30 okt

Uppsala

Hippocampusdagen 2019: Krissituationer i hästhållningen

Hippocampusdagen 2019 hålls den 30 oktober. Den bjuder på ett spännande program om aktuell hästforskning vid SLU och SVA.

Hippocampusdagen hålls i Loftets hörsal, på Ultuna, SLU i Uppsala.

Dagen kommer att ägnas åt hur man hanterar krissituationer av olika slag. Huvudfokus kommer att ligga på senaste årets stora utmaningar med torka/foder och smitta. Forskare och lärare på SLU och SVA föreläser om sina specialområden.

Anmäl dig före den 23 september för ordinarie anmälningsavgift. Observera att antalet platser är begränsat.

Varmt välkomna, önskar

VH-fakultetens kommitté för hästfrågor i samarbete med Akademikonferens

Program

Program

08.30 - 09.00

Fika

 

09.00 - 09.10

Välkomnande och information

 

Carl-Gustaf Thulin

Anna-Lena Holgersson

09.10 - 09.55

Hur utfodrar man hästar vid brist på hö och hösilage?

 

Sara Ringmark

10.00 - 10.30

Risker kring hygienisk kvalité på fodret.

 

Cecilia Müller

10.30 - 11.00

Posterpresentation

 

11.00 – 11.30

Risker med alternativa foder, ogräs och giftiga växter vid grovfoderbrist.

 

Ann Högberg

11.30 – 11.50

Reservvatten i lantbruket.

 

Josefine Elving

11.50 – 12.15

När det brinner i terrängen nära min gård. Hantering av risker och skador hos djur vid brand.  

Karin Persson Waller

 

12.15 – 13.15

Lunch

 

13.15 – 13.45

Så hanterar man kvarka.

 

Miia Riihimäki

13.45 – 14.15

Så hanterar man virusabort.

 

Gittan Gröndahl

 

14.15 – 14.30

HästSverige kunskapssite med ny webbkurs mm.

Carin Wrange

Mia Hellström

14.30 – 15.00

Fika

 

15.00 – 15.45

Krishantering och krisövning

 

Gittan Gröndahl

Estelle Ågren

15.45 – 16.00

Stiftelsen Hästforskning, Årets hästforskningsprojekt samt Årets hedersomnämnande.

 

Lina Bengtsson

16.00 – 16.30

Diskussion och frågor. Bästa poster.

 

Carl-Gustaf Thulin

Därefter

Avslut

 

 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Anna-Lena Holgersson, programstudierektor
Institutionen för anatomi, fysiologi och anatomi/Enheten för hippologutbildning, SLU
anna-lena.holgersson@slu.se, 018-67 21 43, 070-848 86 96