CV-sida

Vera Vicenzotti

Vera Vicenzotti

Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för Landskapsarkitektur
Telefon: +4618671928
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Alnarp