Hoppa till huvudinnehåll

Centrum för naturvägledning, CNV

Centrum för naturvägledning är en kompetensresurs, ett utvecklingsnav och en mötesplats för alla som underlättar för människor att uppleva och utveckla sin känsla för och kunskap om naturen och kulturlandskapet.


Det finns 567 sidor som är taggade med Centrum för naturvägledning (CNV):

Tio tänker om naturvägledning

Boken Tio tänker om naturvägledning är tänkt som en inspirationskälla för dig som arbetar med eller är intresserad av naturvägledning som fenomen. Tio personer som är verksamma som naturvägledare

230314 Planering och utvärdering. Webbinarium

På den här digitala workshoppen fokuserade vi på planering och utvärdering av naturvägledning. Genom planering och utvärdering av våra aktiviteter kan vi lättare svara på frågor om hur aktiviteterna

Nytt från CNV – mars 2023

Senaste nytt från SLU Centrum för naturvägledning Naturvägledning för yrkesverksamma. Anmälan är öppen till höstens kurs. CNV och limniska nätverket bjuder till studiebesök till Ås och Vålådalen! 26-

Om naturvägledning

Här har vi samlat publikationer från CNV som bidrar med en förståelse för naturvägledning som område. Naturvägledning i Sverige 2022 – nuläge och framtidsperspektiv Denna rapport ger en överblick av

Naturvägledning i Norden

Naturvägledning handlar om naturupplevelser som bidrar till att öka människors kunskap och engagemang, och stärka deras relationer till naturen. Det handlar också om levande samtal i och om våra

Kommande webbinarier för förvaltare av nationalparker och naturreservat

CNV arrangerar, på uppdrag av Naturvårdsverket, webbinarier för Sveriges nationalparksförvaltare med syfte att stötta dem i arbetet med världsledande pedagogik och naturvägledning inom ramarna för

Nytt från CNV

Nytt från CNV är vårt korta nyhetsbrev med aktuell information om aktiviteter och projekt. Här finns alla nummer. Nytt från CNV - 22 mars 2023 Nytt från CNV - mars 2023 Nytt från CNV - januari 2023

Universitetskurs Naturvägledning för yrkesverksamma 2023

Den uppskattade kursen Naturvägledning för yrkesverksamma arrangeras i höst för fjortonde gången av SLU Centrum för naturvägledning i samarbete med Avdelningen för miljökommunikation, också vid SLU.

Så får biologisk mångfald liv

Så får biologisk mångfald liv per.bengtson@slu.se GÖKOTTA MED CNV 08:15–09:30. För många är biologisk mångfald ogripbart. Vid detta morgonwebbinarium lyfter vi exempel på hur biologisk mångfald

Studiebesök med limniska nätverket i Jämtland

Studiebesök: Att kommunicera vattnets värde cnv@slu.se SLU Centrum för naturvägledning och limniska nätverket bjuder till studiebesök till Jämtland! Tillsammans med Sportfiskarna dyker vi ner i

Årets naturvägledning 2023

Var finns Sveriges mest inspirerande naturvägledning? I november delar CNV ut utmärkelsen Årets naturvägledning 2023. Nu öppnar vi för nomineringar av aktiviteter, verksamheter och personer som gör

SLU Centrum för naturvägledning

– kunskapscentrum och mötesplats för naturvägledning och naturvägledare

Loading…