CV-sida

Vadim Kessler

Vadim Kessler
Läs mer på den engelska sidan.

Kontaktinformation

Prefekt, Professor vid Institutionen för molekylära vetenskaper; Oorganisk och fysikalisk kemi
Telefon: +4618671541
Postadress:
Institutionen för molekylära vetenskaper
Box 7015
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas allé 5, BioCentrum, Ultuna, Uppsala