Hoppa till huvudinnehåll

Skogsskada


Det finns 33 sidor som är taggade med Skogsskada:

Plantor av barrträd kan bli bättre på självförsvar

Växter kan försvara sig mot djur som försöker äta dem och det kan vi utnyttja inom växtskyddet. Yayuan Chen har i sin avhandling undersökt hur metyljasmonat (MeJA) kan användas för att trigga

Skogspolitik och skoglig planering

Vi har ett tvärvetenskapligt perspektiv med skogspolitik och skoglig planering som huvudämnen. Forskningen sträcker sig från skoglig planering på landskapsnivå till jämförande analyser av

Hur vi tar död på de träd vi älskar

Mårten Lind ska skriva en bok om hur vi tar död på de träd vi älskar och behöver för vår överlevnad genom att ovetandes utsätta dem för främmande och förödande mikroorganismer. Miljarder almar och

SLU Nätverk växtskydd kick-off

Kick-off för SLU Nätverk växtskydd cajsa.lithell@slu.se Kom och nätverka med andra på SLU som arbetar inom växtskydd eller växthälsa. Lär känna och hjälp till att utforma vårt nya SLU Nätverk

Betesskador från älg var inte mindre i vargrevir

Toppredatorer som stora rovdjur kan genom sin påverkan på bytesdjur, ofta växtätare, även påverka andra delar av ekosystemet. Till exempel minskat betestryck på vegetationen. Men någon sådan effekt

Växthormonet metyljasmonat skyddar barrträdsplantor mot snytbaggar i mer än ett år

Behandling av granplantor med växthormonet metyljasmonat (MeJa) kan effektivt minska insektsskador och enligt en studie från SLU kan detta skydd hålla i sig i mer än ett år. Dessutom kan behandlingen

Ständigt aktivt försvar viktigt för askens skydd mot askskottssjukan

I snart 30 år har askskottssjukan dragit fram som en löpeld genom Europas askbestånd. Miljontals träd har försvunnit, men det finns de som överlever. Vi vet ännu mycket litet om vad det beror på. En

Granfrön hotas

Granfrön från utvalda träd är nödvändiga för att trygga återplanteringen av avverkad skog. Produktionen är dock otillräcklig, delvis på grund av skador orsakade av svampen Thekopsora aerolata. Ett

Snytbaggen känslig för bakteriepreparat som används för myggbekämpning

SLU har undersökt om snytbaggar är känsliga för gifter från olika stammar av bakterien Bacillus thuringiensis (Bt). Starkast dödlig effekt i denna laboratoriestudie hade något överraskande VectoBac,

skadegörare nordiska barrträdsskogarna

I en nyligen publicerad studie använde vi oss av en screeningprocedur för att identifiera skadegörare som angriper barrträd och som skulle kunna transporteras med prydnadsväxter. – Målsättningen var

Granbarkborrar som angriper tall

Under försommaren har SLU fått in några rapporter om tallar som dödats av granbarkborre. Rapporterna är förmodligen bara toppen på ett isberg, så fenomenet bör vara ganska utbrett. En fråga som

Alen saknar motståndskraft mot aggressiv typ av skadegörare

Risken är hög för omfattande angrepp på al i ett varmare Sverige. Den analysen gör forskare vid SLU efter att ha konstaterat att alpopulationen inte kommer att kunna anpassa sig till angrepp av en

Loading…