Hoppa till huvudinnehåll

Drylands Transform

2020-2024

Karta över Karamojong området i Södra Sudan, Etiopien, Uganda och Kenya.

Introduktion till projektet

Ungefär 1/3 av jordens landyta är torrområden och 2 miljarder människor lever och är beroende av de naturresurser som finns där. Ca 90% av människorna i torrområden hör till de allra fattigaste och finns i låg- och medelinkomstländer. Där finns också ca hälften av världens lantbruksdjur (nötkreatur, getter, får, kameler) och försörjningen domineras av migrerande djurhållning.

I detta projekt, Drylands Transform, vill vi hitta praktiska lösningar för en hållbar utveckling i torrområden med stor fattigdom och dålig livsmedels-försörjning som direkt kopplar till de globala hållbarhetsmålen. Vi kommer att undersöka kopplingarna mellan markhälsa, boskapsbaserad försörjning, människors välbefinnande och markförvaltning och styrning. Vi kommer att bidra med ny kunskap för positiv förändring och hållbar utveckling av landområden i gränsregionen mellan Kenya och Uganda.

Logotyp för projektet Drylands Transform

Vi kommer att använda deltagardriven forskning. I projektet har vi samlat forskare med olika vetenskaplig bakgrund, och vi arbetar med universitet i Sverige, Kenya, Uganda och internationella organisationer. Genom våra tidigare forskningssamarbeten har vi goda kontakter med såväl bönder/djurskötare och deras organisationer, lokala, nationella och internationella ”policy-makers”, samt till vetenskapliga forskningsinstitut kring utveckling i världens torrområden.

Drylands Transform syftar till att hitta utmaningarna och vägarna mot en socio-ekologisk omvandling av torrområden som optimerar synergier och minimerar konkurrenssituationer mellan hållbarhetsmålen.

Mer detaljerad information finns på den engelska sidan.

Publicerad: 05 april 2022 - Sidansvarig: ylva.nyberg@slu.se
Loading…