6
apr
Online

Möte med arbetsgrupp inom centrala skogsskyddskommittén

möten, sammanträden |

Som en del i arbetet inom Centrala skogsskyddskommittén har en arbetsgrupp bildats med Skogstyrelsen och SLU i samverkan. Den 6 maj håller arbetsgruppen sitt andra möte för året.

Grupperingen är ny sedan 2022 och agerar bland annat extern referensgrupp till SLU Skogsskadecentrum. Grupperingen bistår i dialog till centrets prioriteringar och utveckling. Viktiga frågor på agendan vid detta möte rör den praktiska kopplingen för de ansökningar centret nyligen fått in från forskare på bl a SLU.

Relaterade sidor: