Hoppa till huvudinnehåll

Skogsskada


Det finns 39 sidor som är taggade med Skogsskada:

Sök medel inom växtskydd/växthälsa

SLU Nätverk växtskydd utlyser medel för forskare vid SLU för att delta i konferenser som är relevanta inom området växtskydd/växthälsa under 2022 eller 2023. Utlysningen syftar till att hjälpa

Förorenat frö förödande

Utbrotten av diplodia på tall har varit något av ett mysterium. De kan bero på dödliga svampar i fröer. Det är välkänt att importerade växter kan ha fripassagerare i form av patogena svampar och

Forskarskola

En ny forskningsskola befinner sig just nu i utveckling. Senare under våren kommer det att finnas information på den här sidan om hur du kan gå med i forskarskolan om du redan är doktorand.

SLU Skogsskadecentrum

SLU Skogsskadecentrum framställer kunskap för att rusta skogen mot skogsskador som orsakas av vilt, insekter, svampar, stormar, bränder och torka, med mera. I uppdraget ingår också att analysera

Så utbildas framtidens skogsskadeexperter

I slutet av sommaren 2022 startar SLU Skogsskadecentrums forskarskola sin verksamhet med den första gruppen antagna doktorander. Målsättningen är att bidra till samhället med både ny kunskap om

Ny analytiker på Skogsskadecentrum: Entomolog med fokus på systemtänk

I maj tillträder flera av SLU Skogsskadecentrums nya analytiker. Entomologen Maartje Klapwijk är en av dem. – Det känns jätteroligt, säger Maartje Klapwijk. Hon har en forskarbakgrund inom ekologi

Analysfunktion

Analysfunktionen är en huvuddel av SLU:s skogsskadecentrum. Våra analytiker har följande uppdrag: Att löpande analysera nationella risker för skadeutbrott baserade på befintliga data (t ex

Miljöövervakning

SLU Skogsskadecentrum utvecklar just nu miljöövervakningssprogram för skogsskador. Inom kort kommer det finnas en utlysning för långvariga projekt inom miljöövervakning av skogsskador.

Nya rön om motståndskraft mot rotröta kan utnyttjas i granförädling

Det finns stor variation i resistens hos gran mot de båda arterna av rotticka, H. parviporum och H. annosum s.s. Det visar Hernán Dario Capador-Barreto i sin nya doktorsavhandling. Resultaten kan

Möte med arbetsgrupp inom centrala skogsskadekommittén

Möte med arbetsgrupp inom centrala skogsskyddskommittén annika.mossing @slu.se Som en del i arbetet inom Centrala skogsskyddskommittén har en arbetsgrupp bildats med Skogstyrelsen och SLU i

Symposium om skogspatologi

Save the date: Symposium om skogspatologi cajsa.lithell@slu.se Välkommen till ett internationellt symposium om skogspatologi! Symposiet "Breaking new grounds in forest pathology" arrangeras för att

Loading…