Sveriges lantbruksuniversitet

Skogsskada


Det finns 86 sidor som är taggade med Skogsskada:

Rekordmånga träd dödades av granbarkborre 2018

Den extremt torra och varma sommaren 2018 gynnade barkborrarna samtidigt som torkan stressade träden, vars försvarsförmåga minskade. Framförallt var det under den senare delen av sommaren som granar

Rekordmånga träd dödades av granbarkborre 2018

Den extremt torra och varma sommaren 2018 gynnade barkborrarna samtidigt som torkan stressade träden, vars försvarsförmåga minskade. Framförallt var det under den senare delen av sommaren som granar

Hjalmar Holm

Hjalmar Holm

Jag skriver på min masteruppsats om askskottsjuka inom jägmästarprogrammet. Jag har jobbat flera säsonger med fältinventering och i skogliga försök, bland annat för Riksskogstaxeringen och för

Fredrik Widemo

Fredrik Widemo

Fredrik Widemo är docent i zooekologi och universitetslektor med särskilt samverkansuppdrag inom området Vilt-Skog. Vidare är Fredrik Widemo koordinator för programmet Vilt inom SLU:s Fortlöpande

Berit Samils om resistens mot törskatesvampen

Berit Samils berättar om törskatesvamp på tall för tidningen Skog Supply. Hon har studerat resistensreaktioner hos träden för att kunna utveckla molekylära markörer som kan användas i

Berit Samils om resistens mot törskatesvampen

Berit Samils berättar om törskatesvamp på tall för tidningen Skog Supply. Hon har studerat resistensreaktioner hos träden för att kunna utveckla molekylära markörer som kan användas i

Ny skadegörare särskilt aggressiv på slösaktiga, snabbväxande tallar

Tallskadegöraren Diplodia sapinea blev känd för svenska skogsägare över en natt 2016, då den för första gången avslöjades som orsak till ett stort sjukdomsutbrott i svensk tallskog. I en ny studie

Ny skadegörare särskilt aggressiv på slösaktiga, snabbväxande tallar

Tallskadegöraren Diplodia sapinea blev känd för svenska skogsägare över en natt 2016, då den för första gången avslöjades som orsak till ett stort sjukdomsutbrott i svensk tallskog. I en ny studie

Stora tallskador på Gotland

Över stora områden runt Visby på Gotland finns stora områden med skadade tallar. I ett nytt projekt i samarbete med Skogssturelsen kommer doktoranden Laura Brodde undersöka vilken roll skadegöraren

Stora tallskador på Gotland

Över stora områden runt Visby på Gotland finns stora områden med skadade tallar. I ett nytt projekt i samarbete med Skogssturelsen kommer doktoranden Laura Brodde undersöka vilken roll skadegöraren

Myller i julgranen

Det drar ihop sig till jul. Snö, tomte, glögg och gran hör denna tiden till. Värmen, sprakande brasa, julklappar under granen. Men stopp ett tag! Granen ja - har du någon gång tänkt på att du tagit

Myller i julgranen

Det drar ihop sig till jul. Snö, tomte, glögg och gran hör denna tiden till. Värmen, sprakande brasa, julklappar under granen. Men stopp ett tag! Granen ja - har du någon gång tänkt på att du tagit

Loading…