Hoppa till huvudinnehåll

Det finns 81 sidor som är taggade med Viltskadecenter:

Rapporter

Viltskadecenters rapporter i kronologisk ordning med det senaste året högst upp. 2023 Viltskadestatistik 2022 Metodutveckling för att upptäcka och bekräfta stationär förekomst av varg med hjälp av

VSC rekommendationer bidrag och ersättningar tamdjur och hundar

Ansökningar om bidrag och ersättning handläggs hos länsstyrelsen utifrån Viltskadeförordningen 2001:724 och Naturvårdsverkets föreskrifter om bidrag och ersättningar för viltskador 2018:5;

VSC rekommendationer för rovdjursavvisande stängsel (RAS)

Viltskadecenters rekommendationer och checklista för olika typer av rovdjursavvisande stängsel (RAS). Rekommendationerna och checklistan uppdateras kontinuerligt med ökad kunskap. På den här sidan

Stöd i viltförvaltningen

Här har vi samlat direktlänkar och material för alla som arbetar med eller vill fördjupa sig inom rovdjurs- och storfågelförvaltning.

Löpande vargrapportering

Under inventeringsperioden 1 oktober – 31 mars redovisar Viltskadecenter fortlöpande resultat från länsstyrelsernas inventeringsarbete gällande varg. Vi redovisar vargrevir som familjegrupper och

Inventering av kungsörn

Kungsörnar inventeras framför allt under häckningsperioden genom att man letar efter spelflygande fåglar, ungar i bon eller flygfärdiga ungar i kända revir. Kungsörn inventeras genom fältobesök vid

Övriga publikationer

Här finns Viltskadecenters övriga publikationer av olika slag. De listas i kronologisk ordning med det senaste året högst upp. En del av dem har reviderats och getts ut flera gånger under åren, men i

Om Viltskadecenter

Viltskadecenter (VSC) är ett nationellt centrum för kunskap om vilt, viltskador och samhälle. Vi forskar, utvecklar, utbildar och informerar. Vårt mål är att begränsa skador och konflikter som

VSC rekommendationer gröda

Viltskadecenters rekommendationer för bidrag till förebyggande åtgärder och ersättningar för fågelskador på gröda utifrån Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2018:5). Riktlinjer för

Faktablad

Viltskadecenters faktablad i kronologisk ordning med det senaste året högst upp. En del faktablad har reviderats och getts ut flera gånger under åren, men i listan återfinns endast de senast

Inventering och kvalitetssäkring av stora rovdjur

Inventering och kvalitetssäkring av stora rovdjur + Rovbase och Skandobs maria.levin@slu.se Kursen är obligatorisk för personer som inventerar stora rovdjur på uppdrag av länsstyrelsen och för

Vetenskapliga publikationer, stora fåglar

Avhandlingar Teräväinen, Malin (2022). P ush and pull strategies : behaviour of geese in relation to scaring and set-aside fields. Sveriges lantbruksuniv. ISBN 978-91-576-9986-2 eISBN 978-91-576-9987

Loading…