Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för vatten och miljö

Institutionen för vatten och miljö är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i sjöar och vattendrag. Forskningen vid institutionen fokuserar på akvatisk ekologi och biodiversitet, geokemiska och hydrologiska processer, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi.


Det finns 206 sidor som är taggade med Institutionen för vatten och miljö:

PARC förbättrar riskbedömning av kemikalier

Ett europeiskt forsknings- och innovationsprogram har i dagarna lanserats för att utveckla nästa generations riskbedömning för kemikalier. Programmet som heter PARC, European Partnership for

Webinarium om Mälaren - Mälarinarium 10

vattenmiljo-webb@slu.se SLU och Mälarens vattenvårdsförbund presenterar forskning, miljöövervakning och studentarbeten om Mälaren och dess omgivning. Deltagarna får höra om pågående

Sensorer för högfrekventa mätningar i sjöar och vattendrag

Sensorer gör det möjligt att mäta vattenkvaliteten direkt i sjöar, vattendrag samt i vattenverk ned till var tionde minut. Sensorer för högfrekventa mätningar finns för många parametrar, till exempel

Forskarutbildning

Institutionen för vatten och miljö utbildar doktorander inom ämnena miljöanalys, miljöanalys med inriktning miljökemi, samt ekologi. Sedan 1997 har över 60 doktorsavhandlingar och 10

Disp Jasmina Sargac

Forested buffers in agricultural landscapes : mitigation effects on stream–riparian meta-ecosystems charlotta.eriksson@slu.se Jasmina Sargac försvarar sin avhandling "Forested buffers in

Organisk miljökemi och ekotoxikologi (OMK)

Sektionen för organisk miljökemi och ekotoxikologi arbetar med forskning och miljöövervakning av organiska miljöföroreningar. Vi strävar efter en ökad kunskap om källor, spridning, omsättning och

Projekt vid SLU på IVAs 100-lista

Den årliga 100-listan över viktiga forskningsprojekt är nu presenterad av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA). I listan återfinns åtta projekt där Sveriges lantbruksuniversitet deltar, varav

Omikron-varianten BA.2 tog över i Sverige redan i början av mars

Återkommande analyser av SARS-CoV2 i avloppsvatten visar hur smittläget förändras i samhällen och hur olika varianter av viruset avlöser varandra. En ny detaljstudie av prover från Stockholm, Malmö,

Jubilerande samarbete mellan experter

Experter från flera olika organisationer gick samman för 20 år sedan för att arbeta med utsläpp. Idag kan samarbetet SMED, Svenska Miljöemissionsdata se tillbaka på ett arbete som blivit ett

Vattenkemiska laboratoriet

Laboratoriet arbetar med analys av sötvatten och datarapportering. Vi är sedan 1992 ackrediterade av SWEDAC för ett 40-tal olika analys­para­met­rar, samt provtagningar (ack.nr. 1208). Totalt drygt

Publikationer

Vatten och miljö publicerar resultaten från forskning och miljöanalys främst som vetenskapliga artiklar, avhandlingar, studentarbeten och rapporter, bland annat i en egen rapportserie. Längst ned på

Laboratorier

Våra laboratorier har lång erfarenhet av ackrediterade och kvalitets­säkrade analyser av vattenkemi och biologi, samt organisk miljökemi (växtskyddsmedel). Laboratorierna är ackrediterade av SWEDAC

Loading…