CV-sida

Ulrika Jansson Klintberg

Ulrika Jansson Klintberg
Jag är kommunikatör på institutionen för vatten och miljö. För mig innebär det att jag får dra nytta av min erfarenhet av operativ och strategisk kommunikation, men kanske framförallt populärvetenskap.

Presentation

Jag arbetar ofta och gärna i flera steg genom hela kommunikationsprocessen, från idé, via skisser, diskussioner och bearbetning till färdig produkt och distribution. Anpassning av budskap efter målgrupp är en del av bearbetningen. Min erfarenhet inkluderar arbete med fokus på digitala kanaler såsom web och sociala medier, men även tryckt material. Att följa upp och utvärdera är både nödvändigt och spännande för att senare kunna utveckla och förbättra. Jag arbetar både med text och bild (stillbild och film). Som praktiker men också som beställare.

Jag tycker om, och strävar efter att arbetet ska vara inkluderande, utvecklande och strukturerat. När jag känner att jag genom mitt arbete bidrar till nytta som engagerar mig, känns det extra bra. För mig blir detta verkligen uppfyllt genom mitt arbete som kommunikatör på institutionen för vatten och miljö. Att bidra till att sprida den viktiga kunskap som finns.

Jobbar du på institutionen för vatten och miljö?

Jag diskuterar gärna med allt som har med kommunikation att göra. Hör av dig om du vill diskutera kommunikation på något sätt, har en idé om samverkan, vill lyfta forskningsresultat i olika format och kanaler.

Jag kan t.ex. hjälpa till med:

  • Hur du gör din cv-sida på webben
  • Kommunikationsplaner tex i ansökningar
  • Webb – struktur och innehåll
  • Nyhetsnotiser eller pressmeddelande
  • Bolla utåtriktade aktiviteter.

Letar du efter någon med kunskap om vatten?

Har du frågor om till exempel vattenmiljöer i Sverige, djur som lever i eller vid vatten, vilka ämnen eller föroreningar som finns i vatten, hydrologi? Miljöövervakning och miljöanalys? Hör av dig till mig så ska jag hjälpa dig att hitta någon som kan svara!