Hoppa till huvudinnehåll

Centrum för naturvägledning, CNV

Centrum för naturvägledning är en kompetensresurs, ett utvecklingsnav och en mötesplats för alla som underlättar för människor att uppleva och utveckla sin känsla för och kunskap om naturen och kulturlandskapet.


Det finns 484 sidor som är taggade med Centrum för naturvägledning (CNV):

Folkhälsomyndigheten samordnar friluftsliv för god folkhälsa

I samband med att den nya Folkhälsomyndigheten formades år 2014 - genom en sammanslagning av Smittskyddsinstitutet, Statens folkhälsoinstitut och de delar av Socialstyrelsen som ansvarar för

Läs mer - internationellt

Sammanställningen ingick i Naturvägledaren 2015.1. Danmark Danska Natur- och sundhetsportalen presenterar forskning och erfarenheter kring sambanden mellan hälsa och natur på ett lättillgängligt sätt

Läs mer - Sverige

Inom området natur och hälsa händer det mycket. Här är en sammanställning av några webbplatser, projekt och rapporter som kan vara särskilt intressanta för er som arbetar med naturvägledning.

Hälsoskogar och klöverstigar
- exempel från Danmark

Detta är en artikel från Naturvägledaren 2015.1. Invigning av hälsoskog och hälsoportal i Danmark Den 28 november 2014 invigdes Danmarks första hälsoskog i Hørsholms arboretum. Hälsoskogen Octovia

Shinrin-yoku – skogsbad på japanska

Forskning om naturens välgörande inverkan på vår hälsa bedrivs på många platser i världen. I Japan har man dessutom lyckats förmedla kunskapen om framförallt skogens fysiskt och psykiskt

Internationellt intresse för natur och hälsa

Hur ser intresset för natur och hälsa ut i världen? Vilka möjligheter finns det för naturvägledare att arbeta inom området? Matti Tapaninen från finska Forststyrelsen (Metsähallitus) är ordförande i

Forskning om natur och hälsa vid SLU

Under de senaste åren har flera forskningsprojekt vid SLU rört naturens eller trädgårdens betydelse för människors hälsa, främst med inriktning mot rehabilitering vid stressrelaterad ohälsa. Här

Naturvägledning - vägen till hälsa i Danmark

Kanske är Danmark det land i Skandinavien som kommit längst i arbetet med natur och hälsa. Här finns till exempel naturvägledare anställda vid kommuner och inom hälsovård och skola för att ge olika

Fysisk aktivitet och natur på recept

Detta är en artikel från Naturvägledaren 2015.1. Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en skriftlig ordination på en aktivitet som anpassas till de förutsättningar som varje enskild patient har.

Tillgänglighet till naturen

I samband med Internationella naturvårdsunionens, IUCNs, internationella kongress i Australien i november, lanserades en motordriven terränggående rullstol. Många av landets mest attraktiva och

Möt en naturhälsopedagog

Bosse Rosén är naturhälsopedagogen och naturguiden vars arbete till stor del kretsar kring kopplingen mellan natur och hälsa. Bland mycket annat har han gjort en guidehandledning till Natur på recept

2015.1

Inom forskningen samlas allt mer kunskap om naturens positiva effekter på vår hälsa, såväl fysiskt som psykiskt. Allt fler verksamheter använder denna kunskap, men fortfarande finns en stor potential

Loading…