Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för vatten och miljö

Institutionen för vatten och miljö är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i sjöar och vattendrag. Forskningen vid institutionen fokuserar på akvatisk ekologi och biodiversitet, geokemiska och hydrologiska processer, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi.


Det finns 482 sidor som är taggade med Institutionen för vatten och miljö:

Kvicksilver från torvmarker

Idag försvarar Baolin Wang sin avhandling där han har undersökt vad som påverkar bildningen av giftigt metylkvicksilver i olika torvmarker. I Sverige finns höga halter av kvicksilver i miljön.

Kvicksilver från torvmarker

Idag försvarar Baolin Wang sin avhandling där han har undersökt vad som påverkar bildningen av giftigt metylkvicksilver i olika torvmarker. I Sverige finns höga halter av kvicksilver i miljön.

Mattias Sörengård disp

Mattias Sörengård disp

Stabilization remediation of soils contaminated with per-and polyfluoroalkyl substances (PFASs) eva.andersson.bjorkman@slu.se Mattias Sörengård försvarar sin avhandling "Stabilization remediation

Mattias Sörengård disp

Mattias Sörengård disp

Stabilization remediation of soils contaminated with per-and polyfluoroalkyl substances (PFASs) eva.andersson.bjorkman@slu.se Mattias Sörengård försvarar sin avhandling "Stabilization remediation

Sektionen för ekologi och biodiversitet

Genom forskningen på sektionen för ekologi och biodiversitet (Biosektionen) försöker vi förstå den strukturella och funktionella diversiteten i akvatiska och terrestra ekosystem, ofta relaterat till

Geokemi och hydrologi

Sektionen för geokemi och hydrologi arbetar med forskning och miljöanalys kring vattnets kemiska kvalitet, bland annat vad gäller övergödning, försurning, tungmetaller och dricksvattenkvalitet. Vi

Organisk miljökemi och ekotoxikologi (OMK)

Sektionen för organisk miljökemi och ekotoxikologi arbetar med forskning och miljöövervakning av organiska miljöföroreningar. Vi strävar efter en ökad kunskap om källor, spridning, omsättning och

Organisation och ledning

Organisation och ledning

Institutionen för vatten och miljö leds av prefekt Lars Sonesten. Som stöd har han ett verksamhetsråd och ett ämnesråd. Verksamhetsrådet Lars Sonesten , prefekt Stina Drakare , sektionschef Ekologi

Institutionen för vatten och miljö

Institutionen för vatten och miljö

Vi utvecklar kunskap om hur miljötillståndet förändras och vad förändringarna beror på genom forskning, utbildning och miljö­analys. Vår forskning inkluderar miljögifter, övergödning, biologisk

Vill du lära dig mer om livet i sjöar och vattendrag?

Fiskar, alger, trollsländor och musslor – svenska sjöar och vattendrag myllrar av liv! Men hur vet man vad som finns under ytan? Hur samlar man in djur och växter, och hur skiljer man olika arter åt?

Baolin Wang disp

Baolin Wang disp

Mercury methylation in boreal peatlands: Influence of geochemistry and biology Eva.andersson.bjorkman@slu.se Baolin Wang försvarar sin avhandling den 11 september 2020 Alla intresserade är

Om oss

Om oss

Institutionen för vatten och miljö och dess föregångare har varit en central del av miljöanalysen av svenska sjöar och vattendrag sedan mitten av 1960-talet. Vi studerar hur miljötill­stån­det

Loading…