Sveriges lantbruksuniversitet

Centrum för naturvägledning, CNV

Centrum för naturvägledning är en kompetensresurs, ett utvecklingsnav och en mötesplats för alla som underlättar för människor att uppleva och utveckla sin känsla för och kunskap om naturen och kulturlandskapet.


Det finns 577 sidor som är taggade med Centrum för naturvägledning (CNV):
Beställningsformulär

Beställningsformulär

Här kan du beställa de tryckta publikationerna från CNV. Vi på CNV har semester. Därför kan det dröja innan du får din bok. Vi är tillbaks i mitten av augusti. Trevlig sommar! Fyll i vilken

CNVs utbud och fortbildning

CNV arrangerar kurser, webbinarier och föreläsningar i våra öppna program eller på beställning. Vi har lång erfarenhet av kompetensutveckling inom naturvägledning och interpretation. Läs mer nedan

Kommande webbinarier för nationalparksförvaltare

CNV arrangerar, på uppdrag av Naturvårdsverket, webbinarier för Sveriges nationalparksförvaltare med syfte att stötta dem i arbetet med världsledande pedagogik och naturvägledning inom ramarna för

Kursen Att skriva om natur

Detta är en praktiskt inriktat kurs för den som vill utveckla sin förmåga att skriva faktabaserade texter om natur. Kurs har SLU Centrum för naturvägledning (CNV) hållit i tillsammans med Thomas

Älgen i rummet - program

Älgen i rummet - program

Älgen i rummet – konsten att kommunicera allemansrätten. Digitalt seminarium 28 januari för dig som arbetar med naturvägledning eller friluftsliv. Programmet är 8.45 – 12.00 med eftersnack kl 13.00.

Dokumentation av CNV:s aktiviteter

Dokumentation av CNV:s aktiviteter

Naturvägledare träffas i olika sammanhang för att utvecklas och utbyta erfarenheter i CNV:s regi. Det handlar dels om kurser och seminarier där CNV står som arrangör, dels arrangemang där CNV

6. Allemansrätten i skolan

Många betonar att det är viktigt att barn och unga lär sig vad allemansrätten innebär, både rättigheter och skyldigheter. Flera organisationer vänder sig till skolan med lärarhandledningar och

5. Allemansrätten på många språk

Naturvårdsverket delar ut bidrag till föreningar och organisationer som vill arbeta med att sprida kunskap om allemansrätten. Bland de projekt som fått stöd finns flera insatser för att ta fram

4. Hur kan cyklister och vandrare mötas i naturen

Cykling är ett härligt sätt att ta sig fram, även i naturen. Att cykla i naturen ingår i allemansrätten, däremot får man inte orsaka skador eller nya spår i naturen. En ensam cyklist gör sällan det,

2021.1

Allemansrätten är en del av vårt kulturarv. Det ger oss tillgång till fantastiska naturupplevelser, men innebär också ett ansvar. För de flesta är allemansrätten en självklarhet, men ofta blir det

Tinnerö eklandskap – från militärt övningsfält till Linköpings lustgård

När Linköpings regemente lades ner 1998 blev det en strid om området skulle exploateras eller skyddas. Det forna övningsområdet där två miljoner skott avlossades varje år på 80-talet ligger bara två

Naturvägledning för barn och unga

Naturen är en fantastisk resurs för aktiviteter, upplevelser och lärande för barn och unga. Det finns stora vinster att göra genom att till exempel mer av skolans undervisning sker utomhus. Centrum

Loading…