Sveriges lantbruksuniversitet

Centrum för naturvägledning, CNV

Centrum för naturvägledning är en kompetensresurs, ett utvecklingsnav och en mötesplats för alla som underlättar för människor att uppleva och utveckla sin känsla för och kunskap om naturen och kulturlandskapet.


Det finns 424 sidor som är taggade med Centrum för naturvägledning (CNV):

En egen stig i skogen

Naturstigen behöver inte vara en skyltad stig anlagd av en kommun eller länsstyrelse. På många ställen i landet skapas egna naturstigar, av barngrupper, skolor eller engagerade privatpersoner. För

Finnhamns naturskatter

Vi tar båten från Strömkajen en disig morgon i början av juni. Det är lugnt på båten så här en vardag innan säsongen dragit igång. På Finnhamn ska en ny naturstig invigas. Finnhamn är ett

Kärrkosmos

Med konsten kan vi närma oss naturen genom personlig upplevelse och nyfikenhet. Besökare eller deltagare kan upptäcka andra sätt att se och det kan skapa ett nytt intresse för platsen och naturen. I

Naturstig som meditation

Vi mår bra i naturen. Vi mår bra av fysisk aktivitet, frisk luft, ljud och dofter från naturen och av att krama träd. Allt fler forskningsresultat visar att naturen är viktig för vår hälsa. Det här

Platsens röster

Vem är det som presenterar platsen för besökare? Ofta förmedlas informationen med ett fackspråk som visar att avsändaren är kunnig och påläst. Men orden för att beskriva naturen har fått nytt liv,

Vad händer sen

Vad händer sen

Vem fixar underhåll och uppdatering när projektpengarna är slut? Sandra Löfgren på Skärgårdsstiftelsen berättar hur de arbetat med sina naturstigar. Skärgårdsstiftelsens Utbildningsplatser finns på

Nyhetsbrev och nyhetsmejl

Här kan du ta del av utgivna nummer av Naturvägledaren och Nytt från CNV. Nyhetsbrevet Naturvägledaren och nyhetsmejlet Nytt från CNV skickas med e-post till medlemmar i CNV:s nätverk. Gå med i

Självguidande stigar

Med hjälp av natur- och kulturstigar leds besökare runt i landskapet och kan med hjälp av naturvägledning lära sig och utveckla sin relation med de värden som de möter. Ibland kallas dessa stigar för

CNV:s seminarier och publikationer om digital teknik för naturvägledning

Här kan du ta del av information från CNV:s seminarier om digital teknik för naturvägledning samt läsa CNV:s publikationer inom området. CNV:s seminarier om digital teknik för naturvägledning 25-26

Naturstig som utställningsrum

Naturstigarna lånar utställningsteknik från museer och utställningar och vi ser alltfler upplevelsestigar och upptäckarplatser med utställda föremål och installationer. Naturen blir ett nytt

Lediga jobb

Lediga jobb

På denna sida kan naturvägledare få hjälp med att finna lediga jobb. Tipsa oss gärna om jobb som kan läggas upp denna sida. För aktuella jobb på Platsbanken kan man söka på t ex naturvägledare ,

Interpret Europe-konferens 2020

Interpret Europe-konferens 2020

Interpret Europes konferens 2020 cnv@slu.se Tema för Interpret Europes konferens 2020 är "Fostering heritage communities". Läs mer på konferensens webbplats. Interpret Europes konferens 2020

Loading…