Hoppa till huvudinnehåll

Skogsskada


Det finns 64 sidor som är taggade med Skogsskada:

En nationell databas om bränd skog behöver skapas

Intresset för att ta fram en nationell branddatabas har funnits i över 20 år bland en rad olika aktörer men längre än så har man inte kommit. Nu vill Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ta nästa steg

Analysfunktion

Analysfunktionen är en viktig av SLU Skogsskadecentrum. Våra analytiker undersöker risken för skadeutbrott, identifierar kunskapsluckor och är ett kunskapsstöd för centret. Våra analytiker har

Projekt

SLU Skogsskadecentrum finasierar forskningsprojekt, miljöövervakning, förstudier eller utvecklingsprojekt med koppling till skogsskador. Vi ger också stöd till doktorandkurser eller forskarutbyten

Skogsskador och SLU

De här enheterna arbetar med forskning och miljöanalys av skogsskador på SLU.

Om oss

SLU Skogsskadecentrum arbetar med att förebygga och övervaka skogsskador orsakade av till exempel stormar, bränder, torka, växtskadegörare och klövvilt. Arbetet görs i nära samarbete med

SLU Skogsskadecentrum

Vi tar fram kunskap för att rusta skogen mot skogsskador och analyserar risker och konsekvenser av skogsskador.

Få uppdateringar

Vill du få uppdateringar från SLU Skogsskadecentrum? Fyll i formuläret nedan så skickar vi uppdateringar!

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med SLU Skogsskadecentrum? Kontakta gärna oss som jobbar här eller någon av SLU:s samverkanslektorer som är experter på skog och skogsskador! Vi som arbetar på SLU

Läs och lyssna

Här hittar du information om skogsskador i form av populärvetenskapliga texter, poddar och filmer!

Miljöövervakning

Den löpande insamlingen av data om skador och populationer av skadegörare i svenska skogliga ekosystem är en viktig del av SLU Skogsskadecentrum. Data bidrar med viktig information och underlag

Forskarskola

Forskarskolan vid SLU Skogsskadecentrum är en viktig komponent både för kunskapsutveckling inom området och för kompetensförsörjning inom universitet, forskningsinstitut, myndigheter och skogsföretag

Myrorna kan hjälpa oss att bekämpa skadegörare i skogen

I jordbruksekosystem har myror använts länge för att bekämpa skadegörare. Citrusodlare i Kina förstod deras betydelse för flera hundra år sedan. Troligtvis är de lika viktiga i skogen. Till exempel

Loading…