Hoppa till huvudinnehåll

Skogsskada


Det finns 122 sidor som är taggade med Skogsskada:

Skogsskada - Övervakning och miljöanalys

I mars börjar nästa kurs för dig som är doktorand. Kursens målsättning är att ge dig som doktorand förståelse för miljöanalys och hur program för övervakning av skogsskador kan sättas upp. Kursen

Doktorandkurs: Skogsskada - Övervakning och miljöanalys

theres.svensson@slu.se I mars börjar nästa kurs för dig som är doktorand. Kursens målsättning är att ge dig som doktorand förståelse för miljöanalys och hur program för övervakning av skogsskador

Från glupskt rovdjur till pollinatör

Insekter är i många fall dubbelnaturer. Ett utvecklingsstadium kan vara en färggrann pollinatör medan ett annat kan vara ett glupskt rovdjur. Det är inte bara fascinerande utan skapar förutsättningar

Projekt

Forskning är en viktig del av SLU Skogsskadecentrums arbete. Det bidrar med ny kunskap om skogsskador och skogsskadegörare och skapar på det sättet förutsättningar för den svenska skogens hälsa. Stöd

Anmälan öppen för doktorandkursen 'Skogsskada - Övervakning och miljöanalys'

Nu är anmälan öppen för kursen som startar i mars för dig som är doktorand vid SLU Skogsskadecentrums forskarskola. Kursens målsättning är att ge dig som doktorand förståelse för miljöanalys och hur

Studiebesök för Doktorander vid SLU Skogsskadecentrums forskarskola

Studiebesök för doktorander vid SLU Skogsskadecentrums forskarskola theres.svensson@slu.se Välkommen på studiebesök! SLU Skogsskadecentrums forskarskola välkomnar nu dig som doktorand till ett

Forskarskola

Forskarskolan vid SLU Skogsskadecentrum är en viktig komponent både för kunskapsutveckling inom området och för kompetensförsörjning inom universitet, forskningsinstitut, myndigheter och skogsföretag

Skogsskada

Web-baserat expertsystem för diagnos, rapportering, visa samt skadebeskrivningar.

Miljöövervakning

Den löpande insamlingen av data om skador och populationer av skadegörare i svenska skogliga ekosystem är en viktig del av SLU Skogsskadecentrum. Data bidrar med viktig information och underlag

Skador orsakade av vind och snö

Klimatförändringarna förväntas öka förekomsten av flera olika slags skogsskador som till exempel vind och snö. Här hittar du mer information!

SLU Skogsskadecentrum

Vi skapar och samlar kunskap och kompetens för skogens hälsa.

Samverkan - en viktig aspekt för SLU Skogsskadecentrum, skogsnäring och myndigheter

Den 18-19 januari arrangerade SLU Skogsskadecentrum sin årskonferens i Eskilstuna. Under konferensens två dagar nämndes samverkan vid flera tillfällen som en viktig faktor för parternas gemensamma

Loading…