6 dec

Digitalt

Funktionell grön infrastruktur - ett digitalt kunskapsseminarium

seminarier, workshops |

Välkommen till ett digitalt kunskapsseminarium där vi gemensamt diskuterar vad som bidrar till och ger förutsättningar för en funktionell grön infrastruktur för biologisk mångfald, samt hur funktionalitet kan mätas och följas upp med hjälp av indikatorer. Heldagsseminariet inkluderar forskare, experter, nationella myndigheter och länsstyrelser.

Vi kommer att ge en överblick över resultaten från tidigare seminarier inom samverkan för grön infrastruktur: terrestra miljöer (nov 2021), urban GI (okt 2022) samt våtmarker, marina och limniska miljöer (Havsmiljöinstitutet prel. nov 2022).

I diskussionerna utgår vi från relevanta och konkreta frågeställningar i myndigheternas arbete med indikatorer, beskrivningar och mål för funktionell grön infrastruktur. Syftet är att bidra med kunskapsunderlag för att uppnå mål om biologisk mångfald.

 

Program

 

Sista anmälningsdag fredag 2 december.

Fakta

Tid: 2022-12-06 09:30 - 15:30
Ort: Digitalt
Mer information:

Urban Gunnarsson, SLU Artdatabanken, tel: 018-67 15 55, e-post: Urban.Gunnarsson@slu.se

Johan Niss, Länsstyrelsen Skåne, tel: 010-224 15 26, e-post: Johan.Niss@lansstyrelsen.se

Om seminariet
Seminariet arrangeras av SLU Artdatabanken på uppdrag av länsstyrelserna. Arrangemanget ingår som en samverkansåtgärd inom Miljömålsrådets programområde för grön infrastruktur om att ta fram indikatorer för och beskrivningar av en funktionell grön infrastruktur.


Relaterade sidor: