Sveriges lantbruksuniversitet

Det finns 113 sidor som är taggade med Viltskadecenter:
Lovisa Nilsson

Lovisa Nilsson

Stora betande fåglar i jordbruket-hur kan forskningen bidra till effektivare förvaltning och till att mildra konflikter? Jag arbetar på Viltskadecenter, Institutionen för ekologi med forskning om

Viltskadecenter

Viltskadecenter

Nationellt centrum för kunskap om vilt, viltskador och samhälle. Vi forskar, utvecklar, utbildar och informerar. Vårt mål är att begränsa skador och konflikter som orsakas av fredade viltarter,

Besiktning av gröda, praktisk metodik

Besiktning av gröda, praktisk metodik

Besiktning av gröda, praktisk metodik maria.levin@slu.se Kompletteringsdag i fält för personer som gick Viltskadecenters besiktningskurs i april. Kursen kan även väljas som fortbildning av redan

Besiktning av statens vilt 2019

Besiktning av statens vilt 2019

Besiktning av statens vilt 2019 maria.levin@slu.se Grundkurs dag 1-2 och fortbildningskurs dag 2 Dag I: Grundutbildning för besiktningsmän för statens vilt Denna dag är obligatoriskt för nya

Besiktning av skador på gröda, grundkurs 2019

Besiktning av skador på gröda, grundkurs 2019

Besiktning av skador på gröda, grundkurs 2019 maria.levin@slu.se Grundkurs för besiktning av skador på gröda orsakade av tranor, gäss och sångsvan. Målgrupp: Länsstyrelsens fältpersonal.

Besiktning av gröda, praktisk metodik

Besiktning av gröda, praktisk metodik

Besiktning av gröda, praktisk metodik maria.levin@slu.se Kompletteringsdag i fält för personer som gick Viltskadecenters besiktningskurs i april. Kursen kan även väljas som fortbildning av redan

Mer om björninventering

Här finner du rapporter, artiklar och annat med fokus på björnspillningsinventering. Sidan kommer att fyllas på med mer material, så titta gärna in med jämna mellanrum. Björnstammens storlek bedöms

Om björnspillningsinventering

Spillningsinventering är den främsta inventeringsmetoden för björn i Sverige sedan 2001. Den utgör basen för beräkningar av björnstammens storlek, utveckling och utbredning i landet. 2018 genomfördes

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, grundkurs + Rovbase

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, grundkurs + Rovbase

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, grundkurs + Rovbase maria.levin@slu.se Grundkurs för besiktning av rovdjursangripna tamdjur och hundar. Målgrupp: Länsstyrelsens fältpersonal.

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, fortbildning

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, fortbildning

Besiktning av skador på tamdjur och hundar, fortbildning maria.levin@slu.se Fortbildning för besiktning av rovdjursangripna tamdjur och hundar. Målgrupp: Länsstyrelsens fältpersonal. Utbildningen

Vilt och rovdjur

Vår forskning ger vetenskapligt underlag till den svenska förvaltningen av vilt och rovdjur. Då krävs information om hur djuren lever, var i Sverige som de finns och genetiska studier. Vi forskar

Inventering och kvalitetssäkring av stora rovdjur och Rovbase

Inventering och kvalitetssäkring av stora rovdjur och Rovbase

Inventering och kvalitetssäkring av stora rovdjur + Rovbase maria.levin@slu.se Kursen vänder sig till och är obligatorisk för personer som inventerar stora rovdjur på uppdrag av länsstyrelsen samt

Loading…