17 jun

Plats bestäms senare

Extra styrgruppsmöte SLU Grogrund

Extrainsatt möte. Deadline för att skicka in underlag till mötet är 3 juni. Underlag som skickas in till detta möte kan eventuellt komma att behandlas vid ett senare möte. Underlag skickas till slugrogrund@slu.se

Fakta

Tid: 2022-06-17
Ort: Plats bestäms senare

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Ida Andersson, kommunikatör
SLUGrogrund@slu.se
tel: +4640415547, +46702815142