Hoppa till huvudinnehåll

Centrum för naturvägledning, CNV

Centrum för naturvägledning är en kompetensresurs, ett utvecklingsnav och en mötesplats för alla som underlättar för människor att uppleva och utveckla sin känsla för och kunskap om naturen och kulturlandskapet.


Det finns 541 sidor som är taggade med Centrum för naturvägledning (CNV):

Nytt från CNV

Nytt från CNV är vårt korta nyhetsbrev med aktuell information om aktiviteter och projekt. Här finns alla nummer. Nytt från CNV - juni 2022 Nytt från CNV - maj 2022 Nytt från CNV - april 2022 Nytt

Nyttiga länkar

Digital naturvägledning Digital teknik för naturinformation och naturvägledning www.slu.se/cnv_digitek-rapport-2017 Naturkartan - guide till naturen https://naturkartan.se/sv Naturvårdsverket -

Anna Carlemalm

Anna Carlemalm är föreståndare för naturum Höga Kusten. Hon arbetade med den interaktiva stig på Höga Kusten som 2021 blev en av finalister i utmärkelsen Årets naturvägledning. Vi ställde några

Utbildarträff 2022

Nu ökar efterfrågan på utbildningar för naturguider! SLU Centrum för naturvägledning (CNV) välkomnar utbildare inom naturvägledning och angränsande ämnen till en träff i november. Nätverka, diskutera

Utbildningar i naturvägledning

Här finns en översikt över svenska utbildningar med anknytning till naturvägledning. I Sverige finns det ett fåtal längre, renodlade utbildningar inom naturvägledning. Man kan jämföra med USA, där

Finalist 2021: Vättestigen

Vättestigen blev 2021 en av tio finalister i utmärkelsen Årets naturvägledning. Vättestigen är en sagostig i naturreservatet Norra Lingenäset i Skåne och handlar om vätten som tappat bort sin

Finalist 2021: Stig på Höga kusten

Interaktiv stig för världsarvet Höga Kusten/ Kvarkens skärgård blev 2021 en av tio finalister i utmärkelsen Årets naturvägledning. I samband med att Länsstyrelsen i Västernorrland och Forststyrelsen

Finalist 2021: Blå lådan

Blå lådan blev 2021 en av tio finalister i utmärkelsen Årets naturvägledning. Blå Lådan är ett arvsfondsprojekt från Vattenverkstaden och handlar om att tillgängliggöra vattenmiljöer med hjälp av

Tävling 2021: Årets naturvägledning

SLU Centrum för naturvägledning (CNV) har utnämnt Årets naturvägledning 2021. Äventyrsgruppen på Miljöverkstan Flaten och Utbildningsplats skärgården vann var sin kategori. Pristagarna har fokuserat

Att utvärdera naturvägledning

Genom naturvägledning hoppas vi påverka våra deltagare – vi vill till exempel bidra till att de fördjupar sin kunskap, att attityder påverkas, att de inspireras till fördjupat engagemang, att

Reviewing – att ta vara på deltagarnas perspektiv

Med reviewing menas praktiska metoder att direkt i fält ta fram och ta vara på deltagares förkunskaper, förväntningar, erfarenheter, upplevelser, attityder, synpunkter och reflektioner. Metoderna är

Dive in! Protecting our ocean-rapport om en klimatutställning med ambition att påverka

Du besöker en utställning på tema hav och klimatförändringar och slår följe med en säl. Den guidar dig genom utställningen och ger förslag på vad du själv kan göra för havets liv. Kommer det att

Loading…