Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för vatten och miljö

Institutionen för vatten och miljö är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i sjöar och vattendrag. Forskningen vid institutionen fokuserar på akvatisk ekologi och biodiversitet, geokemiska och hydrologiska processer, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi.


Det finns 203 sidor som är taggade med Institutionen för vatten och miljö:

Fyrisån: Syrgas

Syrgas finns naturligt i vatten. Den syrgas som finns löst i vattenmiljön kommer från algers och vattenväxternas fotosyntes eller från luften. Syrgas är livsnödvändig för många organismer, därför

Disp Carlotta Meriggi

Early detection and the importance of environmental drivers for the invasive cyanobacterium Raphidiopsis raciborskii charlotta.eriksson@slu.se Carlotta Meriggi försvarar sin avhandling "Early

genetisk övervakning av biologisk mångfald

Mot ett nationellt program för genetisk övervakning av biologisk mångfald i sjöar & vattendrag vattenmiljo-webb@slu.se Många DNA-projekt har genomförts som forskningsprojekt för enskilda

Workshop: Hur skapar vi ett multifunktionellt våtmarkslandskap?

vattenmiljo@slu.se Välkomna till en workshop inom Naturvårdsverkets forskningssatsning ”Våtmarkers ekosystemtjänster” där forskare presenterar nya råd om våtmarksanläggning och restaurering.

Workshop: Hur skapar vi ett multifunktionellt våtmarkslandskap?

vattenmiljo-webb@slu.se Välkomna till en workshop inom Naturvårdsverkets forskningssatsning ”Våtmarkers ekosystemtjänster” där forskare presenterar nya råd om våtmarksanläggning och restaurering.

Miljöövervakning och verktyg

En stor del av vår forskning är inriktad på att förbättra miljöövervakningsmetoder, samt att utveckla och tillhandahålla verktyg och modeller som kan användas av myndigheter och inom forskning.

Fyrisån: Vattentemperatur

Vi mäter vattentemperaturen eftersom det är en viktig ekologisk variabel. Här presenterar vi våra mätningar i vattendrag och illustrerar med ett exempel från Flottsund som ligger i Fyrisåns utlopp

Workshop: forskning om våtmarker

vattenmiljo-webb@slu.se Välkommen på en workshop om forskning på våtmarker. Målet är att hitta synergier och undersöka möjligheter för koordination av våtmarksforskning. Det blir en tvådagars

Organisk miljökemi och ekotoxikologi

Avdelningen för organisk miljökemi och ekotoxikologi arbetar med forskning och miljöanalys av organiska miljöföroreningar. Vi strävar efter en ökad kunskap om källor, spridning, omsättning och

Användning av Jordbruksverkets stöddata

vattenmiljo-webb@slu.se Seminarium om hur Jordbruksverkets blockdatabas och andra stöddata kan användas i forskning och miljöanalys. Jordbruksblock i en stor del av Sverige år 2020 i rött ovanpå

Organiska miljöföroreningar

Forskningsgruppen för persistenta organiska miljöföroreningar (POPs-gruppen) har som mål att öka kunskapen om organiska miljöföroreningar i akvatiska och terrestra miljöer för förbättrad

Internbelastning av fosfor i sjöar

Webbinarium: Internbelastning av fosfor i sjöar vattenmiljo-webb@slu.se Lär dig mer om det nya verktyg som forskare och experter tagit fram för att bedöma om ett vatten är internbelastat och hur du

Loading…