8 dec

Halmstad

Workshop: Hur skapar vi ett multifunktionellt våtmarkslandskap?

seminarier, workshops |

Välkomna till en workshop inom Naturvårdsverkets forskningssatsning ”Våtmarkers ekosystemtjänster” där forskare presenterar nya råd om våtmarksanläggning och restaurering. Workshopen riktar sig till åtgärdssamordnare, länsstyrelsernas våtmarkshandläggare, samordnare och andra våtmarksintresserade.

Workshopen anordnas vid två tillfällen i två olika regioner, ena på västkusten och andra på östkusten. Här gäller tillfället på västkusten (i Halmstad).

8 december Workshop
Plats: Högskolan i Halmstad

Observera att vi inte har plats för fler än 45 deltagare för detta tillfälle! Det är först till kvarn som gäller.

Multifunktionella våtmarkslandskap

Alla våtmarker kan inte gynna alla ekosystemtjänster utan våtmarkstypen (se figuren) behöver väljas utifrån förutsättningarna på den specifika platsen i landskapet. Vi behöver skapa multifunktionella våtmarkslandskap. När en våtmark ska byggas eller renoveras optimeras den utifrån huvudsyftet och sedan i andra hand för att gynna övriga ekosystemtjänster. Denna workshop tar upp hur våtmarkernas utformning och placering i jordbruks- respektive skogslandskapet påverkar de olika huvud och sekundära ekosystemtjänsterna. Den också tar upp vilka synergier som är möjliga och viktiga konflikter som kan uppstå. Tex hur ska risken för ökade utsläpp av fosfor, kvicksilver och växthusgaser minimeras när mark återväts. 

Arrangörer

SLU, Hushållningssällskapet, Högskolan i Halmstad och Naturvårdsverket.

Program

Preliminärt program
Tid: 9-16

 • SLU/HH/HS Halland välkomnar. Bordet runt.
 • Multifunktionellt våtmarkslandskap (Peter Hambäck, Stockholms universitet)
 • Våtmarker för näringsretention
  • Utformning N&P (Pia Geranmayeh, SLU)
  • Tillgängligt kartverktyg för våtmarksplacering & uppskatta näringsretention (Faruk Djodjic, SLU)
 • Våtmarker för vattenretention
  • Utformning och multifunktion (Antonia Liess, Högskolan i Halmstad)
  • Flödesbuffring (Jerker Jarlsjö, Stockholms universitet)
  • Backdammar (Faruk Djodjic, SLU)
 • Våtmarker för biologisk mångfald
  • Peter Hambäck, Stockholms universitet
  • John Strand, Hushållningssällskapet
 • Våtmarker i skogen
  • Våtmarksrestaurering – Effekter på kvicksilver i vatten (Karin Eklöf, SLU)
 • Klimatpåverkan
  • Kolinlagring vs växthusgaser (Martyn Futter, SLU)
  • Restaurerade våtmarker – Ökat läckage av kol? (Marcus Wallin, SLU)
 • Paneldiskussion: Vad krävs för att vi ska implementera fler våtmarker?
  Moderator: Dennis Collentine, SLU
  Panel: Åtgärdssamordnare, handläggare, politiker

 


Kontaktinformation