Sveriges lantbruksuniversitet

Skogsskada


Det finns 45 sidor som är taggade med Skogsskada:
askskottjsukan.jpg

Värdefulla askar kan beskäras för att räddas från askskottssjukan

I Sverige är asken sedan 2010 rödlistad och klassas sedan 2015 som en akut hotad på grund av askskottssjukan. Foto: Michelle Cleary. Att beskära infekterade askar kan temporärt rädda dem undan askskottssjukan, men kunskap om hur stor del av en ...

hårig-videbagge-larv.jpg

Mycket bladbaggar på al i år

Larv av hårig videbagge. Foto: Åke Lindelöw Under försommaren 2017 har klibbalen på många platser i södra Sverige mer eller mindre kalätits av olika bladbaggar. Många har uppmärksammat skadorna. Rapportera gärna in dina iakttagelser till ...

Gremmeniella.jpg

Även lindriga Gremmeniella-angrepp orsakar minskad tillväxt i många år

Gremmeniella abietina är en svamp som angriper tall och gran i Sverige. Trots att mindre än en femtedel av tallkronan bär infektionssymptom tar det trädet åtskilliga år att återfå normal tillväxthastighet efter ett utbrott av Gremmeniella abietina. ...

almsjuka.jpg

Det går att begränsa spridning av almsjuka

Lundalm som smittats med almsjuka. Trädet stod vid Valls kyrka på Gotland. Foto Audrius Menkis Gotland var länge förskonad från almsjuka men 2005 upptäcktes den i Vallstena. Nu har almsjukan på Gotland bekämpats i tio år och metoderna fungerar, ...

ingress-skogsskada.jpg

Rapportera fynd av två nya skadesvampar

Två mikrosvampar som lever på olika arter av tall har påträffats i Sverige. De kommer från Nordamerika och spreds till södra halvklotet i samband med storskalig plantering av nordamerikanska tallar. Numera är de spridda över hela världen. Skador ...

Utveckling av Gremmeniella epidemin

Utveckling av Gremmeniella epidemin

2004-04-16 Förväntad skadebild under 2003 - Sommaren och hösten 2002 var relativt torr och varm vilket negativt påverkat svampens förmåga att sprida sig. Detta har vi kunnat konstatera genom att undersöka infektionstätheten i skott på träd ...

Kastanjemal nu i Uppsala

Kastanjemal nu i Uppsala

2009-08-10 Så har då denna invasionsart nått Uppsala. Blad med de karakteristiska minorna innehållandes puppor insamlades den 9 augusti nära Uppsala centrum. Kastanjemal (Cameraria ohridella) har sedan de första observationerna i Skåne 2003 nu ...

julgran-skogsskada.jpg

Myller i julgranen - God Jul önskar SLU

En julgran som tas hem från skogen kan innehålla många småkryp. Det drar ihop sig till jul. Snö, tomte, glögg och gran är på gång. Värmen, sprakande brasa, julklappar under granen. Men stopp ett tag! Granen ja - har du någon gång tänkt ...

Aktuellt om skogsskador

Aktuellt om skogsskador

Här kan du läsa om olika skogsskadeutbrott. Längst ner finns en sida med arkiverade nyheter från före 1 juni 2016. Värdefulla askar kan beskäras för att räddas från askskottssjukan Att beskära infekterade askar kan temporärt rädda dem undan ...

AspskorvIMG_8134.JPG

Aspskorv känd från angrepp på plantor nu på träd

Aspskorv är en svampsjukdom som drabbar aspblad och unga skott framför allt på aspsly. Redan förra året (2015) uppmärksammades att stora aspar hade likadana angrepp och i år har vi flera belägg för att stora aspar angrips. Symptombilden är ...

Löw´s tallsköldlus angriper tall på Gotland

Löw´s tallsköldlus angriper tall på Gotland

2003-02-06 I december 2002 uppmärksammades att tallar på SV Gotland hade bruna barr och också döda årsskott. Många av barren hade redan ramlat av och kvar på kvisten satt i huvudsak bruna barr samt några grönbruna. På barrens insidor syntes ...

Flaggande vissna ekblad?

Flaggande vissna ekblad?

2003-08-04 Under de senaste dagarna har man kunnat se bruna, ett eller två blad, här och där i ekarnas kronor. Tittar man närmare på skotten, där de vissna bladen sitter, är 2-3 cm av den yttersta delen också vissen och vid basen något uppsvälld. ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4