaire study of associations between potential risk factors and salmonella status in Swedish dairy herds. Prev. Vet. Med. 143:21–29. doi:10.1016/j.prevetmed.2017.05.004.

Reimus, K., T. Orro, U. Emanuelson, A. Viltrop, and K. Mõtus. 2017. Reasons and risk factors for on-farm mortality in Estonian dairy herds. Livest. Sci. 198:1–9. doi:10.1016/j.livsci.2017.01.016.

Jitpean, S., A. Ambrosen, U. Emanuelson, and R. Hagman. 2017. Closed cervix is associated with more severe illness in dogs with pyometra. BMC Vet. Res. 13. doi:10.1186/s12917-016-0924-0.

Collineau, L., C. Rojo-Gimeno, A. Léger, A. Backhans, S. Loesken, E.O. Nielsen, M. Postma, U. Emanuelson, E. grosse Beilage, M. Sjölund, E. Wauters, K.D.C. Stärk, J. Dewulf, C. Belloc, and S. Krebs. 2017. Herd-specific interventions to reduce antimicrobial usage in pig production without jeopardising technical and economic performance. Prev. Vet. Med. 144:167–178. doi:10.1016/j.prevetmed.2017.05.023.

Alvåsen, K., H. Hansson, U. Emanuelson, and R. Westin. 2017. Animal Welfare and Economic Aspects of Using Nurse Sows in Swedish Pig Production. Front. Vet. Sci. 4. doi:10.3389/fvets.2017.00204.

Mõtus, K., K. Reimus, T. Orro, A. Viltrop, and U. Emanuelson. 2017. On-farm mortality, causes and risk factors in Estonian beef cow-calf herds. Prev. Vet. Med. 139:10–19. doi:10.1016/j.prevetmed.2016.10.014.

Chenais, E., S. Boqvist, S. Sternberg-Lewerin, U. Emanuelson, E. Ouma, M. Dione, T. Aliro, F. Crafoord, C. Masembe, and K. Ståhl. 2017. Knowledge, Attitudes and Practices Related to African Swine Fever Within Smallholder Pig Production in Northern Uganda. Transbound. Emerg. Dis. 64:101–115. doi:10.1111/tbed.12347.

Mõtus, K., and U. Emanuelson. 2017. Risk factors for on-farm mortality in beef suckler cows under extensive keeping management. Res. Vet. Sci. 113:5–12. doi:10.1016/j.rvsc.2017.08.007.

Krieger, M., K. Sjöström, I. Blanco-Penedo, A. Madouasse, J.E. Duval, N. Bareille, C. Fourichon, A. Sundrum, and U. Emanuelson. 2017. Prevalence of production disease related indicators in organic dairy herds in four European countries. Livest. Sci. 198:104–108. doi:10.1016/j.livsci.2017.02.015.

Chenais, E., S. Boqvist, U. Emanuelson, C. von Brömssen, E. Ouma, T. Aliro, C. Masembe, K. Ståhl, and S. Sternberg-Lewerin. 2017. Quantitative assessment of social and economic impact of African swine fever outbreaks in northern Uganda. Prev. Vet. Med. 144:134–148. doi:10.1016/j.prevetmed.2017.06.002.

Emanuelson, U., and C. Nielsen. 2017. Short communication: Weak associations between mastitis control measures and bulk milk somatic cell counts in Swedish dairy herds. J. Dairy Sci. 100:6572–6576. doi:10.3168/jds.2016-12384.

Collineau, L., A. Backhans, J. Dewulf, U. Emanuelson, E. Grosse Beilage, A. Lehébel, S. Loesken, E. Okholm Nielsen, M. Postma, M. Sjölund, K.D.C. Stärk, and C. Belloc. 2017. Profile of pig farms combining high performance and low antimicrobial usage within four European countries. Vet. Rec. 181:657. doi:10.1136/vr.103988.

Hitchens, P.L., J. Hultgren, J. Frössling, U. Emanuelson, and L.J. Keeling. 2017. An epidemiological analysis of equine welfare data from regulatory inspections by the official competent authorities. Animal 11:1237–1248. doi:10.1017/S1751731116002512.


Kontaktinformation
Professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för epidemiologi
Telefon: +4618671826
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala
Sidansvarig: susanne.pettersson@slu.se