Sveriges lantbruksuniversitet

Centrum för naturvägledning, CNV

Centrum för naturvägledning är en kompetensresurs, ett utvecklingsnav och en mötesplats för alla som underlättar för människor att uppleva och utveckla sin känsla för och kunskap om naturen och kulturlandskapet.


Det finns 561 sidor som är taggade med Centrum för naturvägledning (CNV):

Metoder och verktyg för naturvägledning

Det finns många metoder och verktyg för naturvägledning. Alla handlar de om att bidra till att deltagaren utvecklar sin egen kunskap och relation till naturen och kulturlandskapet. Vanliga mål för

Tio tips för naturvägledning - PARADIS UTE

Vill du inspirera andra till naturupplevelser? Här är en checklista för att skapa aktiviteter ute. PLATSEN. Utgå från platsens särskilda förutsättningar. ALLEMANSRÄTT. En aktivitet med hänsyn till

Kontakter med andra naturvägledare

Kontakter med andra naturvägledare

Uppdatera med Blå lådan, Naturen på lika villkor, Upplandsstiftelsen, fler projekt från LONA, digitala sidan En del görs redan idag för att få fler ut i naturen: Länsstyrelsen i Östergötland har

Att tänka på som naturvägledare

Att tänka på som naturvägledare

"Det spelar ingen roll hur tillgängliga naturområdena är om folk ändå inte kan komma dit. Många med funktionsvariationer kan inte eller vågar inte ge sig ut själva. Att ge sig ut i grupp ger trygghet

Deltagarnas förutsättningar, behov och önskemål

Deltagarnas förutsättningar, behov och önskemål

Personer med funktionsnedsättning är en väldigt heterogen grupp - precis som samhället i stort. Deras förutsättningar, behov och önskemål ser förstås väldigt olika ut. Olika typer av

Olika typer av funktionsnedsättningar

Olika typer av funktionsnedsättningar

Personer med funktionsnedsättning är en väldigt heterogen grupp - precis som samhället i stort. Vilka funktionsnedsättningar kan du som naturvägledare stöta på? Nedan beskrivs olika typer av

Vad är det som behöver vara tillgänglig?

Vad är det som behöver vara tillgänglig?

Så många natur- och kulturområden som möjligt bör uppnå en grundläggande nivå av tillgänglighet. Alla natur- och kulturmiljöer kan och ska inte göras tillgängliga för alla besökare, men ett område

Hur hitta målgruppen?

Hur hitta målgruppen?

Hur hitta målgruppen? cnv@slu.se SLU Centrum för naturvägledning (CNV) Institutionen för stad och land, SLU cnv@slu.se slu.se/cnv

Metoder, hjälpmedel, verktyg

Metoder, hjälpmedel, verktyg

Metoder, hjälpmedel, verktyg cnv@slu.se SLU Centrum för naturvägledning (CNV) Institutionen för stad och land, SLU cnv@slu.se slu.se/cnv

Tillgänglig naturvägledning

Tillgänglig naturvägledning

På de här sidorna kan ni läsa om tillgänglig naturvägledning. Om du hittat hit, grattis, då fungerar sökmotorerna väl! Den här sidan är under uppbyggnad och egentligen inte publicerad offentligt än.

Att tänka på som naturvägledare

Att tänka på som naturvägledare

Att tänka på som naturvägledare

Snabbkurs i allemansrätten

Snabbkurs i allemansrätten

Snabbkurs i allemansrätten per.bengtson@slu.se Välkommen på en snabbkurs i allemansrätten för dig som möter människor i friluftslivet. Den tar kortfattat upp allemansrättens grunder, rättigheter

Loading…