27
sep

 –

28
sep
Plats bestäms senare

Styrgruppsmöte SLU Grogrund

Deadline för att skicka in underlag till mötet är 13 september 2023. Underlag skickas till slugrogrund@slu.se.

Fakta

Tid: 2023-09-27 - 2023-09-28
Ort: Plats bestäms senare

Relaterade sidor: