Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för vatten och miljö

Institutionen för vatten och miljö är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i sjöar och vattendrag. Forskningen vid institutionen fokuserar på akvatisk ekologi och biodiversitet, geokemiska och hydrologiska processer, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi.


Det finns 355 sidor som är taggade med Institutionen för vatten och miljö:
BSSC

BSSC

Nyfiken på Östersjön? Besök Baltic Sea Science Center på Skansen och lär dig mer. SLU bidrar stolt med kunskapsunderlaget. BSSC invigs den 11 april och är öppet för allmänheten från helgen 12-14

Forskarutbildning

Våra doktorander bidrar till ny kunskap om akvatiska ekosystem och miljöanalys. Vill du bli doktorand på Vatten och miljö? Samtliga våra lediga forskarutbildningstjänster utannonseras på SLU:s

Simon Hallstan

Simon Hallstan

simon.hallstan@slu.se simonh Jag arbetar på Vatten och miljö, bland annat med institutionens webbsidor, med olika miljöanalysprojekt, samt som ansvarig för verksamhetsområdet Biologiska effekter

Nytt projekt ska öka kunskapen om behandling av förorenade fiberbankar längs norrlandskusten

Ett nytt forskningsprojekt vid institutionen för vatten och miljö har som mål att öka kunskapen om tekniker för att minska risken för att miljögifter sprids från fiberbankar längs den svenska

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vill du veta mer om hur SLU arbetar med Baltic Sea Science Center? Kontakta någon av personerna nedan! Kunskapsrådet SLU Hanna Bergeå Vicedekan på fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap

Nytt projekt ska öka kunskapen om behandling av förorenade fiberbankar längs norrlandskusten

Ett nytt forskningsprojekt vid institutionen för vatten och miljö har som mål att öka kunskapen om tekniker för att minska risken för att miljögifter sprids från fiberbankar längs den svenska

Undersökning av bottenfauna och kiselalger i jordbruksvattendrag

Tack vare medfinansiering från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har ett unikt dataunderlag kunnat tas fram där både uppmätta halter av bekämpningsmedel och tillståndet för biologiska

Hydrokopter hjälpmedel för förbättrad provtagning på is

Vinterprover är viktiga för miljöövervakningen av sjöar och vattendrag. Det kan dock vara svårt att ta sig ut på sjöarna för att ta vattenprover när isen hindrar användandet av båt, men samtidigt är

Hydrokopter hjälpmedel för förbättrad provtagning på is

Vinterprover är viktiga för miljöövervakningen av sjöar och vattendrag. Det kan dock vara svårt att ta sig ut på sjöarna för att ta vattenprover när isen hindrar användandet av båt, men samtidigt är

OSPAR Input ordförande

Vid sitt årliga möte i Algés, Portugal, så omvaldes Lars Sonesten, forskare vid institutionen för vatten och miljö på SLU, att leda OSPAR:s arbetsgrupp INPUT 2019-2020. Lars har lett arbetsgruppen

OSPAR Input ordförande

Vid sitt årliga möte i Algés, Portugal, så omvaldes Lars Sonesten, forskare vid institutionen för vatten och miljö på SLU, att leda OSPAR:s arbetsgrupp INPUT 2019-2020. Lars har lett arbetsgruppen

Laboratorier

Laboratorier

Våra laboratorier har lång erfarenhet av ackrediterade och kvalitetssäkrade analyser av vattenkemi och -biologi, samt organisk miljökemi (växtskyddsmedel). Laboratorierna är ackrediterade av SWEDAC