Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för vatten och miljö

Institutionen för vatten och miljö är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i sjöar och vattendrag. Forskningen vid institutionen fokuserar på akvatisk ekologi och biodiversitet, geokemiska och hydrologiska processer, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi.


Det finns 405 sidor som är taggade med Institutionen för vatten och miljö:
Stefan Bertilsson

Stefan Bertilsson

Professor in ´Functional Ecology of Freshwatersand Director of the Swedish Infrastructure for Ecosystem Science (SITES). Field of research: (i) Aquatic Microbial Ecology, (ii) Biogeochemistry, (iii)

Välkommen till Mälarseminariet 2019

Välkommen till Mälarseminariet 2019

simon.hallstan@slu.se Mälarens vattenvårdsförbund bjuder tillsammans med institutionen för vatten och miljö (SLU) in till 2019 års Mälarseminarium. Vi berättar om färska resultat från

Hur säkert är vårt dricksvatten?

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Eftersom vi får i oss ungefär två liter vatten per dag, kan även låga halter av föroreningar påverka vår hälsa negativt. Forskning vid institutionen för

Hur säkert är vårt dricksvatten?

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Eftersom vi får i oss ungefär två liter vatten per dag, kan även låga halter av föroreningar påverka vår hälsa negativt. Forskning vid institutionen för

Urban Algae

Svara på en enkät om dammar i stadsmiljön och hjälp två av institutionens doktorander! Doktoranderna är med i ett stort europeiskt nätverk av unga forskare. De ska undersöka hur städernas dammar mår

SwACCS

SwACCS

Introduktion till SwACCS, ett nytt konsortium för samverkan inom kemikalier, hälsa och miljö simon.hallstan@slu.se Vi bjuder in alla på SLU som är engagerade i forskning och undervisning om olika

Glyfosat hittas i dagvatten

Under sommaren 2018 samlade SLU in tidsintegrerade prover från dagvatten på olika platser i Stockholms och Skåne län samt i Uppsala och Göteborg. Studien visar att glyfosat och ett antal andra

BSSC lyckade temadagar

Omkring 6780 personer besökte Baltic Sea Science Center under temadagarna om miljöövervakning vecka 39. -Det var en lyckad och uppskattad tillställning med stort intresse från både allmänhet och

Urban Algae

Svara på en enkät om dammar i stadsmiljön och hjälp två av institutionens doktorander! Doktoranderna är med i ett stort europeiskt nätverk av unga forskare. De ska undersöka hur städernas dammar mår

Filmat seminarium: Hur står det till med vårt dricksvatten?

Den 27:e september medverkade Karin Wiberg, professor vid institutionen för vatten och miljö, i ett frukostseminarium anordnat av forskningsrådet Formas. På seminariet diskuterades bland annat

SLU med i satsning på europeisk infrastruktur för ekosystemforskning

EU-kommissionen beviljade nyligen det europeiska fältforskningsnätverket LTER Europe (Long Term Ecosystem Research) två stora utvecklingsprojekt. SLU kommer att medverka med forskare och

SLU med i satsning på europeisk infrastruktur för ekosystemforskning

EU-kommissionen beviljade nyligen det europeiska fältforskningsnätverket LTER Europe (Long Term Ecosystem Research) två stora utvecklingsprojekt. SLU kommer att medverka med forskare och

Loading…