Hoppa till huvudinnehåll

Det finns 74 sidor som är taggade med Viltskadecenter:

Löpande vargrapportering

Under inventeringsperioden 1 oktober – 31 mars redovisar Viltskadecenter fortlöpande resultat från länsstyrelsernas inventeringsarbete gällande varg. Vi redovisar vargrevir som familjegrupper och

Handläggning skyddsjakt stora rovdjur

Handläggning av skyddsjakt på stora rovdjur maria.levin@slu.se Kursen syftar till att ge länsstyrelsernas handläggare fördjupad kunskap om: • Naturvårdsverkets riktlinjer avseende skyddsjakt •

VSC rekommendationer för rovdjursavvisande stängsel (RAS)

Viltskadecenters rekommendationer och checklista för olika typer av rovdjursavvisande stängsel (RAS). Rekommendationerna och checklistan uppdateras kontinuerligt med ökad kunskap. På den här sidan

Stöd i viltförvaltningen

Här har vi samlat direktlänkar och material för alla som arbetar med eller vill fördjupa sig inom rovdjurs- och storfågelförvaltning.

SLU Viltskadecenter

SLU Viltskadecenter (VSC) är ett nationellt centrum för kunskap om vilt, viltskador och samhälle. Vi forskar, utvecklar, utbildar och informerar. Vårt mål är att begränsa skador och konflikter som

Kontakt

Viltskadecenter finns vid Grimsö Forskningsstation i Bergslagen. Besöks-, post- och leveransadress Grimsö Forskningsstation Viltskadecenter Grimsö 152 739 93 Riddarhyttan Telefon till växel Grimsö

Rapporter

Viltskadecenters rapporter i kronologisk ordning med det senaste året högst upp. 2022 Viltskadestatistik 2021 Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargstammen fram till 2021

VSC rekommendationer bidrag och ersättningar tamdjur och hundar

Ansökningar om bidrag och ersättning handläggs hos länsstyrelsen utifrån Viltskadeförordningen 2001:724 och Naturvårdsverkets föreskrifter om bidrag och ersättningar för viltskador 2018:5;

Publikationer i SLUs databaser

I databaserna nedan finns publikationer av Viltskadecenters medarbetare. Publikationerna hämtas från SLUs publikationsdatabas SLUpub och uppdateras automatiskt. De flesta publikationer från

Åtgärder med skrämsel

Det finns flera typer av mer eller mindre beprövade skrämselåtgärder på marknaden. De som listas här är sådana som antingen utvärderats vetenskapligt eller som Viltskadecenter och länsstyrelsernas

Faktablad

Viltskadecenters faktablad i kronologisk ordning med det senaste året högst upp. En del faktablad har reviderats och getts ut flera gånger under åren, men i listan återfinns endast de senast

Inventering av kungsörn

Kungsörnar inventeras framför allt under häckningsperioden genom att man letar efter spelflygande fåglar, ungar i bon eller flygfärdiga ungar i kända revir. Kungsörn inventeras genom fältobesök vid

Loading…