Hoppa till huvudinnehåll

Skogsskada


Det finns 49 sidor som är taggade med Skogsskada:

Öppet möte 19-20 januari

Varmt välkommen till Skogsskadecentrums Öppet möte den 19-20 januari på konferensanläggningen Aronsborg i Bålsta. Mötet vänder sig till alla som är intresserade av skogsskadeområdet. Sista

SLU Skogsskadecentrum

SLU Skogsskadecentrum framställer kunskap för att rusta skogen mot skogsskador som orsakas av vilt, insekter, svampar, stormar, bränder och torka, med mera. I uppdraget ingår också att analysera

Nytt centrum mot skogsskador

Med en ordentlig förstärkning av krigskassan kraftsamlar SLU mot skogsskadorna. Det är allt från granbarkborrar till älgbete, från bränder till rotröta. Efter ett intensivt halvår börjar de flesta

Ny utlysning doktorandprojekt

The SLU Forest Damage Centre has now a second call open to enable a new group of PhD students to start during the first half of 2023. With this second call, the SLU Forest Damage Centre Research

Forskarskola

En ny forskningsskola befinner sig just nu i utveckling. SLU:s Skogsskadecentrum har nu öppnat en ny utlysning för doktorandprojektmedel - mer information finns här: https://www.slu.se/

Utlysning doktorandprojekt SSC

SLU:s Skogsskadecentrum har nu öppnat en andra ansökningsomgång för att möjliggöra för en ny grupp doktorander att börja under första halvåret 2023. Med denna andra utlysning vill forskarskolan av

Törskate i Sverige

Törskate är en mycket allvarlig svampsjukdom som angriper tallar i hela Sverige, med extra omfattande utbrott i norr. Den åsamkar årligen skogsbruket skador för mångmiljonbelopp. Störst problem

Styltflugor kan användas för att bekämpa granbarkborren

Den allvarliga granskadegöraren granbarkborren kan bekämpas med hjälp av styltflugor. Fluglarverna använder specifika doftämnen från både granbarkborren och mikroorganismer för att hitta sitt byte.

Lovord över en rockstjärna – professor Jan Stenlid går i pension

”Är du en av Jan Stenlids studenter?! Han är skogspatologins rockstjärna!” Sålunda utbrast en mycket imponerad ung gäst vid en konferens någonstans i Europa. Han hade precis fått veta att Matilda

Workshop III: Molecular monitoring of airborne fungal forest pathogens

Workshop III: Molecular monitoring of airborne fungal forest pathogens katja.fedrowitz@slu.se Final workshop about how to organize molecular monitoring of airborne fungal forest pathogens. At this

Öppet möte SSC

Öppet möte SLU Skogsskadecentrum katja.fedrowitz@slu.se Varmt välkommen till Skogsskadecentrums Öppet möte den 19-20 januari på konferensanläggningen Aronsborg i Bålsta. Mötet vänder sig till alla

Miljöövervakning

Den löpande insamlingen av data om skador och populationer av skadegörare i svenska skogliga ekosystem är en viktig del av SLU Skogsskadecentrum. Data bidrar med viktig information och underlag

Loading…