25 apr

Online

Möte med nationella hubben för markfrågor om SLU:s satsningar på mark

ejp soil logotyp

Välkommen till ett möte med SLU:s nationella hubb för markfrågor om SLU:s satsningar på mark. Under mötet kommer fyra forskningsprojekt finansierade genom det europeiska forskningsprogrammet EJP SOIL att presenteras.

Markforskningen har de senaste åren seglat upp som en viktig spelare för att lösa dagens samhällsutmaningar, så som klimatförändrningar och livsmedelssäkerhet. EU gör stora satsningar på området, bland annat genom markstrategin och missionen för markhälsa, som båda presenterades under 2021. SLU deltar sedan 2020 i EU-programmet EJP SOIL med fokus på att hitta klimatsmarta lösningar för framtidens jordbruk. 

Under mötet kommer SLU:s vicerektor för internationella relationer, Ylva Hillbur, inleda med att berätta om SLU:s satsningar på mark. Därefter kommer forskare på SLU presentera fyra nystartade EJP SOIL-projekt som SLU är involverade i. Samtliga projektpresentationer följs av kortare diskussioner med mötesdeltagarna. Se program och talare nedan. 

Mötet riktar sig till medlemmar av SLU:s nationella hubb för markfrågor.

Fakta

Tid: 2022-04-25 10:30 - 12:00
Ort: Online
Arrangör: Institutionen för mark och miljö
Sista anmälningsdag: 22 april 2022
Mer information:

Vad är EJP SOIL?

EJP SOIL är ett europeiskt forskningsprogram med fokus på hållbar användning av jordbruksmark med syftet att bidra till att lösa samhällsutmaningar så som klimatförändringar och livsmedelssäkerhet. 

Läs mer på EJP SOIL:s officiella webbplats.

Vad är SLU:s nationella hubb för markfrågor?

Nationella hubben är ett initiativ inom EJP SOIL och en möjlighet för samverkan kring markfrågor med fokus på hållbar markanvändning. Hubben består av en grupp intressenter från olika sektorer – forskning, forskningsfinansiärer, lantbrukare, lantbruksorganisationer, rådgivare, myndigheter, media, ideella organisationer och industri.

Genom möten och dialog kan medlemmarna i den nationella hubben ta del av aktuell forskning och bidra med perspektiv på t.ex. vilka verksamhetsbehov som EJP SOIL kan tillgodose. 

Headerfoto: Mårten Svensson


Program

Kl 10:30 – 10:40
Introduktion
Amanda Öberg (Forskningskommunikatör)
Ylva Hillbur (Vicerektor för internationella relationer)

Kl 10:40 – 10:55
Presentation av projektet ProbeField
Bo Stenberg (Docent i markvetenskap)

ProbeField tar fram metoder och rekommenderar tillvägagångssätt för att direkt i fält kunna mäta kol och bördighetsrelaterade markegenskaper.

Kl 10:55 – 11:10
Presentation av projektet MINOTAUR
Maria Viketoft (Docent i ekologi)

MINOTAUR kartlägger förekomsten av markorganismer och deras funktioner för att ta fram modeller, kartor och indikatorer som kan användas i miljöövervakningsprogram.

Kl 11:10 – 11.20
Paus

Kl 11:20 – 11:35
Presentation av projektet EOM4Soil
Geert Cornelis (Docent i markvetenskap)

EOM4Soil klargör nyttan av externt organiskt material (EOM, t.ex. kompost) i lantbruket och undersöker hur det kan användas på bästa sätt. 

Kl 11:35 – 11:50
Presentation av projektet EnergyLink
Anke Herrmann (Professor i markens näringsomsättning)

EnergyLink undersöker sambandet mellan omsättningen av organiskt kol i marken och diversifiering av grödor för att bidra till policyutvecklingen relaterat till carbon farming.

Kl 11:50 – 12:00
Avslutning

Samverkanslektor Helena Aronsson modererar diskussionerna efter varje projektpresentation. 


Kontaktinformation