CV-sida

Ulf Emanuelson

Ulf Emanuelson
Som professor i epidemiologi består mitt huvudsakliga arbete i att forska och i att handleda kandidat-, magister- och forskarstuderanden samt post-doktorer.

Presentation

Mitt huvudsakliga forskningsområde rör produktionssjukdomar hos mjölkkor, men även andra sjukdomar eller försämrad produktivitet och andra djurslag utgör delar av min forskning. Forskningen baserar sig på tillgängliga sekundära databaser (till exempel av sjukdomsuppkomst), varav många är unika för Sverige, men också på storskaliga fältstudier, som är utformade och utförda för specifika forskningsprojekt. Mitt expertområde är analytisk epidemiologi. Jag deltar också i undervisningen i epidemiologi för veterinärstudenter och för studenter inom magisterprogrammet i infektionsbiologi.

Forskning

Miljöns betydelse för smittspridning från nötkreatur av VTEC som orsakar EHEC hos människa

Motiverande samtal som verktyg för minskad antibiotikaanvändning i animalieproduktionen

Antibiotika och antibiotikaresistens i ekologisk mjölkproduktion

Riskfaktorer för "super-shedder" av E. coli O157:H7 (VTEC O157) hos nötkreatur

Mer grovfoder till grovfodereffektiva kor - bra för korna och miljön!

Evolutionär management i stora mjölkbesättningar – en väg till bättre juverhälsa

Förbättrad användning av klövverkningsregistreringar

Användning av data insamlade genom den offentliga djurskyddskontrollen i djurskyddsforskning

Riskfaktorer för sjuklighet hos kalvar i den specialiserade köttproduktionen samt möjligheter till profylax

Assessing the impact of African Swine Fever in smallholder pig systems and the feasibility of potential interventions

IMPRO – Impact matrix analysis and cost-benefit calculations to improve management practices regarding health status in organic dairy farming. Se http://www.impro-dairy.eu/.

Evaluation of alternative strategies for raising pigs with minimal antimicrobial usage: Opportunities and constraints (MINAPIG). Se http://www.minapig.eu/.

Varför ökar inte livslängden hos svenska mjölkkor?

Virusinfektioner i ekologiska mjölkbesättningar - risker, smittskydd och ekologisk resiliens

Kryptosporidiers infektionsdynamik hos nötkreatur.

Värdering av teknisk och ekonomisk effektivitet hos kontrollåtgärder mot mastit för att förbättra juverhälsoarbetet och öka välfärden hos mjölkkor

Bakgrund

Utbildning, examina Husdjursagronomexamen vid SLU, Uppsala, 1980 Agronomie doktorsexamen, Institutionen för husdjursgenetik, SLU, 1987 Docent i veterinärmedicinsk epidemiologi, SLU, 1992 Associerad medlem (diplomate) vid European College of Veterinary Public Health, 2007

Tjänster Undervisningsassistent, Institutionen för Husdjursgenetik, SLU, 1979-1980 Forskningsassistent, Institutionen för Husdjursgenetik, SLU, 1980-1983 Doktorand, Institutionen för Husdjursgenetik, SLU, 1983-1987 Epidemiolog, Svensk Mjölk, 1987-1998 Interbull Centre, SLU, (föreståndare del av tiden) 1998-2004 Professor i veterinärmedicinsk epidemiologi, Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Avd. för Idisslarmedicin och epidemiologi, SLU, 2004- Avdelningschef, Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Avd. för Idisslarmedicin och epidemiologi, SLU, 2005-2008

Handledning

Pågående doktorander:

Karin Jonasson: ”IMPRO – Impact matrix analysis and cost-benefit calculations to improve management practices regarding health status in organic dairy farming”. Huvudhandledare.

Lena-Mari Tamminen: “Risk-factors for super-shedding of E. coli O157:H7 (VTEC O157) in cattle”. Huvudhandledare.

Dorota Anglart: “Improved detection of mastitis in dairy cows”. Huvudhandledare.

