Hoppa till huvudinnehåll

Det finns 84 sidor som är taggade med Viltskadecenter:

VSC rekommendationer bidrag och ersättningar tamdjur och hundar

På uppdrag av Naturvårdsverket lämnar Viltskadecenter följande rekommendationer beträffande bidrag och ersättningar för rovdjursangripna tamdjur Ansökningar om bidrag och ersättning handläggs hos

VSC rekommendationer för rovdjursavvisande stängsel (RAS)

Viltskadecenters rekommendationer och checklista för olika typer av rovdjursavvisande stängsel (RAS). Rekommendationerna och checklistan uppdateras kontinuerligt med ökad kunskap. På den här sidan

Löpande vargrapportering

Under inventeringsperioden 1 oktober – 31 mars redovisar Viltskadecenter fortlöpande resultat från länsstyrelsernas inventeringsarbete gällande varg. Löpande uppdatering 1 oktober till 31 mars

Rapporter

Viltskadecenters rapporter i kronologisk ordning med det senaste året högst upp. 2024 Viltskadestatistik 2023 Lynx gene flow in Fennoscandia 2023 Viltskadestatistik 2022 Situationer med nära rovdjur

VSC rekommendationer gröda

På uppdrag av Naturvårdsverket lämnar Viltskadecenter rekommendationer beträffande bidrag till och ersättningar för fågelskador på gröda. På uppdrag av Naturvårdsverket lämnar SLU Viltskadecenter

Skrämsel och barriärer

Det finns flera typer av mer eller mindre beprövade skrämselåtgärder på marknaden. De som listas här är sådana som antingen utvärderats vetenskapligt eller som Viltskadecenter och länsstyrelsernas

Besiktning av rovdjursavvisande stängsel (RAS)

Besiktning av rovdjursavvisande stängsel (RAS), webbinarium maria.levin@slu.se Webbinarium om rovdjursavvisande stängsel (RAS). Målgrupp: Länsstyrelsens vilthandläggare och fältpersonal som arbetar

Handläggning av ärenden rörande skyddsjakt på stora rovdjur

Handläggning av ärenden rörande skyddsjakt på stora rovdjur maria.levin@slu.se Kursen syftar till att ge länsstyrelsernas handläggare fördjupad kunskap om: • Naturvårdsverkets riktlinjer •

Besiktning av gröda, riktad info

Här finns material och länkar för personer som besiktigar skador orsakade av gäss, svanar och tranor åt länsstyrelsen. Manual för fältstöd vid besiktning av skada i gröda Manual VAS fältstöd 1-1.

Inventering och kvalitetssäkring av stora rovdjur + Rovbase och Skandobs

Inventering och kvalitetssäkring av stora rovdjur + Rovbase och Skandobs maria.levin@slu.se Kursen är obligatorisk för personer som inventerar stora rovdjur på uppdrag av länsstyrelsen och för

Besiktning av tamdjur, riktad info

Här finns material och länkar för personer som besiktigar skador orsakade av stora rovdjur åt länsstyrelsen. Typiska skador av stora rovdjur Referensmaterial med bilder som visar typiska skademönster

Stöd i viltförvaltningen

Här har vi samlat direktlänkar och material för alla som arbetar med eller vill fördjupa sig inom rovdjurs- och storfågelförvaltning.

Loading…