Sveriges lantbruksuniversitet

Det finns 116 sidor som är taggade med Viltskadecenter:

Mer om björninventering

Här finner du rapporter, artiklar och annat med fokus på björnspillningsinventering. Sidan kommer att fyllas på med mer material, så titta gärna in med jämna mellanrum. Björnstammens storlek bedöms

Om björnspillningsinventering

Spillningsinventering är den främsta inventeringsmetoden för björn i Sverige sedan 2001. Den utgör basen för beräkningar av björnstammens storlek, utveckling och utbredning i landet. 2018 genomfördes

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, grundkurs + Rovbase

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, grundkurs + Rovbase

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, grundkurs + Rovbase maria.levin@slu.se Grundkurs för besiktning av rovdjursangripna tamdjur och hundar. Kursen vänder sig i första hand till studerande

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, grundkurs + Rovbase

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, grundkurs + Rovbase

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, grundkurs + Rovbase maria.levin@slu.se Grundkurs för besiktning av rovdjursangripna tamdjur och hundar. Kursen vänder sig i första hand till studerande

Besiktning av skador på gröda, grundkurs 2019

Besiktning av skador på gröda, grundkurs 2019

Besiktning av skador på gröda, grundkurs 2019 maria.levin@slu.se Grundkurs för besiktning av skador på gröda orsakade av tranor, gäss och sångsvan. Målgrupp: Länsstyrelsens fältpersonal.

Besiktning av skador på gröda, grundkurs 2019

Besiktning av skador på gröda, grundkurs 2019

Besiktning av skador på gröda, grundkurs 2019 maria.levin@slu.se Grundkurs för besiktning av skador på gröda orsakade av tranor, gäss och sångsvan. Målgrupp: I första hand studerande vid

Besiktning av skador på gröda, grundkurs 2019

Besiktning av skador på gröda, grundkurs 2019

Besiktning av skador på gröda, grundkurs 2019 maria.levin@slu.se Grundkurs för besiktning av skador på gröda orsakade av tranor, gäss och sångsvan. Målgrupp: I första hand studerande vid

Besiktning av statens vilt 2019

Besiktning av statens vilt 2019

Besiktning av statens vilt 2019 maria.levin@slu.se Grundkurs dag 1-2 och fortbildningskurs från dag 2 kl. 8:30. Del I: Grundutbildning för besiktningsmän för statens vilt Detta moment är

Inventering och kvalitetssäkring av stora rovdjur och Rovbase 2

Inventering och kvalitetssäkring av stora rovdjur och Rovbase 2

Inventering och kvalitetssäkring av stora rovdjur + Rovbase maria.leivn@slu.se Kursen vänder sig i första hand till studerande vid Folkuniversitetets Viltförvaltarutbildning. I mån av plats ges den

Inventering och kvalitetssäkring av stora rovdjur och Rovbase 2

Inventering och kvalitetssäkring av stora rovdjur och Rovbase 2

Inventering och kvalitetssäkring av stora rovdjur + Rovbase maria.leivn@slu.se Kursen vänder sig i första hand till studerande vid Folkuniversitetets Viltförvaltarutbildning. I mån av plats ges den

Inventering och kvalitetssäkring av stora rovdjur och Rovbase

Inventering och kvalitetssäkring av stora rovdjur och Rovbase

Inventering och kvalitetssäkring av stora rovdjur + Rovbase marai.levin@slu.se Kursen vänder sig till och är obligatorisk för personer som inventerar stora rovdjur på uppdrag av länsstyrelsen samt

Inventering och kvalitetssäkring av stora rovdjur och Rovbase

Inventering och kvalitetssäkring av stora rovdjur och Rovbase

Inventering och kvalitetssäkring av stora rovdjur + Rovbase marai.levin@slu.se Kursen vänder sig till och är obligatorisk för personer som inventerar stora rovdjur på uppdrag av länsstyrelsen samt