27 mar
28 mar

Clarion hotell, Arlanda

Handläggning av skyddsjakt på stora rovdjur

seminarier, workshops |

Kursen syftar till att ge länsstyrelsernas handläggare fördjupad kunskap om: • Naturvårdsverkets riktlinjer avseende skyddsjakt • Rättsfall rörande skyddsjakt • När skyddsjakt kan förväntas förebygga skada • Praktiskt utförande av skyddsjakt

Kursen genomförs i två delar: 

Del 1

Naturvårdsverket redogör för de nya riktlinjerna för skyddsjakt.

En jurist från Naturvårdsverket presenterar en sammanställning av domar rörande skyddsjakt.

Jens Frank från Viltskadecenter ger en översikt av när skyddsjakt kan förväntas ha en ”förebyggande effekt”.

Rasmus Boström ger exempel från lyckade och misslyckade skyddsjakter på stora rovdjur samt vilka faktorer som ökar chansen för att beslut om skyddsjakt ska kunna verkställas.

Del 2

Workshop där deltagarna med hjälp av varandra samt personal från Viltskadecenter, Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet och Naturvårdsverkets jurister diskuterar olika fall.

Fakta

Tid: 2023-03-27 12:00 - 2023-03-28 13:00
Ort: Arlanda
Lokal: Clarion hotell
Arrangör: SLU Viltskadecenter
Sista anmälningsdag: 15 februari 2023
Pris: 4 300 kr ex moms
Mer information:

Kursen inleds med lunch kl 12-13 dag 1 och avslutar med lunch kl 12-13 dagen därpå.

Anmälan ska göras senast 15 februari till katarina.pochhacker@slu.se.
Anmälan ska innehålla:

  • namn på deltagare 
  • information om eventuella matallergier 
  • faktureringsadress

OBS!

Vi ser gärna att deltagarna skickar in frågor som de skulle vilja ha svar på under kursen eller formuleringar att diskutera under workshopen i del två . Skicka dessa till jens.frank@slu.se.


Relaterade sidor:


Kontaktinformation