16 nov

Plats bestäms senare

Styrgruppsmöte SLU Grogrund

Deadline för att skicka in underlag till mötet är 2 november. Underlag skickas till slugrogrund@slu.se

Fakta

Tid: 2022-11-16 -
Ort: Plats bestäms senare

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Ida Andersson, kommunikatör
SLUGrogrund@slu.se
tel: +4640415547, +46702815142