Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för vatten och miljö

Institutionen för vatten och miljö är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i sjöar och vattendrag. Forskningen vid institutionen fokuserar på akvatisk ekologi och biodiversitet, geokemiska och hydrologiska processer, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi.


Det finns 545 sidor som är taggade med Institutionen för vatten och miljö:
Föreläsningar av nya professorer

Föreläsningar av nya professorer

Föreläsningar av nya professorer mikaela.tobar@slu.se Välkommen att följa de digitala föreläsningarna av nya professorer den 28-29 april! Flera av SLU:s spännande ämnesområden kommer att beröras

Rapport om sensorer

En ny rapport om hur sensorer kan användas i miljöövervakningen har publicerats. Vid institutionen för vatten och miljö pågår utveckling kring användandet av sensorer inom såväl forskning som

BSSC

BSSC

Nyfiken på Östersjön? Besök Baltic Sea Science Center (BSSC) på Skansen och lär dig mer eller delta i digitala evenemang. SLU bidrar stolt med kunskapsunderlaget.

Ökande risker för pollinerare och vattenlevande ryggradslösa djur från kemiska bekämpningsmedel

En artikel i den vetenskapliga tidskriften Science visar att den minskade användningen av bekämpningsmedel inom jordbruket har minskat riskerna för människor, däggdjur och fåglar sedan 2005, men att

Ökande risker för pollinerare och vattenlevande ryggradslösa djur från kemiska bekämpningsmedel

En artikel i den vetenskapliga tidskriften Science visar att den minskade användningen av bekämpningsmedel inom jordbruket har minskat riskerna för människor, däggdjur och fåglar sedan 2005, men att

Seniora miljöanalysspecialister - föreläsningar

Seniora miljöanalysspecialister - föreläsningar

Föreläsningar med SLU:s seniora miljöanalysspecialister fomaredaktion@slu.se Hösten 2020 utnämnde rektor SLU:s första seniora miljöanalysspecialister. Den 11 och 12 maj kommer de att hålla öppna,

Föreläsningar seniora miljöanalysspecialister

I maj kan du lyssna på öppna föreläsningar med SLU:s nya seniora miljöanalysspecialister. Tillsammans har de en bred och efterfrågad kompetens om bland annat skogsstatistik, övergödning,

Föreläsningar seniora miljöanalysspecialister

I maj kan du lyssna på öppna föreläsningar med SLU:s nya seniora miljöanalysspecialister. Tillsammans har de en bred och efterfrågad kompetens om bland annat skogsstatistik, övergödning,

Föreläsningar seniora miljöanalysspecialister

I maj kan du lyssna på öppna föreläsningar med SLU:s nya seniora miljöanalysspecialister. Tillsammans har de en bred och efterfrågad kompetens om bland annat skogsstatistik, övergödning,

Claudia Cascosne disp

Claudia Cascosne disp

Optical sensors in drinking water production : Towards automated process control in relation to natural organic matter eva.andersson.bjorkman@slu.se Claudia Cascone försvarar sin avhandling "

Simon Hallstan

Simon Hallstan

simon.hallstan@slu.se Mina arbetsuppgifter inkluderar kommunikation, webb och miljöanalys. Jag är anställd som miljöanalysspecialist vid institutionen för vatten och miljö. Uppdrag och projekt

Webbinarium: How can we create just food systems?

Webbinarium: How can we create just food systems?

Webbinarium: How can we create just food systems? Urban perspectives with a focus on the global south hanna.weiber.post@slu.se Inför det stundande FN-toppmötet om livsmedelssystem 2021 vill vi i

Loading…