Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för vatten och miljö

Institutionen för vatten och miljö är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i sjöar och vattendrag. Forskningen vid institutionen fokuserar på akvatisk ekologi och biodiversitet, geokemiska och hydrologiska processer, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi.


Det finns 186 sidor som är taggade med Institutionen för vatten och miljö:

Långsiktiga miljöförändringar

Långsiktiga och storskaliga miljöförändringar som klimatförändringar, förubruning (brunifiering), övergödning, näringsutarmning och försurning påverkar stora delar av ekosystemen. I arbetet är det

AlgTox

Vi kan förvänta oss att giftiga algblomningar blir allt vanligare i takt med att klimatet förändras. En bättre förståelse för vilka toxiner alger producerar och under vilka omständigheter detta sker

DAMFUN

Forskningsprojektet DAMFUN kartlägger vilken påverkan vattenkraftsdammar har på ekosystemet. Det fokuserar på de många ekologiska funktioner som finns och kopplingarna mellan vattendrag och deras

TRACED

Det övergripande målet för projektet TRACED är att utveckla en ny lättanvänd metod för att spåra källor till dioxinförening. Målet är förbättrade förutsättningar att förstå och hantera de

Workshop: Mot ett bättre strategiskt arbete för våtmarksanläggning

vattenmiljo-webb@slu.se Som en fortsättning på workshopen som hölls i april för kommuner och åtgärdssamordnare vill vi i höst bjuda in nationella myndigheter för att diskutera förutsättningar och

Kick-off för TRACED

Nu är det kick-off-möte för projektet TRACED. Det övergripande målet för projektet är att utveckla en ny lättanvänd metod för att spåra källor till dioxinförorening. Målet är förbättrade

Morgonkaffe sekvenseringsutrustning

Förmiddagskaffe med diskussion om Illuminatas sekvenseringsutrustning vattenmiljo-webb@slu.se Illuminata kommer och presenterar sin portfolio över sekvenseringsutrustning och dess applikationer.

Mälarseminariet 2024

vattenmiljo-webb@slu.se Välkommen till årets upplaga av Mälarseminariet. Mälarens vattenvårdsförbund bjuder tillsammans med institutionen för vatten och miljö (SLU) in till 2024 års Mälarseminarium.

Institutionen för vatten och miljö

Vi utvecklar kunskap om hur miljötillståndet förändras och vad förändringarna beror på genom forskning, utbildning och miljö­analys. Vår forskning inkluderar miljögifter, övergödning, biologisk

2024-1 Identifiering av metaboliter från växtskyddsmedel

En lista på 38 metaboliter till växtskyddsmedel har identifierats som relevanta att analysera i svenska grund- och ytvatten. Som underlag till arbetet har svenska vattenprover analyserats för 67

BSSC

Nyfiken på Östersjön? Besök Baltic Sea Science Center (BSSC) på Skansen och lär dig mer eller delta i digitala evenemang. SLU bidrar stolt med kunskapsunderlag.

Metaboliter till växtskyddsmedel

En lista på 38 metaboliter till växtskyddsmedel har identifierats som relevanta att analysera i svenska grund- och ytvatten av SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB). Kunskapen om

Loading…