Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för vatten och miljö

Institutionen för vatten och miljö är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i sjöar och vattendrag. Forskningen vid institutionen fokuserar på akvatisk ekologi och biodiversitet, geokemiska och hydrologiska processer, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi.


Det finns 215 sidor som är taggade med Institutionen för vatten och miljö:

Gamla dataserier ger nya svar om brunt vatten

Många forskare har försökt ta reda på varför vattnet blir brunare i sjöar och vattendrag. Limnologen och nyutnämnda professorn Emma Kritzberg vid Lunds universitet hittade intressanta ledtrådar i

Miljöanalys

Förvaltar vi miljön på ett sätt som är hållbart när det gäller vatten och akvatiska ekosystem? SLU har ett samhällsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor. Utöver utbildning och

Forskning

Vi utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dem. Vatten är en integrerad och viktig aspekt i detta och SLU har omfattande och

SLU Vattenforum

Vatten är livsviktigt. På SLU arbetar över 400 forskare och experter med vattenfrågor, från källa till hav. Vi bidrar med kunskap för att nå de globala hållbarhetsmålen i frågor som rör

Samarbete ökar kunskaper om Europas ekosystem

Delegationer från europeiska länder samlas på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala för att för första gången träffas på plats och besluta i frågor som rör hur det europeiska nätverket av

Vattenkemiska laboratoriet

Laboratoriet arbetar med analys av sötvatten och datarapportering. Vi är sedan 1992 ackrediterade av SWEDAC för ett 40-tal olika analys­para­met­rar, samt provtagningar (ack.nr. 1208). Totalt drygt

Funktionell mikrobiell ekologi

Mikroorganismer visar en stor mångfald och kan ha viktiga och oväntade effekter på våra ekosystem och deras processer i gränslandet mellan biologi, geologi och kemi. Att förstå mikroorganismernas

Webinarium om Mälaren - Mälarinarium 11

Webinarium om Mälaren - Mälarinarium 11 vattenochmiljo-webb@slu.se SLU och Mälarens vattenvårdsförbund presenterar forskning, miljöövervakning och studentarbeten om Mälaren och dess omgivning.

Philip McCleaf, Uppsala Vatten, tilldelas Mårten Carlssons pris 2022

Philip McCleaf, process- och utvecklingsingenjör vid Uppsala Vatten och Avfall AB, tilldelas Rektor Mårten Carlssons pris 2022. Hans insatser för forskning och utbildning vid SLU kring

Institutionen för vatten och miljö

Vi utvecklar kunskap om hur miljötillståndet förändras och vad förändringarna beror på genom forskning, utbildning och miljö­analys. Vår forskning inkluderar miljögifter, övergödning, biologisk

Disp Sara Sandström

Sources, composition and transport of fluvial suspended sediment and attached phosphorus in agricultural catchments : a cross-scale analysis charlotta.eriksson@slu.se Sara Sandström försvarar sin

Arkiv mätosäkerheter

Här listas de ackrediterade analysmetoderna och deras mätosäkerheter sedan november 2017. För information om tidigare analysmetoder från 1960-talet och framåt, se respektive analys . Information om

Loading…