Hoppa till huvudinnehåll

Det finns 66 sidor som är taggade med Viltskadecenter:

Inventering och kvalitetssäkring av stora rovdjur

Inventering och kvalitetssäkring av stora rovdjur + Rovbase och Skandobs maria.levin@slu.se Kursen är obligatorisk för personer som inventerar stora rovdjur på uppdrag av länsstyrelsen och för

SLU Viltskadecenter

SLU Viltskadecenter (VSC) är ett nationellt centrum för kunskap om vilt, viltskador och samhälle. Vi forskar, utvecklar, utbildar och informerar. Vårt mål är att begränsa skador och konflikter som

Besiktning av rovdjursskador på tamdjur och hundar, fortbildning

Besiktning av rovdjursskador på tamdjur och hundar, fortbildning maria.levin@slu.se Fortbildning i besiktning av rovdjursangripna tamdjur och hundar. Målgrupp: Länsstyrelsens fältpersonal.

Besiktning av rovdjursskador på tamdjur och hundar, grundkurs

Besiktning av rovdjursskador på tamdjur och hundar, grundkurs maria.levin@slu.se Grundkurs för personer som ska besiktiga rovdjursangripna tamdjur och hundar enligt Naturvårdsverkets föreskrifter

Besiktning av fågelskador på gröda, grundkurs

Besiktning av fågelskador på gröda, grundkurs maria.levin@slu.se Grundkurs för personer som ska besiktiga skador på gröda orsakade av tranor, gäss och sångsvan enligt Naturvårdsverkets föreskrifter

Besiktning av stora rovdjur

Besiktning av stora rovdjur maria.levin@slu.se Grund- och fortbildning för personer som ska besiktiga döda rovdjur enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om licensjakt. Målgrupp: Länsstyrelsens

Löpande vargrapportering

Under inventeringsperioden 1 oktober – 31 mars redovisar Viltskadecenter fortlöpande resultat från länsstyrelsernas inventeringsarbete gällande varg. Vi redovisar vargrevir som familjegrupper och

Storfågelskunskap: Sångsvan

Sångsvan Cygnus cygnus Fältkännetecken Sångsvanen är den enda svanen som i någon större utsträckning födosöker på åkrar i Sverige. I sällsynta fall kan även mindre sångsvan förekomma i Sverige.

Från fält till flyttväg

Det finns fler gäss än någonsin som delar jordbrukslandskapet med människor. Det ”nya” intensivt brukade jordbrukslandskapet erbjuder idealiska förhållanden för gäss, vilket leder till skador på

Inventering av björn

Björnstammens storlek i Sverige beräknas på underlag från björnspillningsinventeringar och björnobservationer som jägarna samlat in. Björnspillningsinventeringar har genomförts i större delen av

Om björnspillningsinventering

Spillningsinventering är den främsta inventeringsmetoden för björn i Sverige sedan 2001. Den utgör basen för beräkningar av björnstammens storlek, utveckling och utbredning i landet.

Inventering av kungsörn

Kungsörnar inventeras framför allt under häckningsperioden genom att man letar efter spelflygande fåglar, ungar i bon eller flygfärdiga ungar i kända revir. Kungsörn inventeras genom fältobesök vid

Loading…