Hoppa till huvudinnehåll

Centrum för naturvägledning, CNV

Centrum för naturvägledning är en kompetensresurs, ett utvecklingsnav och en mötesplats för alla som underlättar för människor att uppleva och utveckla sin känsla för och kunskap om naturen och kulturlandskapet.


Det finns 624 sidor som är taggade med Centrum för naturvägledning (CNV):

Klimatvågen

Klimatvågen är en interaktiv utställning där besökaren kan väga de olika delarna av sin konsumtion för att se hur stor klimatpåverkan är. Utställningen, som går att boka hos Stockholms stad, har

Hej Naturvägledare!

Den första oktober tillträdde Björn Risinger som ny generaldirektör för Naturvårdsverket. Han ser med glädje på hur olika myndigheter idag arbetar aktivt med att stärka och kommunicera våra

Naturvägledning för olika målgrupper

Här kan du läsa om naturvägledning för olika målgrupper.

Martin Emtenäs ivj 2017

Martin Emtenäs har varit fascinerad av naturen så länge han kan minnas. Numera är han småbarnspappa och drar ofta med sig barnen på utflykter. Här är hans tips på hur man får ut barn i naturen.

Stefan von Bothmer

"Känslan är viktigast. Om jag inte får kontakt med gruppen så har de inget förtroende för mig. En av mina förebilder, Joseph Cornell, har sagt att: People are more interesting than ideas. Att

6. Allemansrätten i skolan

Många betonar att det är viktigt att barn och unga lär sig vad allemansrätten innebär, både rättigheter och skyldigheter. Flera organisationer vänder sig till skolan med lärarhandledningar och

Söka medel

Här finns några ingångar till medel som går att söka för utveckling av naturvägledning. Hör av dig till CNV om du har ytterligare tips. Allmänna arvsfonden Ger bidrag till ideella aktörer. De vill

Svamp - mer än bara karljohan

Bin i all ära(!), men nog finns det fler organismer som på ett alldeles fascinerande sätt illustrerar naturens oumbärlighet för oss människor. Vad vore vi till exempel utan jäst, penicillin eller

Fysisk aktivitet och natur på recept

Detta är en artikel från Naturvägledaren 2015.1. Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en skriftlig ordination på en aktivitet som anpassas till de förutsättningar som varje enskild patient har.

Skolverket och friluftsmålen

Strax före årsskiftet 2012 antogs tio nya mål för friluftspolitiken. Ett av målen handlar om ett rikt friluftsliv i skolan, att ”barn och elever bör ges goda möjligheter att vistas utomhus”. Nästa år

Svenska barns naturkontakt

Är barn ute i naturen nuförtiden? Mattias Sandberg har forskat i ämnet. "Det är lätt att bli alarmistisk och säga att det är så stor skillnad mot förr. Men jag tror att man tenderar att underskatta

Dialog-verktyg

Ibland räcker inte zoom-mötet, mailkorrespondensen eller det traditionella mötesrummet till. Genom att flytta ut samtal till parken, skogen eller stranden kan naturen hjälpa till med dialogen.

Loading…