Hoppa till huvudinnehåll

Det finns 72 sidor som är taggade med Viltskadecenter:

DNA-prover vid skador på tamdjur

För länsstyrelsens fältpersonal Akuta prover DNA- prov från skadade eller dödade tamdjur analyseras akut endast då det rör sig om skyddsjaktsärenden vid angrepp av varg eller prov från

Stöd i viltförvaltningen

Här har vi samlat direktlänkar och material för alla som arbetar med eller vill fördjupa sig inom rovdjurs- och storfågelförvaltning.

VSC rekommendationer bidrag och ersättningar tamdjur och hundar

Viltskadecenters rekommendationer för bidrag till förebyggande åtgärder och ersättningar för rovdjursskador utifrån Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2018:5) Rekommendationerna

Rapporter

Viltskadecenters rapporter i kronologisk ordning med det senaste året högst upp. 2022 Viltskadestatistik 2021 Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargstammen fram till 2021

Att möta människors oro

I rapporten sammanställs forskning om människors oro och rädsla för björn och varg. Här finns bland annat praktiska råd till myndigheter, vetenskaplig kunskap om människors rädsla för att möta stora

Inventering av kungsörn

Kungsörnar inventeras framför allt under häckningsperioden genom att man letar efter spelflygande fåglar, ungar i bon eller flygfärdiga ungar i kända revir. Kungsörn inventeras genom fältobesök vid

VSC rekommendationer för rovdjursavvisande stängsel (RAS)

Viltskadecenters rekommendationer och checklista för olika typer av rovdjursavvisande stängsel (RAS). Rekommendationerna uppdateras kontinuerligt med ökad kunskap. På den här sidan finns alltid de

VSC-rek RAS, fulltext

Fulltext 20 juni 2022 För de flesta djurbesättningar i Sverige är elstängsel den mest effektiva metoden att förebygga rovdjursangrepp på, såväl kostnads- som arbetsmässigt. Om man investerar i

SLU Viltskadecenter

SLU Viltskadecenter (VSC) är ett nationellt centrum för kunskap om vilt, viltskador och samhälle. Vi forskar, utvecklar, utbildar och informerar. Vårt mål är att begränsa skador och konflikter som

Löpande vargrapportering

Under inventeringsperioden 1 oktober – 31 mars redovisar Viltskadecenter fortlöpande resultat från länsstyrelsernas inventeringsarbete gällande varg. Vi redovisar vargrevir som familjegrupper och

Inventering

Viltskadecenter koordinerar och följer länens arbete med inventeringar av stora rovdjur och stora betande fåglar.

Publikationer

En av Viltskadecenters uppgifter är att dokumentera vår och andras kunskap inom vårt område. Vi publicerar rapporter, faktablad, böcker och andra typer av informationsmaterial.

Loading…