Sveriges lantbruksuniversitet

Det finns 84 sidor som är taggade med Viltskadecenter:

VSC rekommendationer tamdjur och hundar

Vi sammanställer och uppdaterar regelbundet våra rekommendationer inom olika områden och publicerar dem på vår webbplats så att alla enkelt kan ta del av dem. Bidrag och ersättningar Viltskadecenters

Synen på åtgärder

Projektet utvärderar funktionen av åtgärder avsedda att skydda tamdjur från angrepp från stora rovdjur, både i avseende att skydda tamdjur från rovdjursangrepp och i praktisk användning för

Kalvning i hägn

I projektet undersöker vi hur åtgärderna kalvning i hägn och områdesriktad jakt på björn påverkar överlevnaden i renhjorden. Fältarbetet bedrivs i samebyarna Udtja och Gällivare skogssameby.

Inventering av kungsörn

Kungsörnar inventeras framför allt under häckningsperioden genom att man letar efter spelflygande fåglar, ungar i bon eller flygfärdiga ungar i kända revir. Kungsörn inventeras genom fältobesök vid

Faktablad

Faktablad

Viltskadecenters faktablad i kronologisk ordning med det nyaste högst upp. En del faktablad har reviderats och getts ut flera gånger under åren, men i listan återfinns endast de senast uppdaterade

Rapporter

Rapporter

Viltskadecenters rapporter i kronologisk ordning med den nyaste högst upp. SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD 2020 Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargpopulationen fram till 2019

Publikationer i SLUs databaser

I databaserna nedan finns publikationer av Viltskadecenters medarbetare. Publikationerna hämtas från SLUs publikationsdatabas SLUpub och uppdateras automatiskt. De flesta publikationer från

VSC rekommendationer för RAS

För de flesta djurbesättningar i Sverige är elstängsel den mest effektiva metoden att förebygga rovdjursangepp på, såväl kostnads- som arbetsmässigt. Här är Viltskadecenters rekommendationer för

Publikationer

Publikationer

En av Viltskadecenters uppgifter är att dokumentera vår och andras kunskap inom vårt område. Vi publicerar rapporter, faktablad, böcker och andra typer av informationsmaterial. Under hösten kommer

VSCs publikationer

Viltskadecenter publicerar kontinuerligt rapporter, faktablad och andra typer av informationsmaterial. Vi arbetar för att tillgängliggöra dem här under hösten 2020. Böcker Faktablad

VSC rekommendationer gröda

Viltskadecenter är rådgivare till både myndigheter, intresseorganisationer och enskilda lantbrukare och andra. Våra rekommendationer bygger på studier, praktiska försök, erfarenheter och diskussioner

Viltskadecenter

Viltskadecenter

Nationellt centrum för kunskap om vilt, viltskador och samhälle. Vi forskar, utvecklar, utbildar och informerar. Vårt mål är att begränsa skador och konflikter som orsakas av fredade viltarter,

Loading…