Sveriges lantbruksuniversitet

Centrum för naturvägledning, CNV

Centrum för naturvägledning är en kompetensresurs, ett utvecklingsnav och en mötesplats för alla som underlättar för människor att uppleva och utveckla sin känsla för och kunskap om naturen och kulturlandskapet.


Det finns 451 sidor som är taggade med Centrum för naturvägledning (CNV):

Webbinarier för nationalparksförvaltare

CNV arrangerar, på uppdrag av Naturvårdsverket, webbinarier för Sveriges nationalparksförvaltare med syfte att stötta dem i arbetet med världsledande pedagogik och naturvägledning inom ramarna för

Kommande webbinarier för nationalparksförvaltare

CNV arrangerar, på uppdrag av Naturvårdsverket, webbinarier för Sveriges nationalparksförvaltare med syfte att stötta dem i arbetet med världsledande pedagogik och naturvägledning inom ramarna för

Älgen i rummet – konsten att kommunicera allemansrätt

Älgen i rummet – konsten att kommunicera allemansrätt

per.bengtson@slu.se Digitalt seminarium för dig som arbetar med naturvägledning och friluftsliv. Allemansrätten är en grundlagsskyddad nationalsymbol som alla känner till, men som vi inte pratar om

Natur och hälsa

Inom forskningen samlas allt mer kunskap om naturens positiva effekter på vår hälsa, såväl fysiskt som psykiskt. Allt fler verksamheter använder denna kunskap, men fortfarande finns en stor potential

Dokumentation: Att sprida ringar på vatten - digital konferens i vattenpedagogik 2020

Hur mår våra vatten? Vad gör vi åt det? Hur kommunicerar vi kring detta? De här frågeställningarna fördjupade vi oss i på den nationella konferensen i vattenpedagogik. Vi fick lära oss mer om

Hur får vi ett friluftsliv för alla?

Hur får vi ett friluftsliv för alla?

Hur får vi ett friluftsliv för alla? cnv@slu.se Hur kan friluftsliv och naturturism bli mer inkluderande så att fler får möjlighet att delta? Lyssna till doktoranden Kristin Godtman Kling under ett

Hur får vi ett friluftsliv för alla?

Hur får vi ett friluftsliv för alla?

Hur får vi ett friluftsliv för alla? cnv@slu.se Hur kan friluftsliv och naturturism bli mer inkluderande så att fler får möjlighet att delta? Lyssna till doktoranden Kristin Godtman Kling under ett

Seminarium: Naturvägledning och hälsa i skyddad natur

Den 1-2 september 2020 genomfördes ett seminarium i Söderåsens nationalpark om naturvägledning och den skyddade naturens potential att bidra till folkhälsa. Seminariet riktade sig till alla med

Medarbetare

Vi är för närvarande fem personer som arbetar på CNV. Vår huvudsakliga uppgift är att se till att CNV fungerar som kompetensresurs, utvecklingsnod och mötesplats för alla som förmedlar kunskap om och

Utomhuspedagogiska övningar och material

På den här sidan listas utomhuspedagogiska övningar och material. Vi vill gärna bygga ut sidan mer med flera tips och idéer från er. Skicka era exempel till oss på limnisk.cnv@slu.se så kan andra i

Digital träff limniska nätverket

Digital träff limniska nätverket

Digital träff limniska nätverket: Hur jobbar de på naturum Vattenriket och Färnebofjärden? cnv@slu.se På den digitala träffen den 9 december får vi träffa naturum Vattenriket och naturum

Nyhetsbrev limniska nätverket

Här kan du läsa nya och gamla nyhetsbrev som skickats ut till nätverket inom sötvattenpedagogik. Nyhetsbrev 1 2020 Nyhetsbrev 2 2020 för nätverket limnisk pedagogik Nyhetsbrev 3 2020

Loading…