Sveriges lantbruksuniversitet

Skogsskada


Det finns 47 sidor som är taggade med Skogsskada:
Myhetsbrev-bete-tall_web.jpg

Viltskador: "Vi måste bryta en negativ spiral"

Ytterligare en betad tall. I detta Nyhetsbrev från Skog Alnarp berättar forskare Annika Felton om sin forskning om hjortdjurens matvanor. Nya kunskaper om hjortdjurens matvanor ger verktyg för att skapa foder i produktionsskogen och därmed minska ...

Davide-i-provyta.jpg

Död ved kan minska risken för insektsskador i skog

Davide Bellone placerade kokonger av röd tallstekel strax under markytan. Foto: Kevin Cestrières Risken för utbrott av röd tallstekel kan minska med mer död ved i skogen, enligt en ny studie från SLU. Det beror troligtvis på att den döda veden ...

Aktuellt om skogsskador

Aktuellt om skogsskador

Här kan du läsa om olika skogsskadeutbrott. Längst ner finns en sida med arkiverade nyheter från före 1 juni 2016. Viltskador: "Vi måste bryta en negativ spiral" I detta Nyhetsbrev från Skog Alnarp berättar forskare Annika Felton om ...

Sommarvärme och skogsskador

Sommarvärme och skogsskador

2004-04-20 Sommarvärme och skogsskadorSommaren 2002 går till historien som en av de varmaste och soligaste. Efter en tids gråväder i juni följde en i det närmaste obruten följd av sommardagar till långt in i september. Sol och värme gynnar ...

rod-tallstekel.jpg

Röd tallstekel - utbrott igen

Bilden visar hur röda tallstekelns larver äter av fjolårsbarren. Foto: Åke Lindelöw Under försommaren noterades stora utbrott av röd tallstekel framför allt i södra Sverige. Det är ett återkommande fenomen. Även 2009-2010 angrep denna för ...

askskottjsukan.jpg

Värdefulla askar kan beskäras för att räddas från askskottssjukan

I Sverige är asken sedan 2010 rödlistad och klassas sedan 2015 som en akut hotad på grund av askskottssjukan. Foto: Michelle Cleary. Att beskära infekterade askar kan temporärt rädda dem undan askskottssjukan, men kunskap om hur stor del av en ...

hårig-videbagge-larv.jpg

Mycket bladbaggar på al i år

Larv av hårig videbagge. Foto: Åke Lindelöw Under försommaren 2017 har klibbalen på många platser i södra Sverige mer eller mindre kalätits av olika bladbaggar. Många har uppmärksammat skadorna. Rapportera gärna in dina iakttagelser till ...

Gremmeniella.jpg

Även lindriga Gremmeniella-angrepp orsakar minskad tillväxt i många år

Gremmeniella abietina är en svamp som angriper tall och gran i Sverige. Trots att mindre än en femtedel av tallkronan bär infektionssymptom tar det trädet åtskilliga år att återfå normal tillväxthastighet efter ett utbrott av Gremmeniella abietina. ...

almsjuka.jpg

Det går att begränsa spridning av almsjuka

Lundalm som smittats med almsjuka. Trädet stod vid Valls kyrka på Gotland. Foto Audrius Menkis Gotland var länge förskonad från almsjuka men 2005 upptäcktes den i Vallstena. Nu har almsjukan på Gotland bekämpats i tio år och metoderna fungerar, ...

ingress-skogsskada.jpg

Rapportera fynd av två nya skadesvampar

Två mikrosvampar som lever på olika arter av tall har påträffats i Sverige. De kommer från Nordamerika och spreds till södra halvklotet i samband med storskalig plantering av nordamerikanska tallar. Numera är de spridda över hela världen. Skador ...

Utveckling av Gremmeniella epidemin

Utveckling av Gremmeniella epidemin

2004-04-16 Förväntad skadebild under 2003 - Sommaren och hösten 2002 var relativt torr och varm vilket negativt påverkat svampens förmåga att sprida sig. Detta har vi kunnat konstatera genom att undersöka infektionstätheten i skott på träd ...

Kastanjemal nu i Uppsala

Kastanjemal nu i Uppsala

2009-08-10 Så har då denna invasionsart nått Uppsala. Blad med de karakteristiska minorna innehållandes puppor insamlades den 9 augusti nära Uppsala centrum. Kastanjemal (Cameraria ohridella) har sedan de första observationerna i Skåne 2003 nu ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4