Landskap med mindre åkrar och skog, gärdesgård och ensilagebalar i bakgrunden. Röd lada sticker fram till vänster.
11 mar

Online

Digitalt frukostmöte om utlysningen “Fostering agroecology at farm and landscape levels”

Formas utlyser 25 miljoner kronor så att aktörer verksamma i Sverige kan delta i internationella forsknings- och innovationsprojekt inom det nya europeiska partnerskapsprogrammet Accelerating farming systems transition: Agroecology living labs and research infrastructure – AGROECOLOGY inom Horisont Europa. Epok och Formas bjuder in till ett digitalt frukostmöte där du kan ställa frågor direkt till Formas.

Syftet med utlysningen är att ge stöd till transnationella forsknings- och/eller innovationsprojekt som bidrar till att öka takten av omställningen till ett mer motståndskraftigt, klimatanpassat, produktivt, välmående och platsanpassat jordbrukssystem. 35 finansiärer från 22 europeiska länder ingår i utlysningen som har en sammanlagd budget på drygt 30 miljoner euro.

Utlysningen välkomnar forskare, företag, civilsamhället och andra intressenter att söka medel som kan bidra i omställningen till ett hållbart jordbrukssystem. Den avser att stödja en stor bredd av vetenskapliga discipliner och välkomnar tvärvetenskapliga angreppssätt. Ett tydligt mål för utlysningen är också att engagera andra typer av aktörer som lantbrukare, rådgivningstjänster, jordbruksföretag, konsumenter och det civila samhället samt lokala och regionala myndigheter, samt att ta hänsyn till användarnas behov när projektets mål identifieras.

Epok och Formas bjuder in till ett digitalt frukostmöte 11 mars 8:30-9:30 där du kan ställa frågor direkt till Formas. Det finns också möjlighet att diskutera vad Living labs kan vara i en svensk kontext (utifrån partnerskapets definition) och om tiden räcker till finns möjlighet att få kontakt med andra som är intresserade av att söka. Du behöver inte anmäla dig utan ansluter bara via zoom-länken nedan.

Länk

Anslut dig till frukostmötet via denna zoomlänk

https://slu-se.zoom.us/j/63955931355

Lösenord: 089018

MötesID: 639 5593 1355


Kontaktinformation