Sveriges lantbruksuniversitet

Centrum för naturvägledning, CNV

Centrum för naturvägledning är en kompetensresurs, ett utvecklingsnav och en mötesplats för alla som underlättar för människor att uppleva och utveckla sin känsla för och kunskap om naturen och kulturlandskapet.


Det finns 483 sidor som är taggade med Centrum för naturvägledning (CNV):

Webbinarier för nationalparksförvaltare

CNV arrangerar, på uppdrag av Naturvårdsverket, webbinarier för Sveriges nationalparksförvaltare med syfte att stötta dem i arbetet med världsledande pedagogik och naturvägledning inom ramarna för

Examensarbeten om naturvägledning

Examensarbeten om naturvägledning

Det görs många examensarbeten med relevans för alla som är intresserade av planering och utformning av naturvägledning. Med denna sida vill vi underlätta för dig som vill söka kunskap i

Sökresultat examensarbeten

Sökresultat examensarbeten

Här finns ett automatisk genererat sökresultat från SLU:s databas Epsilon på sökorden naturvägledare och naturvägledning. Det finns en sammanställning från juni 2020 med examensarbeten på

Vattenpedagogik - från källa till hav

Vattenpedagogik - från källa till hav

På de här sidorna samlas information om pedagogiska aktiviteter/naturvägledning i sötvatten- och marina miljöer. Syftet är att stötta er som jobbar med utomhusbaserat lärande kring vattenmiljöer -

Att skriva om natur

Att skriva om natur - Konsten att göra bättre texter för skyltar, trycksaker och webb Boken Att skriva om natur ger tankar och handfasta råd om hur vi kan skildra naturen i text. Det skrivs mycket om

Forskning och annan information om sötvattensmiljöer, marina miljöer och utomhuspedagogik

Forskning och annan information om sötvattensmiljöer, marina miljöer och utomhuspedagogik

Den här sidan ska byggas på med forskning och annan information om limniska miljöer, marina miljöer och om utomhuspedagogik. Välkomna att skicka in information som ni vill dela med er av till cnv@

Grön entreprenör - forskningen visar vägen

Grön entreprenör - forskningen visar vägen

CNV har publicerat kapitel i tre böcker SLU-serien Grön entreprenör - forskningen visar vägen. Böckerna ska framförallt ge entreprenörer inom de gröna näringarna forskningsbaserade konkreta råd och

Praktisk interpretation

Denna handledning förklarar vad interpretation är och hur den kan användas som verktyg för guider i natur- och kulturarvsmiljöer. Handledningen innehåller många bra övningar och tillvägagångssätt för

Interpretation - kommunikation som gör skillnad. Handbok för vägledare i natur- och kulturarv

Ambitionen att "göra skillnad" är något som förenar vägledare i natur- och kulturarv över hela världen. Sam Ham, tidigare gästprofessor på SLU, är en internationell auktoritet inom det

Exempel på verksamheter inom sötvattenpedagogik

På den här sidan samlar vi exempel på aktiviteter, tips och tricks inom sötvattenpedagogik. Den är under uppbyggnad och kommer kompletteras med fler exempel. Syftet med den här sidan är att

MMV10

MMV10

MMV10 cnv@slu.se 10th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas - MMV10. Konferensen hålls 16-19 augusti 2021. Welcome to the 10th

Forum för naturturism

Forum för naturturism

Forum för naturturism cnv@slu.se För 5e året i rad arrangeras Forum för naturturism. Ett forum som riktar sig till natur- och ekoturismföretagare. Naturturismföretagen i samarbete med årets värdar

Loading…