Sveriges lantbruksuniversitet

Det finns 106 sidor som är taggade med Viltskadecenter:

Inte bara antalet stora betande fåglar som avgör skador på grödor

Vi har fått fler gäss, sångsvanar och tranor de senaste årtionden. Deras betande kan minska skördarna. Men det är inte bara antalet fåglar som avgör hur stora skadorna blir, visar Teresa

Inte bara antalet stora betande fåglar som avgör skador på grödor

Vi har fått fler gäss, sångsvanar och tranor de senaste årtionden. Deras betande kan minska skördarna. Men det är inte bara antalet fåglar som avgör hur stora skadorna blir, visar Teresa

Om Viltskadecenter

Viltskadecenter (VSC) är ett nationellt centrum för kunskap om vilt, viltskador och samhälle. Vi bedriver forskning, utveckling, utbildning och informationsverksamhet. Vårt mål är att begränsa skador

Kontakt

Kontakt

Viltskadecenter finns vid Grimsö Forskningsstation i Bergslagen. Besöks-, post- och leveransadress Grimsö Forskningsstation Viltskadecenter Grimsö 152 739 93 Riddarhyttan Telefon till växel Grimsö

VSC rekommendationer tamdjur och hundar

Vi sammanställer och uppdaterar regelbundet våra rekommendationer inom olika områden och publicerar dem på vår webbplats så att alla enkelt kan ta del av dem. Bidrag och ersättningar Viltskadecenters

Löpande vargrapportering

Under inventeringsperioden 1 oktober – 31 mars redovisar Viltskadecenter fortlöpande resultat från länsstyrelsernas inventeringsarbete gällande varg. Vi redovisar vargrevir som familjegrupper och

Inventering av kungsörn

Kungsörnar inventeras framför allt under häckningsperioden genom att man letar efter spelflygande fåglar, ungar i bon eller flygfärdiga ungar i kända revir. Kungsörn inventeras genom fältobesök vid

Inventering av björn

Björnstammens storlek i Sverige beräknas på underlag från björnspillningsinventeringar och björnobservationer som jägarna samlat in. Björnspillningsinventeringar har genomförts i större delen av

Besiktning av skador på gröda, fortbildning

Besiktning av skador på gröda, fortbildning

Besiktning av skador på gröda, fortbildning maria.levin@slu.se Fortbildning i besiktning av fågelskador på gröda, med inriktning på potatis. Målgrupp: Länsstyrelsens fältpersonal. Kursdeltagarna

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, fortbildning

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, fortbildning

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, fortbildning maria.levin@slu.se Fortbildning för besiktning av rovdjursangripna tamdjur och hundar. Målgrupp: Länsstyrelsens fältpersonal. Kursdeltagarna

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, fortbildning

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, fortbildning

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, fortbildning maria.levin@slu.se Fortbildning för besiktning av rovdjursangripna tamdjur och hundar. Målgrupp: Länsstyrelsens fältpersonal. Kursdeltagarna

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, grundkurs

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, grundkurs

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, grundkurs maria.levin@slu.se Grundkurs för besiktning av rovdjursangripna tamdjur och hundar. Utbildningen ges på uppdrag av Naturvårdsverket och vänder

Loading…