CV-sida

Ylva Nyberg

Ylva Nyberg
Forskare vid Institutionerna Växtproduktionsekologi (VPE) och Mark och Miljö

Presentation

Ylva har mest jobbat med forskning inom småskaliga odlingssystem i tropikerna, främst i Östafrika men även Syd- och Sydostasien. Där har hon jobbat med att se kopplingar mellan olika delar av systemen för att genom bondens ögon kunna hitta nödvändiga avvägningar och potentiella synergier.

Ylva har jobbat med både kvalitativa och kvantitativa metoder för att bättre förstå klimatanpassning, skötselmetoder, ekonomi och arbetskraft, könsroller, rådgivningens roll och trädens och djurens roll i mer eller mindre komplexa odlingssystem för olika funktioner/ekosystemtjänster på småskaliga gårdar i västra Kenya.

Numera jobbar Ylva mer med rådgivningens roll inom småskaligt jordbruk i AgriFoSe2030 samt med forskning som kopplar mark, vegetation, boskap med människors försörjning och hälsa inom ett projekt i torra områden i Kenya och Uganda (Drylands Transform).

Undervisning

Ylva har undervisat endel på kurser inom agroforestry, deltagande fältmetoder (PRA), markkemi mm och har handlett endel BSc och MSc studenter.

Forskning

För närvarande jobbar Ylva inom två projekt med samarbete och forskning i Afrika söder om Sahara samt i södra och sydöstra Asien.

Bakgrund

Ylva är utbildad mark/växt agronom (klar 2004) med en internationell prägel.

Hennes avhandling inom växtodling handlade om hur småskaliga jordbrukare hanterar balansen mellan matproduktion, försörjning, klimatanpassning och andra ekosystemtjänster och blev klar 2020. 

Publikationer i urval

Nyberg Y., Wetterlind J., Jonsson M., Öborn I. (2021). Factors affecting smallholder adoption of adaptation and coping measures to deal with rainfall variability, International Journal of Agricultural Sustainability, DOI:10.1080/14735903.2021.1895574

Nyberg, Y., Musee, C., Wachiye, E., Jonsson, M., Wetterlind, J., Öborn, I. (2020). Effects of Agroforestry and Other Sustainable Practices in the Kenya Agricultural Carbon Project (KACP). Land 9(10).     

Nyberg, Y. (2020). Smallholder farm management and priorities Balancing productivity, livelihood, climate adaptation and ecosystem services. ISBN (print version) 978-91-7760-602-4. ISBN (electronic version) 978-91-7760-603-1. SLU Service/Repro, Uppsala, Sweden.

Nyberg, Y., Wetterlind, J., Jonsson, M., Öborn, I. (2020). The role of trees and livestock in ecosystem service provision and farm priorities on smallholder farms in the Rift Valley, Kenya. Agricultural Systems, vol.181, 102815.

Nyberg, Y., Jonsson, M., Laszlo Ambjörnsson, E., Wetterlind, J., Öborn, I. (2020). Smallholders’ awareness of adaptation and coping measures to deal with rainfall variability in Western Kenya. Agroecology and Sustainable Food Systems, DOI: 10.1080/21683565.2020.1782305

Kuyah S, Öborn I, Jonsson M, Dahlin SA, Barrios E, Muthuri E, Malmer A, Nyaga J, Magaju C, Namirembe S, Nyberg Y, Sinclair FL. (2016) Trees in agricultural landscapes enhance provision of ecosystem services in Sub-Saharan Africa. International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management (IJBSESM) (in press)            

Minh, N.D., Hough, R.L., Thuy, L.T., Nyberg, Y., Mai, L.B., Vinh, N.C., Khai, N.M. & Öborn, I. 2012. Assessing dietary exposure to cadmium in a metal recycling community in Vietnam: age and gender aspects. Science of the Total Environment 416:164-171.

Hoang Fagerström, M.H, Tran Yem, Pham Quang Ha, Vu Dinh Tuan, Valhed, C., Kvamme, K. Nyberg, Y. 2006. Characterization and diagnosis of rural-urban interface farming in the Tu Liem and Thanh Tri districts of Hanoi city, Vietnam. International Journal of Agricultural Sustainability. Vol 3 No 3 pp. 177-188.


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för mark och miljö; Markens näringsomsättning Forskare vid Institutionen för växtproduktionsekologi; Agrara odlingssystem
Postadress:
Inst för växtproduktionsekologi, Box 7043
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Skara