Hoppa till huvudinnehåll

Skogsskada


Det finns 106 sidor som är taggade med Skogsskada:

Forskarskola

Forskarskolan vid SLU Skogsskadecentrum är en viktig komponent både för kunskapsutveckling inom området och för kompetensförsörjning inom universitet, forskningsinstitut, myndigheter och skogsföretag

Om oss

SLU Skogsskadecentrum arbetar med att förebygga och övervaka skogsskador orsakade av till exempel stormar, bränder, torka, växtskadegörare och klövvilt. Arbetet görs i nära samarbete med

Nu öppnar anmälan till forskarskolas första årsmöte

Välkommen till SLU Skogsskadecentrums forskarskolas första årsmöte som arrangeras tillsammans med Sveaskog. Anmälan för årsmötet har nu öppnat. Årsmötet kommer hållas på Fredensborgs Herrgård i

Utlysningar & projekt

SLU Skogsskadecentrum finansierar forskningsprojekt, miljöövervakning, förstudier eller utvecklingsprojekt med koppling till skogsskador. Vi ger också stöd till doktorandkurser eller forskarutbyten

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med SLU Skogsskadecentrum? Kontakta gärna oss som jobbar här eller någon av SLU:s samverkanslektorer som är experter på skog och skogsskador! Vi som arbetar på SLU

Kommunikatör vill lyfta SLU Skogsskadecentrums arbete

I mitten på augusti påbörjade Theres Svensson sin tjänst som kommunikatör på SLU Skogsskadecentrum. Hon vill nu lyfta centrets viktiga arbete och sprida kunskap om skogsskador. Theres blir den första

Årsmöte SLU Skogsskadecentrums forskarskola

Årsmöte SLU Skogsskadecentrums forskarskola katja.fedrowitz@slu.se Välkommen till SLU Skogsskadecentrums forskarskolas första årsmöte Årsmötet äger rum på Fredensborgs Herrgård, Småland och som

SLU Skogsskadecentrum

Vi tar fram kunskap för att rusta skogen mot skogsskador och analyserar risker och konsekvenser av skogsskador.

Ta chansen att nätverka med andra växtskydds- och skogsskadeforskare!

Är du på jakt efter nya samarbetspartner på SLU med kompletterande kunskaper? Undrar du vilka andra på SLU som arbetar med växtskydd och skogsskador? Nu har du chansen att nätverka den 9–10 oktober i

Granbarkborreangrepp efter storm och torka – hur skiljer sig utbrotten åt?

Klimatförändringarna har gjort att barkborreutbrott har ökat världen över. I Sverige har vi historiskt sett haft fler utbrott efter stormar än torka. Men med varmare temperaturer kommer vi säkerligen

Granbarkborrar i skyddad natur påverkar inte granbarkborreutbrott i stort

Angrepp av granbarkborre i skyddade områden påverkar inte utbrotten i stort, eftersom arealen skyddad granskog är mycket mindre än arealen brukad granskog. Men om utbrott förekommer i skyddade

Loading…