Sveriges lantbruksuniversitet

Det finns 109 sidor som är taggade med Viltskadecenter:

VSC rekommendationer tamdjur och hundar

Viltskadecenters rekommendationer för bidrag till förebyggande åtgärder och ersättningar för rovdjursskador utifrån Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2018:5, "Viltskadeanslaget").

Besiktning av skador på gröda, fortbildning

Besiktning av skador på gröda, fortbildning

Besiktning av skador på gröda, fortbildning maria.levin@slu.se Fortbildning i besiktning av fågelskador på gröda, med inriktning på potatis. Målgrupp: Länsstyrelsens fältpersonal. Kursdeltagarna

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, fortbildning

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, fortbildning

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, fortbildning maria.levin@slu.se Fortbildning i besiktning av rovdjursangripna tamdjur och hundar. Målgrupp: Länsstyrelsens fältpersonal. Kursdeltagarna

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, fortbildning

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, fortbildning

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, fortbildning maria.levin@slu.se Fortbildning i besiktning av rovdjursangripna tamdjur och hundar. Målgrupp: Länsstyrelsens fältpersonal. Kursdeltagarna

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, grundkurs

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, grundkurs

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, grundkurs maria.levin@slu.se Grundkurs för personer som ska besiktiga rovdjursangripna tamdjur och hundar enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om bidrag

Besiktning av skador på gröda, grundkurs

Besiktning av skador på gröda, grundkurs

Besiktning av skador på gröda, grundkurs maria.levin@slu.se Grundkurs för personer som ska besiktiga skador på gröda orsakade av tranor, gäss och sångsvan enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, grundkurs

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, grundkurs

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, grundkurs maria.levin@slu.se Grundkurs för personer som ska besiktiga rovdjursangripna tamdjur och hundar enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om bidrag

Besiktning av stora rovdjur

Besiktning av stora rovdjur

Besiktning av stora rovdjur maria.levin@slu.se Grund- och fortbildning för personer som ska besiktiga döda rovdjur enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om licensjakt. Målgrupp: Länsstyrelsens

VSC rekommendationer för rovdjursavvisande stängsel (RAS)

För de flesta djurbesättningar i Sverige är elstängsel den mest effektiva metoden att förebygga rovdjursangrepp på, såväl kostnads- som arbetsmässigt. Vi sammanställer och uppdaterar regelbundet våra

VSC publikationstyper

Viltskadecenter publicerar kontinuerligt rapporter, faktablad och andra typer av informationsmaterial. Böcker Faktablad Rapporter Inventeringsrapporter Viltskadestatistik Övriga publikationer (

Löpande vargrapportering

Under inventeringsperioden 1 oktober – 31 mars redovisar Viltskadecenter fortlöpande resultat från länsstyrelsernas inventeringsarbete gällande varg. Vi redovisar vargrevir som familjegrupper och

Övriga publikationer

Övriga publikationer

Här finns Viltskadecenters övriga publikationer av olika slag. De listas i kronologisk ordning med det senaste året högst upp. En del faktablad har reviderats och getts ut flera gånger under åren,

Loading…