Sveriges lantbruksuniversitet

Centrum för naturvägledning, CNV

Centrum för naturvägledning är en kompetensresurs, ett utvecklingsnav och en mötesplats för alla som underlättar för människor att uppleva och utveckla sin känsla för och kunskap om naturen och kulturlandskapet.


Det finns 382 sidor som är taggade med Centrum för naturvägledning (CNV):

Guidekursen CIG, maj och augusti i Uppsala

Detta är kursen för dig som vill spetsa din kompetens när det gäller att planera och genomföra guidningar, att reflektera över vad som sker i guidesituationens kommunikation och få nya verktyg för

Natur och hälsa

Inom forskningen samlas allt mer kunskap om naturens positiva effekter på vår hälsa, såväl fysiskt som psykiskt. Allt fler verksamheter använder denna kunskap, men fortfarande finns en stor potential

Hälsa Söderåsen maj 2019

Välkommen till ett seminarium om naturvägledning och hälsa som CNV anordnar tillsammans med SLU:s forskningsplattform Framtidens djur, natur och hälsa och Söderåsens nationalpark. Den 20 – 21 maj

Medarbetare

Vi är för närvarande fyra personer som arbetar på CNV. Vår huvudsakliga uppgift är att se till att CNV fungerar som kompetensresurs, utvecklingsnod och mötesplats för alla som förmedlar kunskap om

CNV-seminarium: Naturvägledning och hälsa i skyddad natur

CNV-seminarium: Naturvägledning och hälsa i skyddad natur

CNV-seminarium: Naturvägledning och hälsa i skyddad natur cnv@slu.se Välkommen till ett seminarium om naturvägledning och hälsa som CNV anordnar tillsammans med SLU:s forskningsplattform Framtidens

Naturens år

Nätverket Naturens år består av ungefär 30 myndigheter och organisationer som samverkar kring frågor som rör naturen. Syftet med nätverket är att öka kunskapen och intresset för vår gemensamma natur.

Tack för din anmälan

Tack för din anmälan

Tack för att du anmält dig till seminariet Naturvägledning och hälsa! Antagna deltagare meddelas efterhand. Efter sista anmälningsdag 3 maj skickar vi ut information om antagningen till alla anmälda.

Konferens CNV 10 år

Som en del i firandet av CNV:s tioårsjubileum hölls konferensen "Naturvägledning för framtiden" på SLU campus Ultuna 8-9 oktober 2018. Naturvägledning handlar om kommunikation om natur och

Universitetskurs Naturvägledning för yrkesverksamma 2019

Tionde året för den uppskattade kursen Naturvägledning för yrkesverksamma! Kursen som hålls på SLU i Uppsala arrangeras av CNV i samarbete med Avdelningen för miljökommunikation. Första kursträffen

Guideutbildning med fokus på berättande och hälsa i naturen

Guideutbildning med fokus på berättande och hälsa i naturen

Guideutbildning med fokus på berättande och hälsa i naturen cnv@slu.se Utveckla dig som naturvägledare/naturguide. Ge naturguidningen nytt liv genom dina berättelser och övningar med lugna och

Lediga jobb

Lediga jobb

På denna sida kan naturvägledare få hjälp med att finna lediga jobb. Tipsa oss gärna om jobb som kan läggas upp denna sida. För aktuella jobb på Platsbanken kan man söka på t ex naturvägledare ,

Intensivkurs i storytelling

Intensivkurs i storytelling

Intensivkurs i storytelling cnv@slu.se En kväll för dig och din personal som jobbar med att möta kunder. Oavsett om du jobbar på hotell, i butik, på café eller museum så vill man ge kunden bästa