Hoppa till huvudinnehåll

Det finns 77 sidor som är taggade med Viltskadecenter:

Löpande vargrapportering

Under inventeringsperioden 1 oktober – 31 mars redovisar Viltskadecenter fortlöpande resultat från länsstyrelsernas inventeringsarbete gällande varg. Vi redovisar vargrevir som familjegrupper och

VSC rekommendationer bidrag och ersättningar tamdjur och hundar

På uppdrag av Naturvårdsverket lämnar Viltskadecenter följande rekommendationer beträffande bidrag och ersättningar för rovdjursangripna tamdjur Ansökningar om bidrag och ersättning handläggs hos

Publikationer i SLUs databaser

I databaserna nedan finns publikationer av Viltskadecenters medarbetare. Publikationerna hämtas från SLUs publikationsdatabas SLUpub och uppdateras automatiskt. De flesta publikationer från

VSC rekommendationer för rovdjursavvisande stängsel (RAS)

Viltskadecenters rekommendationer och checklista för olika typer av rovdjursavvisande stängsel (RAS). Rekommendationerna och checklistan uppdateras kontinuerligt med ökad kunskap. På den här sidan

Resurssida stora betande fåglar

På denna sida samlar vi material som kan vara till stöd för länsstyrelsernas arbete med förvaltning av stora betande fåglar. Riktlinjer för förvaltning av stora fåglar, reviderad upplaga 2023

SLU Viltskadecenter

SLU Viltskadecenter (VSC) är ett nationellt centrum för kunskap om vilt, viltskador och samhälle. Vi forskar, utvecklar, utbildar och informerar. Vårt mål är att begränsa skador och konflikter som

Faktablad

Viltskadecenters faktablad i kronologisk ordning med det senaste året högst upp. En del faktablad har reviderats och getts ut flera gånger under åren, men i listan återfinns endast de senast

Inventering av björn

Björnstammens storlek i Sverige beräknas på underlag från björnspillningsinventeringar och björnobservationer som jägarna samlat in. Björnspillningsinventeringar har genomförts i större delen av

Skrämsel och barriärer

Det finns flera typer av mer eller mindre beprövade skrämselåtgärder på marknaden. De som listas här är sådana som antingen utvärderats vetenskapligt eller som Viltskadecenter och länsstyrelsernas

Locka/avleda

En första skadeförebyggande åtgärd är att undersöka om det finns möjlighet att förebygga skador utan att aktivt behöva skrämma bort fåglarna. Texterna under rubrikerna nedan är inte uppdaterade

Skyddsjakt på storfåglar

Erfarenheter av skyddsjakt och jakt har på många håll visat sig ha god skrämseleffekt och effekt på skadefrekvens, men få vetenskapliga studier finns tillgängliga där man har utvärderat jaktens

Besiktning av rovdjursangripna tamdjur och hundar, grundkurs

Besiktning av rovdjursangripna tamdjur och hundar, grundkurs maria.levin@slu.se Grundkurs för personer som ska besiktiga rovdjursangripna tamdjur och hundar enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om

Loading…