18 apr

Malmö

Styrgruppsmöte SLU Grogrund

Deadline för att skicka in underlag till mötet är 4 april 2023. Underlag skickas till slugrogrund@slu.se

Fakta

Tid: 2023-04-18
Ort: Malmö

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Boel Sandskär, fakultetshandläggare
SLU Grogrund
boel.sandskar@slu.se+4640415082