Hoppa till huvudinnehåll

Skogsskada


Det finns 126 sidor som är taggade med Skogsskada:

Destruktiv barkborre härjar i Ryssland

En invasiv barkborre har orsakat enorma skador på sibirisk pichtagran. I centrala Sibirien i Rysslands är hela 540 000 hektar är förstörda och 10 miljoner hektar i farozonen. Kan den här barkborren

Forskarskola

Forskarskolan vid SLU Skogsskadecentrum är en viktig komponent både för kunskapsutveckling inom området och för kompetensförsörjning inom universitet, forskningsinstitut, myndigheter och skogsföretag

Risk för ännu en brandhärjad sommar i skogen

Långvarig värme, ihållande uppehållsväder och risk för åsknedslag under sommaren är alltsammans faktorer som påverkar brandrisken i skog och mark. Sommaren 2018 är ett tydligt exempel då

Analys

Analysfunktionen är en viktig del av SLU Skogsskadecentrum. Våra analytiker undersöker risken för skadeutbrott, identifierar kunskapsluckor och är ett kunskapsstöd inom centret. Våra analytiker har

Almuppropet 2024: Friska almar sökes!

Nu drar vi igång säsongen 2024 och vill ha in ännu fler tips om friska almar runt om i Sverige. Almsjukan drar fram i en rasande fart vilket har fått stora konsekvenser för almbestånden runt om i

Ovanligt fynd när forskare undersökte björkskador utanför Hudiksvall

Ett planterat bestånd av björkar utanför Hudiksvall har drabbats av oklara skador. Nu försöker forskare identifiera orsaken till skadorna. De första indikationerna av skador upptäcktes för ett par år

Mysteriet med de döda tallarna

Runt om i landet har tallar gåtfullt blivit sjuka och dött. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) tar upp jakten på de misstänkta skadegörarna och hittar en oväntad duo i blått. Solen

Nätverka i Umeå kring växtskydd och skogsskador

Välkommen till ett nätverkssymposium 2–3 oktober, arrangerat av SLU Nätverk växtskydd och SLU Skogsskadecentrum. Symposiet är för dig som arbetar vid SLU och är verksamma inom dessa områden. Mötet

Phytophthora i Sverige

Forskare förutspår att Phytophthora-arter kommer att orsaka allt större problem med växthälsa i framtiden, även i Sverige. För att skydda oss och våra handelspartners behöver vi god och uppdaterad

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med SLU Skogsskadecentrum? Kontakta gärna oss som jobbar här eller någon av SLU:s samverkanslektorer som är experter på skog och skogsskador!

Doktorandkurs bäddar för nätverk och samarbeten

Övervakning och miljöanalys av skogsskador stod i fokus när doktorander avslutade kurs med en vecka i Lycksele i Västerbotten. En vecka som gett kunskap, nätverk och nya perspektiv på samarbeten inom

Utredning lyfter SLU Skogsskadecentrum

Almen är akut hotad i Sverige och riskerar att försvinna helt om inget görs. Landsbygdsminister Peter Kullgren fick nyligen ta emot ett yttrande från utredningen om skogsträdsförädling för ökad

Loading…