Sveriges lantbruksuniversitet

Skogsskada


Det finns 69 sidor som är taggade med Skogsskada:

Betesskador från älg var inte mindre i vargrevir

Toppredatorer som stora rovdjur kan genom sin påverkan på bytesdjur, ofta växtätare, även påverka andra delar av ekosystemet. Till exempel minskat betestryck på vegetationen. Men någon sådan effekt

Betesskador från älg var inte mindre i vargrevir

Toppredatorer som stora rovdjur kan genom sin påverkan på bytesdjur, ofta växtätare, även påverka andra delar av ekosystemet. Till exempel minskat betestryck på vegetationen. Men någon sådan effekt

Växthormonet metyljasmonat skyddar barrträdsplantor mot snytbaggar i mer än ett år

Behandling av granplantor med växthormonet metyljasmonat (MeJa) kan effektivt minska insektsskador och enligt en studie från SLU kan detta skydd hålla i sig i mer än ett år. Dessutom kan behandlingen

Växthormonet metyljasmonat skyddar barrträdsplantor mot snytbaggar i mer än ett år

Behandling av granplantor med växthormonet metyljasmonat (MeJa) kan effektivt minska insektsskador och enligt en studie från SLU kan detta skydd hålla i sig i mer än ett år. Dessutom kan behandlingen

Ständigt aktivt försvar viktigt för askens skydd mot askskottssjukan

I snart 30 år har askskottssjukan dragit fram som en löpeld genom Europas askbestånd. Miljontals träd har försvunnit, men det finns de som överlever. Vi vet ännu mycket litet om vad det beror på. En

Ständigt aktivt försvar viktigt för askens skydd mot askskottssjukan

I snart 30 år har askskottssjukan dragit fram som en löpeld genom Europas askbestånd. Miljontals träd har försvunnit, men det finns de som överlever. Vi vet ännu mycket litet om vad det beror på. En

Skogspolitik och skoglig planering

Vi har ett tvärvetenskapligt perspektiv med skogspolitik och skoglig planering som huvudämnen. Forskningen spänner över ett brett område, från modellbaserade analyser av skötselalternativ över

Granfrön hotas

Granfrön från utvalda träd är nödvändiga för att trygga återplanteringen av avverkad skog. Produktionen är dock otillräcklig, delvis på grund av skador orsakade av svampen Thekopsora aerolata. Ett

Granfrön hotas

Granfrön från utvalda träd är nödvändiga för att trygga återplanteringen av avverkad skog. Produktionen är dock otillräcklig, delvis på grund av skador orsakade av svampen Thekopsora aerolata. Ett

Snytbaggen känslig för bakteriepreparat som används för myggbekämpning

SLU har undersökt om snytbaggar är känsliga för gifter från olika stammar av bakterien Bacillus thuringiensis (Bt). Starkast dödlig effekt i denna laboratoriestudie hade något överraskande VectoBac,

Snytbaggen känslig för bakteriepreparat som används för myggbekämpning

SLU har undersökt om snytbaggar är känsliga för gifter från olika stammar av bakterien Bacillus thuringiensis (Bt). Starkast dödlig effekt i denna laboratoriestudie hade något överraskande VectoBac,

skadegörare nordiska barrträdsskogarna

I en nyligen publicerad studie använde vi oss av en screeningprocedur för att identifiera skadegörare som angriper barrträd och som skulle kunna transporteras med prydnadsväxter. – Målsättningen var

Loading…