25
nov
Digitalt Zoom

Hur får vi ett friluftsliv för alla?

seminarier, workshops |

Hur kan friluftsliv och naturturism bli mer inkluderande så att fler får möjlighet att delta? Lyssna till doktoranden Kristin Godtman Kling under ett öppet seminarium under ForskarFredag vetenskapsveckan 23-27 november.

Ett av friluftspolitikens mål är ”Tillgänglig natur för alla”, som innebär att alla människor i Sverige ska ha möjlighet att vistas i natur- och kulturlandskapet, samt ha kunskap om och känna sig välkommen i olika naturmiljöer. Men har alla verkligen lika möjligheter att njuta av naturupplevelser?

Utestängande mekanismer i samhället, både fysiska och sociala, kan innebära att till exempel personer med funktionsvariation eller personer av ett visst kön exkluderas från att ta del av de många hälsofrämjande effekter som vistelse i naturmiljöer innebär.

Kristin Godtman Kling, forskarstuderande i turismvetenskap vid ETOUR, diskuterar hur friluftsliv och naturturism kan bli mer inkluderande så att fler får möjlighet att delta.


Kontaktinformation
Sidansvarig: cnv@slu.se