Hoppa till huvudinnehåll

Centrum för naturvägledning, CNV

Centrum för naturvägledning är en kompetensresurs, ett utvecklingsnav och en mötesplats för alla som underlättar för människor att uppleva och utveckla sin känsla för och kunskap om naturen och kulturlandskapet.


Det finns 591 sidor som är taggade med Centrum för naturvägledning (CNV):

Årets naturvägledning 2023

Var finns Sveriges mest inspirerande naturvägledning? I november delar CNV ut utmärkelsen Årets naturvägledning 2023. Nu öppnar vi för nomineringar av aktiviteter, verksamheter och personer som gör

Limnisk träff Bo Landin

Limnisk träff med Bo Landin cnv@slu.se Bo Landin sitter vid en fjällsjö. Välkommen till limnisk träff och samtal med Bo Landin Bo Landin brinner för att öka kunskapen om naturen. När vi frågade

Nationell nätverksträff vattenpedagogik

Nationell nätverksträff vattenpedagogik cnv@slu.se Hur kan vi med hjälp av naturvägledning och andra utomhuspedagogiska aktiviteter bygga upp lokalt engagemang för vatten och den lokala miljön?

Seminarium Uddevalla

Bohusläns museum och dess satellit Skalbanksmuseet var arenan för CNV:s tredje seminarium i serien Visa natur – naturvägledningens möjligheter och utmaningar. Den 5 november samlades 61

Seminarium Östersund

Femtio naturvägledare samlades den 17 november 2009 på Jamtli historieland i Östersund, för CNV:s seminarium Visa natur – naturvägledningens möjligheter och utmaningar. Seminariet var det fjärde av

Seminarium Ronneby

På naturum Blekinge, mitt i Ronneby Brunnspark samlades femtiosju naturvägledare under två dagar, 22-23 oktober, för CNVs andra seminarium i serien Visa natur- en resa i naturvägledningens värld.

Självguidande stigar

Med hjälp av natur- och kulturstigar leds besökare runt i landskapet och kan med hjälp av naturvägledning lära sig och utveckla sin relation med de värden som de möter. Ibland kallas dessa stigar för

En egen stig i skogen

Naturstigen behöver inte vara en skyltad stig anlagd av en kommun eller länsstyrelse. På många ställen i landet skapas egna naturstigar, av barngrupper, skolor eller engagerade privatpersoner. År

Dokumentation: Gökotta med CNV 15 september 2023

GÖKOTTA MED CNV 15 september 2023. Hur kan vi naturvägledare inspirera fler att förstå och engagera sig för biologisk mångfald? Detta morgonwebbinarium inleddes med ett samtal med Ankie Rauséus som

Nordplus 2023

Nordplus Horizontal 2023 is a nature interpretation networking and training program. The project is run by the Nordic group for nature interpretation. The aim is to learn more about educational

Om CNV

SLU Centrum för naturvägledning (CNV) finns vid Sveriges lantbruksuniversitet på Campus Ultuna, Uppsala. Vi är del av Institutionen för stad och land.

Kommande webbinarier för förvaltare av nationalparker och naturreservat

CNV arrangerar, på uppdrag av Naturvårdsverket, webbinarier för Sveriges nationalparksförvaltare med syfte att stötta dem i arbetet med världsledande pedagogik och naturvägledning inom ramarna för

Loading…