Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för vatten och miljö

Institutionen för vatten och miljö är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i sjöar och vattendrag. Forskningen vid institutionen fokuserar på akvatisk ekologi och biodiversitet, geokemiska och hydrologiska processer, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi.


Det finns 383 sidor som är taggade med Institutionen för vatten och miljö:
Borgeby Fältdagar 2019

Borgeby Fältdagar 2019

Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2019 Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2019 rebecca.rikner@slu.se Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2019 Borgeby Fältdagar är Skandinaviens största utemässa med 420 utställare

Webbinarium om Mälaren

Webbinarium om Mälaren

Webbinarium om Mälaren simon.hallstan@slu.se Webbinarium om Mälaren. Nyheter om forskning, miljöanalys och studentprojekt. Foto: Joakim Ahlgren. Med Mälarens vattenvårdsförbund och institutionen

Webbinarium om Mälaren

Webbinarium om Mälaren

Webbinarium om Mälaren simon.hallstan@slu.se Webbinarium om Mälaren. Nyheter om forskning, miljöanalys och studentprojekt. Foto: Joakim Ahlgren. Med Mälarens vattenvårdsförbund och institutionen

Välkommen till Mälarseminariet 2019

Välkommen till Mälarseminariet 2019

Mälarens vattenvårdsförbund bjuder tillsammans med institutionen för vatten och miljö (SLU) in till 2019 års Mälarseminarium. Vi berättar om färska resultat från miljöövervakningen i Mälaren och

Välkommen till Mälarseminariet 2019

Välkommen till Mälarseminariet 2019

Mälarens vattenvårdsförbund bjuder tillsammans med institutionen för vatten och miljö (SLU) in till 2019 års Mälarseminarium. Vi berättar om färska resultat från miljöövervakningen i Mälaren och

Borgeby Fältdagar 2019

Borgeby Fältdagar 2019

Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2019 Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2019 rebecca.rikner@slu.se Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2019 Borgeby Fältdagar är Skandinaviens största utemässa med 420 utställare

Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. I Sverige har vi god tillgång till rent dricksvatten, men de senaste åren har det rapporterats om problem med föroreningar i kommunalt dricksvatten som

SLU Vattenforum

SLU Vattenforum

SLU arbetar med vatten för livet - och livet i vattnet. Mer än 400 forskare och annan personal bidrar till det globala kunskapsläget om hållbar förvaltning av vatten och akvatiska system inom allt

CEC policy brief

Samhället behöver införa mer avancerad teknik för kontroll och rening av dricksvatten. Det är ett par av de rekommendationer som en internationell expertgrupp lämnar till Europas beslutsfattare och

Smarta listor underlättar kemikaliesök

En svårighet vid kemiska analyser av okända, potentiellt hälsofarliga ämnen i ett prov är att veta vilka ämnen man bör leta efter. För att underlätta analyserna har SLU-forskare därför tagit fram ett

CEC policy brief

Samhället behöver införa mer avancerad teknik för kontroll och rening av dricksvatten. Det är ett par av de rekommendationer som en internationell expertgrupp lämnar till Europas beslutsfattare och

Siktdjup

Siktdjup

Mätning av siktdjup har gammal tradition inom limnologin och ger ett mått på vattnet optiska egenskaper. Metoden utvecklades av italienaren Secchi och resultatet kallas därför ibland för Secchidjup

Loading…