Karolina Engdahl: "Epidemiology of knee joint problems in dogs". Huvudhandledare.

Malin Åberg: ”Kryptosporidiers infektionsdynamik hos nötkreatur”. Bitr. handledare.

Lisa Andrée: ”Anpassad sintid hos mjölkkor – inverkan på mjölkavkastning, djurhälsa och fertilitet och optimalt utnyttjande av råmjölk”. Bitr. handledare.

Publikationer i urval

Se https:/www.researchgate.net/profile/Ulf_Emanuelson/publications för en komplett lista

 • Alvåsen, K., Johansson, S., Höglund, J., Ssuna, R. & Emanuelson, U. 2016. A field survey on parasites and antibodies against selected pathogens in owned dogs in Lilongwe, Malawi. J. S. Afr. Vet. Assoc. 87, a1358. doi:10.4102/jsava.v87i1.1358.
 • Backhans, A., Sjölund, M., Lindberg, A. & Emanuelson, U. 2016. Antimicrobial use in Swedish farrow-to-finish pig herds is related to farmer characteristics. PHM 2:18. DOI:10.1186/s40813-016-0035-0.
 • Bergeå, H., Roth, A., Emanuelson, U. & Agenäs, S. 2016. Farmer awareness of cow longevity and implications for decision making at farm level. Acta Agric. Scand. A Anim. Sci. (accepted) DOI:10.1080/09064702.2016.1196726.
 • Dohoo, I.R., Nielsen, C. & Emanuelson, U. 2016. Multiple imputation in veterinary epidemiological studies: a case study and simulation. Prev. Vet. Med. 129, 35-47.
 • Duse, A., Persson Waller, K., Emanuelson, U., Unnerstad, H.E., Persson, Y. & Bengtsson, B. 2016. Occurrence and spread of quinolone resistant Escherichia coli on dairy farms. Appl. Environ. Microbiol. 82, 3765-3773.
 • Duval, J., Fourichon, C., Madouasse, A., Sjöström, K., Emanuelson, U. & Bareille, N. 2016. A participatory approach to design monitoring indicators of production diseases in organic dairy farms. Prev. Vet. Med. 128, 12-22.
 • Nyman, A.-K., Emanuelson, U. & Persson Waller, K. 2016. Diagnostic test performance of somatic cell count, lactate dehydrogenase and N-acetyl-β-D-glucoseaminidase in detecting dairy cows with intramammary infection. J. Dairy Sci. 99, 1–9.
 • Postma, M., Backhans, A., Collineau, L., Loesken, S., Sjölund, M., Belloc, C., Emanuelson, U., grosse Beilage, E., Stärk, K.D. & Dewulf, J. 2016. The biosecurity status and its associations with production and management characteristics in farrow-to-finish pig herds. Animal 10, 478-489. doi: 10.1017/S1751731115002487.
 • Postma, M., Backhans, A., Collineau, L., Loesken, S., Sjölund, M., Belloc, C., Emanuelson, U., grosse Beilage, E., Nielsen, E.O., Stärk, K.D.C. & Dewulf, J. 2016. Evaluation of the relationship between the biosecurity status, production parameters, herd characteristics and antimicrobial usage in farrow-to-finish pig production in four EU countries. PHM 2:9. DOI: 10.1186/s40813-016-0028-z.
 • Sjölund, M., Postma, M., Collineau, L., Backhans, A., Belloc, C., Emanuelson, U., grosse Beilage, E., Stärk, K. & Dewulf, J. 2016. Quantitative and qualitative antimicrobial usage patterns in farrow-to-finish pig herds in Belgium, France, Germany and Sweden. Prev. Vet. Med. 130, 41–50.
 • Widgren, S., Engblom, S., Bauer, P., Frössling, J., Emanuelson, U. & Lindberg, A. 2016. Data-driven network modelling of disease transmission using complete population movement data: Spread of VTEC O157 in Swedish cattle. Vet. Res. 47:81. doi: 10.1186/s13567-016-0366-5.
