Knäledssjukdomarnas epidemiologi hos hund

Senast ändrad: 14 juli 2021
Svart hund med öppen mun. foto

Det huvudsakliga målet med projektet är att undersöka förekomsten av knäledssjukdomar hos hundar försäkrade i Agria. Detta genom att analysera data från deras databas.

Fokus kommer läggas på att undersöka vilka riskfaktorer som bidrar till utvecklandet av patellaluxationer och korsbandsskador, vilka är bland de vanligaste knäledssjukdomarna. Även långtidsprognos och prognos beroende på olika behandlingsalternativ kommer undersökas.

Knäledssjukdomar är vanligthos hund och orsakar ofta stora problem med långvarig smärta och hälta.

Det finns många olika typer av knäledsskador, där korsbandsskador och
patellaluxationer hör till de vanligaste. Kostnaderna för dessa sjukdomar är ofta höga då behandlingen många gånger innebär kostsamma kirurgiska ingrepp.

Dessutom kan sjukdomarna, trots kirurgisk åtgärd, orsaka långvarig smärta och genom detta påverka djurets livskvalitet.

Detta gör att det är relevant att undersöka vilka riskfaktorer som bidrar till utvecklingen av dessa sjukdomar och vilken behandling som ger bäst resultat. Resultaten kan bidra till att minska prevalensen av dessa sjukdomar i populationen och dessutom förbättra prognosen för de individer som drabbas, genom att optimera behandlingen.