 • Ågren, E.C.C., Sternberg Lewerin, S., Wahlström, H., Emanuelson, U. & Frössling, J. 2016. Low prevalence of Salmonella in Swedish dairy herds highlight differences between serotypes. Prev. Vet. Med. 125, 38-45.
 • Sjolund, Marie; Backhans, Annette; Greko, Christina; Emanuelson, Ulf; Lindberg, Ann. 2015. Antimicrobial usage in 60 Swedish farrow-to-finish pig herds. Preventive Veterinary Medicine 121, 257-264.
 • Widgren, Stefan; Soderlund, Robert; Eriksson, Erik; Fasth, Charlotta; Aspan, Anna; Emanuelson, Ulf; Alenius, Stefan; Lindberg, Ann. 2015. Longitudinal observational study over 38 months of verotoxigenic Escherichia coli O157:H7 status in 126 cattle herds. Preventive Veterinary Medicine 121, 343-352.
 • Duse, Anna; Waller, Karin Persson; Emanuelson, Ulf; Unnerstad, Helle Ericsson; Persson, Ylva; Bengtsson, Bjorn. 2015. Risk factors for quinolone-resistant Escherichia coli in feces from preweaned dairy calves and postpartum dairy cows. Journal of Dairy Science 98, 6387-6398.
 • Agren, Estelle C. C.; Johansson, Jan; Frossling, Jenny; Wahlstrom, Helene; Emanuelson, Ulf; Sternberg-Lewerin, Susanna. 2015. Factors affecting costs for on-farm control of salmonella in Swedish dairy herds. Acta Veterinaria Scandinavica 57.
 • Muhangi, Denis; Masembe, Charles; Emanuelson, Ulf; Boqvist, Sofia; Mayega, Lawrence; Ademun, Rose Okurut; Bishop, Richard P.; Ocaido, Michael; Berg, Mikael; Stahl, Karl. 2015. A longitudinal survey of African swine fever in Uganda reveals high apparent disease incidence rates in domestic pigs, but absence of detectable persistent virus infections in blood and serum. BMC Veterinary Research 11.
 • Visschers, V. H. M.; Backhans, A.; Collineau, L.; Iten, D.; Loesken, S.; Postma, M.; Belloc, C.; Dewulf, J.; Emanuelson, U.; Beilage, E. Grosse; Siegrist, M.; Sjolund, M.; Staerk, K. D. C. 2015. Perceptions of antimicrobial usage, antimicrobial resistance and policy measures to reduce antimicrobial usage in convenient samples of Belgian, French, German, Swedish and Swiss pig farmers. Preventive Veterinary Medicine 119, 10-20.
 • Backhans, Annette; Sjolund, Marie; Lindberg, Ann; Emanuelson, Ulf. 2015. Biosecurity level and health management practices in 60 Swedish farrow-to-finish herds. Acta Veterinaria Scandinavica 57.
 • Wolff, Cecilia; Emanuelson, Ulf; Ohlson, Anna; Alenius, Stefan; Fall, Nils. 2015. Bovine respiratory syncytial virus and bovine coronavirus in Swedish organic and conventional dairy herds. Acta Veterinaria Scandinavica 57.
 • Duse, Anna; Waller, Karin Persson; Emanuelson, Ulf; Unnerstad, Helle Ericsson; Persson, Ylva; Bengtsson, Bjorn. 2015. Risk factors for antimicrobial resistance in fecal Escherichia coli from preweaned dairy calves. Journal of Dairy Science 98, 500-516.
 • Postma, Merel; Sjolund, Marie; Collineau, Lucie; Losken, Svenja; Stark, Katharina D. C.; Dewulf, Jeroen. 2015. Assigning defined daily doses animal: a European multi-country experience for antimicrobial products authorized for usage in pigs. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 70, 294-302.

Kontaktinformation
Professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för epidemiologi
Telefon: 018-671826
Arbetsbeskrivning: Epidemiologi, Djurhälsa, Genetik och Produktion hos mjölkkor
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala
Sidansvarig: susanne.pettersson@slu.se